Jobbet "Social- og sundhedsassistenter med hjertet på rette sted søges til Hjertemedicinsk Sengeafsnit, Regionshospitalet Horsens" er udløbet

Region Midtjylland

Hjertemedicinsk sengeafsnit

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Pga. opnormering i antal sengepladser søger vi nye kollegaer i et spændende speciale med enestående kolleger.

Hvem er vi?
Vi er et akut kardiologisk sengeafsnit med et stort patientflow af både ambulante, planlagte og akutte voksne hjertepatienter. Vi har til afsnittet tilknyttet en stor hjerteklinik, hvor patienterne kommer både til ambulant udredning og opfølgende behandling.

Hvorfor søge hos os?:
 • Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt introduktionsprogram, som tilpasses dine kompetencer og ønsker samt løbende oplæring og undervisning i specialet.
 • Du får dedikerede kollegaer med et stort engagement og et højt fagligt niveau i en hverdag, hvor der altid er plads til spørgsmål og undren samt erfarne kolleger at sparre med. 
 • Vi har et godt arbejdsmiljø med plads til alle, og hvor vi lytter til og har omsorg for både patienter, pårørende og hinanden.
 • Vi prioriterer, at de bløde værdier og god kommunikation skinner igennem i vores arbejde.
 • Vi vægter stor indflydelse på arbejdsplanen, da vi prioriterer at give plads til både familie- og privatliv.
 • Vi prioriterer, at alle har mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig, hvorfor du efter endt oplæring i sengeafdelingen tilbydes oplæring i vores ambulante hjerteklinik.
Vi søger en kollega, som:
 • Vil gå helhjertet ind i opgaven for at kunne give både patienter og pårørende oplevelsen af, at de har lagt hjertet i de rette hænder.
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Trives i en omskiftelig og travl hverdag.
 • Er nysgerrig og opsøgende.
 • Er nyuddannet, har masser af erfaring eller alt derimellem – erfaring er ikke altafgørende for os, da vi vægter den rette personlighed højere.
Om jobbet:
 • Arbejdsopgaverne består primært af:
  1. Plejeopgaver, herunder hjælp til personlig hygiejne, TOKS, ernæring, forflytninger mm.
  2. Observation af akutte patienter i samarbejde med sygeplejerskerne
  3. Planlægning af udskrivelser med kontakt til hjemmeplejen og medicindosering mm.
  4. Mulighed for selvstændige funktioner i vores kardiologiske klinik, herunder påsætning af Holter og Døgn Blodtryksmåling.
  5. Modtagelse af overflyttede patienter fra AUH til efterbehandling.
 • Timeantallet for stillingen ligger på 37 timer ugentligt.
 • 6-8 aften- og / eller nattevagter på 4 uger – resten er dagvagter.
 • Vi tilstræber at arbejde i 2-holdsskift, dvs. at vi ud over dagvagter har enten aften- eller nattevagter efter ønske.
 • Weekendvagt hver 3. weekend.
 • Stiilingerne ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på de rette kolleger.
Ved spørgsmål til stillingen kontaktes afdelingssygeplejerske Kirsten Løth Lysdahl på tlf. 78 42 67 80.

Ansøgningsfrist d. 26.8.21. Samtaler afvikles d. 30.8.21.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.