Jobbet "Anæstesisygeplejerske søges til Sygehusenheden Ærø, OUH Svendborg Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

SYGEHUSVEJEN 18,, 5970 ÆRØSKØBING

Dit næste skridt

Nu er der mulighed for at arbejde på Danmarks eneste Ø-Sygehus.

Sygehusenheden Ærø søger en erfaren anæstesisygeplejerske til fastansættelse fra 1. oktober 2021, eller efter aftale.
Stillingen er på 20 timer om ugen med mulighed for at have op til 3 på hinanden følgende døgnvagter.

Lidt om Sygehusenheden Ærø;
Sygehusenheden Ærø ligger smukt placeret i naturskønne omgivelser i Ærøskøbing tæt på havnen med gode færgeforbindelse til Svendborg. Ærø ligger midt i Det Sydfynske Øhav, her er rig mulighed for fritidsinteresser som for eksempel sejlads, kajak og golf.

Sygehusenheden Ærø har 12 sengepladser incl. 1 telemedicinsk hospiceplads, ambulatorium, skadestue/modtagelse, laboratorium, røntgenafdeling, testcenter, lægevagt samt flere regionale, kommunale & private samarbejdspartnere helt tæt på.

Sygehusenheden Ærø betjener øens 6.000 borgere samt de henved 300.000 turister, der årligt besøger øen. Personalet er uddannet i traumemodtagelse, hjertestopbehandling, akut medicinsk behandling, behandling af kronisk syge og døende samt rehabilitering af patienter efter større operationer på andre sygehuse.

Sygehuset har årligt ca. 900 indlæggelser og ca. 2.000 ambulante behandlinger.

Sygehuset er en af Ærø's største arbejdspladser med ca. 50 ansatte og har eksisteret siden 1891.

Anæstesisygeplejerskens hovedopgaver:

 • Ansvar for anæstesiberedskabet på sygehuset
  Du skal selvstændigt kunne vurdere den kritisk syge patient, selvstændigt kunne vare tage ABCDE og kunne stille dig kritisk i forhold til behandling og overflytning af patienter i samarbejde med sygehuslægen.
 • Modtagelse af akutte patienter i samarbejde med sygehusets øvrige personale
 • Transportklargøring af patienter og ledsagelse til HEMS / SAR
 • Behandling af patienter til den visiterede skadestue og ambulatorie
 • Ansvar for blodbanken
 • EKG og blodprøvetagning og udførelse af akutte analyser i vagten.
 • Samarbejde med lægevagten

Der opereres ikke længere på sygehuset, så dine arbejdsopgaver og ansvarsområder er forskelligartede fra andre sygehuse. Du skal være indstillet på at løse en lang række tværfaglige opgaver i dine vagter.

Arbejdstidstilrettelæggelse er med ønskeplan og planlægges 3-6 måneder frem.

Som anæstesisygeplejerske er du alene i vagt. Der er fremmøde på sygehuset fra kl 08:00-15:00 og derefter afholdes resten af vagten som tilkald fra vagtbolig.

Vi søger en anæstesisygeplejerske:

 • der har en bred baggrund og flere års erfaring med akutmedicin og gerne erfaring fra skadestue/ambulatorie
 • der kan arbejde selvstændigt og kan bevare overblikket i akutte/pressede situationer
 • der har en positiv og motiverende adfærd
 • der kan samarbejde tværfagligt samt har stor ansvarlighed for arbejdsopgaverne
 • der har gode relationelle og kommunikative kompetencer
 • der kan trives med varierende arbejdsmængde og mangeartede udfordringer
 • der ønsker at indgå i en personalegruppe med 6 anæstesisygeplejersker, der er præget af en høj grad af teamånd

Vi tilbyder:

 • individuel introduktion der er tilpasset tidligere erfaring
 • en velfungerende arbejdsplads, hvor kvalitet og menneskelige værdier går hånd i hånd    
 • et behageligt arbejdsmiljø og arbejder målrettet og struktureret med dette
 • engagerede kollegaer, der brænder for arbejdet med patienter og pårørende
 • en veluddannet og kompetent kollegagruppe der sætter patienten først og som har et stærkt fagligt sammenhold og kollegial sparring
 • en åben dialog, hvor der er fokus på kvalitet, faglighed og patientsikkerhed

Løn og ansættelsesvilkår:
Aflønning sker i henhold til overenskomst med DSR og stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Derfor er et fyldestgørende CV vigtigt.

Yderligere oplysninger:
Du er meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lene Søndergaard Luth på mail; lene.soendergaard@rsyd.dk  eller telefon 6352 1489

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler på Ærø d. 25. august 2021. Ansøgningsfristen er den 23. august 2021, kl. 09.00.

Vi håber, at du også har lyst til at være en del af Sygehusenheden Ærø og glæder os til at høre fra dig.

en arbejdsplads med stor mulighed for indflydelse og medinddragelse og med et højt informationsniveau