Jobbet "Social- og sundhedsassistenter til lukket psykiatrisk akutmodtagelse i Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Brænder du for at arbejde med akutte psykiatriske patienter? Vi søger en social- og sundhedsassistent med psykiatrisk erfaring til vores afsnit.

Vi er en lukket akutmodtagelse med plads til 14 patienter med alvorlige psykiske lidelser. Indlæggelsestiden er maksimum 7 døgn.

Fokus under indlæggelsen er udredning, diagnosticering, pleje og behandling i den akutte psykiatriske fase.

Den psykiatriske sygepleje omfatter bl.a. dialog med patienter og pårørende, vurdering af patientens tilstand, planlægning af meningsfulde aktiviteter, samt tilrettelæggelse af den psykiatriske sygepleje ud fra recovery orienterede principper.

Desuden baseres vores tilgang til patienten på Safewards modellen. Safewards er en konflikthåndteringsmodel som er evidensbaseret, og som har til formål at skabe et sikkert og trygt miljø for både patienter og personale.

Vi søger en social- og sundhedsassistent med følgende kvalifikationer:

  • Erfaring inden for behandlingspsykiatrien
  • Kan planlægge og strukturere sin dag i en uforudsigelig og udfordrende hverdag
  • Viden om at tilrettelægge den daglige sygepleje efter kognitive metoder
  • Tager medansvar for et sundt og godt arbejdsmiljø
  • Kan varetage den daglige vejledning og sparring med social-og sundhedsassistentelever

Vi kan tilbyde:

  • Individuelle introduktionsforløb med tilknyttet mentor
  • Supervision baseret på kognitive principper
  • Medindflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdsgangene i afsnittet
  • En arbejdsplads hvor fællesskabet vægtes højt

Psykiatrisk akutmodtagelse i Hillerød er en centerdækkende funktion for Psykiatrisk Center Nordsjællands. Afsnittet er døgnåbent og modtager såvel visiterede som ikke visiterede patienter.

Løn og vilkår
Du ansættes med weekendvagt hver 2. weekend. Der er mulighed for at indgå i blandede vagter eller fortrinsvis i aften- og/eller nattevagt, hvis dette ønskes.

Vi ønsker du starter snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Har du ikke en dansk uddannelse, skal du ved ansættelse i Region Hovedstaden opfylde kravet om sprogkompetencer i dansk på anden vis.

Vil du vide mere?
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Krista Einfeldt Güttler på 38 64 32 12.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".

Søg stillingen
Send din ansøgning, cv og uddannelsesbevis via linket på siden senest 19. august 2021.

Samtaler med ansøgere vil foregå løbende.