Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F.

Speciallæge i fast stilling søges til det gynækologiske område på Nykøbing F Sygehus

Hvis vi selv skal sige det (og når andre ikke gør det, så må vi selv) er vi er en lille velfungerende gynækologisk/obstetrisk afdeling, og vi søger en ny kollega til det gynækologiske område. Der er så meget, vi gerne vil, og derfor har vi brug for at være lidt flere. Vi skal blandt andet udvikle færdighedstræning inden for laparoskopi og vores ambulatorium for småindgreb. Sygehuset slog dette forår dørene op for et nyt læringslaboratorium, som skal understøtte fastholdelse af kompetencer for personale ansat på Nykøbing F Sygehus. I foråret kunne vi også indvi vores behandlerstue i ambulatoriet.

Vi er en lille afdeling med god plads til udvikling, på et lille hospital i rivende fart med fornyelse på både faglighed og fysiske rammer.  

I 2019 blev det gynækologiske/obstetriske fagområde fusioneret med det pædiatriske. Her udvikler vi vedvarende nye samarbejdsformer på tværs af specialerne. Grundet hospitalets lille størrelse er der tætte forbindelser på tværs af afdelingerne og til sygehusledelsen. Kort sagt – her bliver man hørt!

Vi ønsker

 • En speciallæge med dansk autorisation inden for gynækologi/obstetrik, som kan varetage almengynækologiske dagfunktioner

 • At du engagerer dig i afdelingens udvikling og vil være med til at udvikle nye og optimere eksisterende patientforløb

 • At du indgår i en 7-9-skiftet vagt på tjenestestedet med ansvar for både gynækologi og obstetrik.

 • At du interesserer dig for forskning og gerne bidrager dertil

Vi tilbyder

 • Et selvstændigt arbejde, hvor du tilknyttes det gynækologiske team

 • At du får ansvar for udredning og behandling af egne patienter

 • Oplæring i gynækologiske indgreb, hvis du er nyuddannet speciallæge og mangler kirurgisk erfaring.

 • En fleksibel arbejdstilrettelæggelse

 • At understøtte forskningsinitiativer, fx med fridage til forskning

 • At arbejde for oprettelse af C-lektorat ved de rette kvalifikationer

Gynækologi

Afdelingen har syv speciallæger tilknyttet det gynækologiske område, inkl. en gynækologisk fagligt ansvarlig overlæge. Hver læge har faste ambulatorie- og operationsdage og følger sine egne patienter under ambulant udredning, ved operation og ved postoperativ kontrol. Vi har et dagkirurgisk gynækologisk afsnit med 6 senge, og to gynækologiske døgnsenge til akutte patienter og overnattende operationspatienter.

Afdelingen har regionsfunktion i urogynækologi. Vi har eget urodynamisk laboratorium og modtager årligt 600 inkontinenspatienter, der gennemgår et fastlagt, evidensbaseret undersøgelsesprogram, hvor der efter 1 time er en diagnose og behandlingsplan; ved behov for operation får patienten en operationstid, inden hun forlader ambulatoriet. Det urogynækologiske team består udover de urogynækologiske speciallæger af ICS certificerede kontinenssygeplejersker.

Da området kun har få praktiserende gynækologiske speciallæger, har vi netop etableret et behandlingsambulatorium til håndtering af problemstillinger, der kunne være håndteret i primær sektor, hvor der er mulighed for blandt andet minihysteroskopi.

Obstetrik

Afdelingen har knap 1000 fødsler årligt. Der er fire tilknyttede speciallæger inkl. en specialeansvarlig overlæge. Risikograviditeter (som flerfoldsgravitet) følges under graviditeten i Nykøbing og føder på Slagelse Sygehus. Som følge af regionens ønske om at skabe mere lighed i sundhed, tilbydes gravide de rutinemæssige scanninger på Nykøbing Falster Sygehus ved sonografer, fra Gynækologisk-Obstetrisk afdeling på Slagelse. Vores obstetriske speciallæger udfører selv de øvrige scanninger, som ikke kræver føtal-medicinsk ekspertise. Vi har et samlet føde-barselsafsnit med fire fødestuer, hvoraf to er sansefødestuer samt syv familierum. Afdelingen har særlig fokus på at nedbringe andelen af sectio blandt førstegangsfødende.  

Uddannelse

Afdelingen har en uddannelsesansvarlig overlæge, der varetager alle uddannelsesforløb og fokuserede ophold. Der er tilknyttet hoveduddannelsesforløb til Almen medicin og afdelingen har et godt ry for at yde tæt supervision af de yngre læger. Inden for det næste år får afdelingen intro-forløb til gynækologi/obstetrik. Derudover tilbyder afdelingen uklassificerede stillinger fra tid til anden.

Forskning

Hospitalet er i færd med at udbygge forskningsaktiviteten lokalt, og der er netop indviet et nyt forskningshus, Athenahuset, for at understøtte dette. Afdelingen har  en ph.d.-studerende i samarbejde med hospitalets professor inden for epidemiologi. Afdelingen vil gerne fremme forskningen i afdelingen og er involveret i flere forskningsprojekter både regionalt og nationalt. Vilkår for forskning kan aftales ved ansættelse, afhængig af kvalifikationer.

Samtale og ansættelse

Der vil være samtaler, evt. virtuelle, i uge 34 med henblik på ansættelse snarest derefter. Man er velkommen til at kontakte ledende overlæge, Jeannet Lauenborg, for uddybning af ansøgning.

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nykøbing F. Sygehus
 • Kontaktperson
  Jeannet Lauenborg
  jlaue@regionsjaelland.dk
  25870046
 • Adresse
  Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F.
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge, Afdelingslæge, Leder
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2021
 • Regionens jobnr.
  013546
 • Quick-nr.
  413755
 • Ansøgningsfrist
  21-08-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nykøbing F. Sygehus
 • Adresse
  Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F.
 • Kontaktperson
  Jeannet Lauenborg
  jlaue@regionsjaelland.dk
  25870046
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge & Afdelingslæge & Leder
 • Speciale
  Gynækologi og obstetrik
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2021
 • Regionens jobnr.
  013546
 • Quick-nr.
  413755
 • Ansøgningsfrist
  21-08-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Speciallæge i fast stilling søges til det gynækologiske område på Nykøbing F Sygehus"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.