Jobbet "Ph.d.-studerende til projekt om neurologiske og psykiatriske komplikationer efter COVID-19" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet – Blegdamsvej søger 1-2 nye ph.d.-studerende til forskningsprojekt om neurologiske og psykiatriske komplikationer efter COVID-19

Om projektet

Vi demonstrerede for nylig, at næsten halvdelen af ​​alle hospitalsindlagte COVID-19-patienter udvikler akutte neurologiske og psykiatriske komplikationer. Det er derfor sandsynligt, at COVID-19 også vil føre til neurologiske og psykiatriske komplikationer på lang sigt. For at undersøge dette, skal projektet følge en gruppe af COVID-19 patienter fra Rigshospitalet med detaljerede neurologiske og psykiatriske undersøgelser i 2 år og sammenligne disse patienter med patienter som har været indlagt med andre systemiske sygdomme, men ikke COVID-19. Desuden bruger vi danske registre til at identificere neurologiske og psykiatriske komplikationer hos hele befolkningen i Danmark op til 3 år efter udbruddet af pandemien. Endelig vil vi analysere spinalvæske fra COVID-19-patienter (sammenlignet med kontroller) for at søge efter immunologiske og neuronale biomarkør som tegn på direkte eller indirekte CNS-påvirkning af COVID-19. Samlet set vil dette give mulighed for at beskrive neurologiske og psykiatriske følgevirkninger af COVID-19 i individuelle patenter, identificerer biologiske mekanismer og afdække omfanget af disse komplikationer i hele Danmarks befolkning.

Forsøget er allerede skudt i gang i 2020 og skal videreføres over de næste 3 år. Forsøget er finansieret med to bevillinger fra hhv. Lundbeckfonden på 1 mio kr (R349-2020-658) og Novo Nordisk Fonden på 7,34 mio kr (NNF21OC0067769).

Om stillingen
Som ph.d.-studerende ved Afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme får du en central rolle i projektet og publikationer af resultater i internationale peer-reviewed tidsskrifter. Stillingen er vagtfri og arbejdsugen kan delvist tilrettelægges efter individuelle behov. Det er dog en stor fordel, hvis du er fleksibel i forhold til vekslende arbejdstider. Ph.d.-projektet vil give en bred indføring i klinisk forskning, som er anvendelig på tværs af de kliniske specialer. Udover projektet er der også mulighed for deltagelse i andre projekter i forskningsgruppen.

Om dig
Du er uddannet læge og du har interesse for klinisk forskning, specielt indenfor de kliniske neuro-fag. Du er engageret og har gode samarbejdsevner, men kan arbejde selvstændigt. Det er desuden en stor fordel, hvis du har tidligere forskningserfaring samt gode færdigheder i mundtligt og skriftligt engelsk.

Om os
Afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme er internationalt anerkendt med klinisk neurologisk forskning på højt internationalt niveau. Det vil give dig gode muligheder for at præsentere resultater ved årlige nationale og internationale konferencer, opstarte et eget internationalt netværk og fordybe dig i kliniske neurologiske færdigheder.

Din hovedvejleder på projektet vil være overlæge, klinisk forskningslektor Daniel Kondziella, som har en bred forskningsmæssig baggrund i neurologi med mere end 130 videnskabelige artikler i PubMed. Han har desuden mangeårig klinisk erfaring i akut neurologi og er Associate Editor for Acta Neurologica Scandinavica og forfatter til Danmarks første internationale kliniske lærebog i Neurologi (”Neurology at the Bedside”, 2. ed., Springer UK). Bivejleder er professor Michael E. Benros, psykiater, Psykiatrisk Center København, og der er mulighed for supplerende vejledning fra andre afdelinger på Rigshospitalet.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker hos Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet Blegdamsvej. Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Tiltrædelse pr. 1. oktober 2021 eller efter nærmere aftale.

Motiveret ansøgning med CV indeholdende oplysning om uddannelse, eksamensgennemsnit, hidtidige ansættelser, evt. tidligere forskningserfaring og publikationer eller andre kvalifikationer, samt kopi af eksamensbevis og autorisationsbevis mv. sendes elektronisk. Hvis du har spørgsmål omkring indsendelse af ansøgning etc, kan du kontakte Kathrine Rottwitt, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet – Blegdamsvej, e-mail: anna.kathrine.rottwitt@regionh.dk.

Deadline

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 25-08-21, og jobsamtaler vil blive afholdt 30-08-21 og 31-08 (eller individuelt efter aftale). En beslutning vil blive foretaget d. 01-09-21.

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.