Jobbet "Kan du lide at arbejde med både psykiatri og somatik? Så er du måske vores nye reservelæge til Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 36, 2750 Ballerup

Dit næste skridt

Om Ambulatoriet

Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser udreder og behandler voksne med moderate til meget svære spiseforstyrrelser, der vurderes at kunne profitere af ambulant psykoterapi.

Behandlingen i Team 1-2 med hoved- og regionsfunktion omfatter systemisk-narrativ gruppeterapi med diætetisk vejledning, lægesamtaler, pårørendesamtaler og socialfaglig bistand.

Vi tilbyder desuden afklarende motivationsterapi, kropsterapi og i mindre omfang individuel terapi.

Behandlingen i Team 3 med højt specialiseret funktion omfatter primært individuel psykoterapi på psykodynamisk og eklektisk grundlag med diætetisk vejledning, lægesamtaler, pårørendesamtaler og socialfaglig bistand, samt DAT- og MBT-gruppe.

I alle tre teams har lægen en vigtig rolle i den afklarende fase og løbende i forhold til somatisk og psykiatrisk vurdering og medicinsk behandling samt for motivation og compliance.

Desuden kan der også i nogen grad være mulighed for som læge at have enkelte individuelle forløb af mere terapeutisk karakter med sidemandsoplæring i basale terapeutiske metoder og samtaleteknikker.

 

Om stillingen

Den aktuelle stilling er primært tilknyttet team 1 & 2. Du vil komme til at arbejde lægefagligt i et tværfagligt team med tæt samarbejde mellem psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister og ambulatoriets øvrige læger.

Mange patienter med spiseforstyrrelse er i kortere eller længere perioder moderat til svært undervægtige eller har vægtregulerende adfærd som påvirker sundhedstilstanden, fx elektrobalancen, og som læge har du en helt central rolle mhp. løbende somatisk vurdering af patienternes sundhedstilstand og behov for mere intensiv eller akut behandling.

Desuden deltager du i den psykiatrisk udredning og visitation af patienterne i samarbejde med overlæger og andre reservelæger i ambulatoriet, og initierer og/eller kontrollerer evt. psykofarmakologisk behandling.

Og du har en vigtig opgave i løbende psykoedukation af patienter og pårørende.

Du skal desuden deltage i fælles lægelige opgaver som en del af vagtholdet på hele PCB med en ugentlig dag- eller aften/nattevagt, typisk som forvagt.

Der er desuden mellemvagt med tilstedeværelse, speciallæge, som superviserer i modtagelsen om eftermiddagen, og bagvagt, så man står ikke alene i vagterne.

 

Ambulatoriet tilbyder

 • Mulighed for at få kendskab til psykoterapi som led i behandlingen
 • Oplæring i psykiatrisk ko-morbiditet og brug af psykofarmaka
 • Samarbejde med fast tilknyttet mediciner om somatiske problemstillinger og mulighed for at stifte bekendtskab med ernæringsterapi
 • Systematisk supervision og deltagelse i centrets uddannelsesaktiviteter 
 • Fast tilknytning til et team
 • Indflydelse på egne opgaver og arbejdstidstilrettelæggelse
 • Mulighed for at deltage i forskningsprojekter, forskningsvejledning mm.

 

Dine kompetencer

 • Lyst til patientarbejde indenfor psykiatrien
 • Erfaring med generelle somatiske problemstillinger er en fordel
 • Lyst til og erfaring med patient-samtaler.
 • Fleksibilitet og evne til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret
 • Gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde i et tværfagligt behandlerteam

 

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer inkl. vagt, og er til besættelse 1. oktober eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. 

 

Ansøgningsfristen er den 23. august 2021.
Motiveret ansøgning med CV indeholdende oplysning om uddannelse, eksamensbevis og evt. andre kvalifikationer sendes elektronisk via link på siden.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. august 2021 i tidsrummet 09.30-12.30

 

Ansættelsesprocedure
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afsnitsledende overlæge Else Marie Olsen på 38 64 53 68 eller else.marie.olsen@regionh.dk eller hos klinikchef Jens Drachmann Bukh på 22 62 28 13 eller jens.drachmann.bukh@regionh.dk.

 

Om Psykiatrisk Center Ballerup
Vi er et stort universitetshospital i vækst med en lang række ambulante tilbud, døgnåben akutmodtagelse og 160 sengepladser, med 5 intensive afsnit.

Vi har lands- og specialfunktioner inden for døvepsykiatri, transkulturel psykiatri og spiseforstyrrelse

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".