Jobbet "Social- og sundhedsassistent til Medicinsk og Ortopædkirurgisk sengeafsnit, Aalborg Universitetshospital, Thisted" er udløbet

Region Nordjylland

Sengeafsnit for Medicin og Ortopædkirurgi M4,Thisted

Højtoftevej 2, 7700 Thisted

Dit næste skridt

 
 
Vil du gerne lære at mestre både medicinske og ortopædkirurgiske kompetencer – vi søger 1 social og sundhedsassistent til fast ansættelse med tiltrædelse hurtigst muligt eller efter aftale.
Ansættelse kan ske med et timeantal på 32 - 37 timer/uge og i skiftende vagter som dag- og aftenvagter.
 
Medicinsk og Ortopædkirurgisk sengeafsnit har 20 sengepladser, fordelt på 12 medicinske og 8 ortopædkirurgiske. Variationen indenfor de 2 kategorier er stor – så det er en meget afvekslende hverdag, du kan opleve. Derudover modtages ØNH patienter til postoperativ observation det første døgn på aftalte dage.
 
Du får gode muligheder for at få et bredt kendskab til medicinske og ortopædkirurgiske sygdomme og følge både kortere og længerevarende forløb. Vi har fokus på de gode og sammenhængende patientforløb, hvor den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen. Det vil sige, at vi i samarbejde med blandt andre patient og pårørende planlægger udskrivelse og hjemkomst allerede ved indlæggelse, så patienten er tryg ved forløbet.
 
Som social og sundhedsassistent hos os bliver dine opgaver primært at planlægge, udføre og vurdere sygeplejen til vores patienter i deres behandlingsforløb i samarbejde med det øvrige personale. Der vil være både praktiske instrumentelle opgaver, samt opgaver af administrativ og pædagogisk karakter.
 
Derudover skal du også forvente pædagogiske og undervisende opgaver i forhold til sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever og ambulancebehandlerelever, som alle kommer her i praktikforløb i forbindelse med uddannelsen.
 
Om Os
Afsnittet har en historik, som går 2 år tilbage. Vi arbejder med fortløbende optimering af arbejdsgange. Seneste tiltag er implementering af tildelt patientpleje.
 
Vi har gode fysiske rammer og fokus på arbejdsmiljøet i en travl hverdag. Du bliver mødt at kompetente og engagerede kollegaer og får et introduktions- og oplæringsforløb, inden vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt. Der arbejdes med kompetenceudvikling gennem kollegial sparring og simulationstræning i THY-SIM
 
Tjenestetidsplanen lægges ved hjælp af MIN TID, hvor du som medarbejder har mulighed for at indgive ønsker til vagtplanen.
 
Om Dig
Du er ansvarsbevidst og engageret i dit arbejde og har lyst til at være med til at sætte præg på en fælles fremtid med sygeplejen i fokus.
Du kan og vil indgå i forandringsprocesser.
Du har en positiv indstilling til mono- og tværfagligt teamarbejde, som forventes i et moderne sygehusafsnit.
Du har gå på mod og humoristisk sans.
Du kan anvende IT systemer, der understøtter patientforløbene.
Du har dansk autorisation som social- og sundhedsassistent.
 
Er du interesseret? Så send os din ansøgning, som vi vil se frem til at læse.
 
Om din ansættelse
På Aalborg Universitetshospital er det besluttet, at sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansættes på afdelingsniveau frem for afsnitsniveau. Intensionen med ændringen er bl.a. at understøtte kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patientforløbene inden for specialerne, samt medvirke til at øge og styrke de sygeplejefaglige kompetencer indenfor specialet.
Dit primære ansættelsessted vil være medicinsk og ortopædkirurgisk sengeafsnit, men kan på sigt eventuelt forvente at skulle arbejde på et andet afsnit under medicinsk afdeling. Dette vil altid ske ud fra en faglig begrundelse og med et varsel på minimum 4 uger.

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst og aftaler med FOA.
 
  
Nærmere oplysninger kan fås hos:
 
Anette Ravn Børsting,
Afsnitsledende sygeplejerske
Medicinsk og ortopædkirurgisk sengeafsnit/ daghospital og Medicinsk ambulatorium,
Aalborg Universitetshospital, Thisted,
tlf. 9765 0827 eller mail anette.boersting@rn.dk
 
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 32.
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.