Jobbet "Introduktionsstilling til Lungemedicinsk og Endokrinologisk afdeling, endokrinologisk regi" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Vi søger en reservelæge til ledig 1-årig introduktionsstilling i intern medicin til besættelse 1. september 2021 eller snarest derefter.

Ansøger til introstillingen skal have gennemført turnusuddannelsen/den kliniske basisuddannelse. Ansættelse i stillingen kvalificerer til hoveduddannelsen i de 9 intern medicinske specialer, og der lægges vægt på interesse for specialet.

Endokrinologisk afdeling deltager i behandlingen af indlagte medicinske patienter med endokrinologiske og intern medicinske sygdomme. Afdelingen har en meget stor ambulant funktion primært med fokus på diabetes, osteoporose, thyroideasygdomme og adipositas. Dagfunktionen vil primært være tilknyttet endokrinologisk daghospital, sengeafsnit samt AMA.

Reservelægen indgår under ansættelsen på endokrinologisk afdeling i et 8-skiftet mellemvagtslag i en medicinsk fællesvagt med lungemedicinsk afdeling. Mellemvagtsfunktionen er dobbeltdækket.

Afdelingen er særdeles forskningsaktiv inden for områderne diabetes, osteoporose og adipositas.

Afdelingen deltager i studenterundervisningen.

Endokrinologisk afdeling er en af regionens største med ca. 30.000 ambulante besøg.  Afdelingen består af et sengeafsnit, daghospital, ambulatorium samt et forskningsafsnit.

Hvidovre Hospital er en spændende arbejdsplads med mange muligheder for uddannelse og faglig udvikling, og hospitalet er et af landets med forskningsaktive.

Ønsker du yderligere oplysninger:

Er du meget velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Trine Jensen David, tlf. 2324 4871.

Fremsendelse af ansøgning:

Ansøgning samt CV og dokumentation for uddannelse sendes via linket, så vi har det senest den 16. august 2021. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 33-34.

Løn og ansættelsesforhold:  

Sker efter gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.