Jobbet "Kom og vær med på en spændende rejse, hvor du selv er med til at præge din stilling." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Afdeling for nyresygdomme har en vision om, at vores patienter skal være mest muligt i eget hjem, da vi ved, at det giver den bedste livskvalitet. For at lykkes med vores vision er det blandt andet vigtigt, at træning og rehabilitering intensiveres og styrkes allerede under indlæggelsen. Vi ansætter derfor nu en ergoterapeut og to fysioterapeuter, der skal være med til at højne kvaliteten for vores patienter i et tværfagligt samarbejde med læger og sygeplejersker. Med vores forskellige fagligheder kan vi styrke kvaliteten i forløbene, og dermed forebygge indlæggelser til gavn for patienterne.

Vi er en højt specialiseret sengeafdeling, hvor personalet tværfagligt brænder for det nyremedicinske speciale, og hvor fagligheden prioriteres højt hver dag. Lige nu har vi plads til 15 patienter, og forventer at øge til 20. Vores patientgruppe spænder over voksne i alle aldre med både akutte og kroniske lidelser, og hverdagen på afdelingen rummer både grundlæggende og kompleks sygepleje. Ud over akut og kronisk nyresvigt dækker nefrologien over bl.a. hjerte- og karproblemer, senkomplikationer til diabetes samt lungeproblematikker, og vi lægger derfor også vægt på et tæt og velfungerende samarbejde med vores lægegruppe, diætister, fysio- og ergoterapeuter samt vores ambulatorier og hæmodialyseafsnit.

Som ergoterapeut har du 100% mødetid på sengeafdelingen, og du refererer til afdelingssygeplejerske. Som afsnitsterapeut har man klinisk faglig tilknytning til hospitalets Fysio- og Ergoterapi med reference til afdelingsterapeuten. Dette for at sikre en mulighed for faglig sparring og udvikling, samt monofaglig undervisning.

Som afsnitsterapeut indgår du med din specialiserede viden og kompetencer i patientens plejeteam, som arbejder målrettet med at sikre, at patienten undgår et forlænget indlæggelsesforløb eller genindlæggelse som følge af funktionstab. Man deltager blandt andet i følgende opgaver:

 • Deltager i/udfører simple plejeopgaver i relation til ergoterapi – ex ADL vurdering og træning, rehabilitering, kognitiv vurdering, dysfagi, træning og funktionsevnevurdering.
 • Varetager opgaven med indledende funktionsevnevurderinger samt løbende opfølgning på denne vurdering.
 • Udarbejder individuelle ADL planer for relevante patienter og faciliterer daglig træning.
 • Kan assistere ved pleje og lejring af tungt sengeliggende patienter med fokus på tryksårsprofylakse.
 • Medvirker til at vurdere om et genoptræningsophold er relevant, eller om patienten skal udskrives til eget hjem med hjælpemidler.
 • Udarbejder, hvis relevant, patientens genoptræningsplan ved udskrivelse.
 • Kontakt til primærsektor ved udskrivelser i samarbejde med plejepersonalet.
 • Ergoterapeuten er afsnittets ressourceperson i tryksår, og forebyggelse af dette.

Vi er en arbejdsplads, der lægger vægt på både et godt arbejdsmiljø og socialt sammenhold.  Hos os bliver du værdsat og kommer til at mærke, at du gør en forskel hver dag. For at understøtte et godt arbejdsmiljø, har vi fokus på trivsel og socialt fællesskab.

Vi forventer at du:

 • Naturligt inddrager patienter og kollegaer i opgaveløsningen med henblik på den bedste kvalificering af indsatserne.
 • Anerkender forskellige perspektiver og går i dialog om bedste løsning.
 • Skaber og vedligeholde gode samarbejdsrelationer.
 • Kan tænke i helheder og prioritere arbejdsopgaver.
 • Opsøger selvstændigt vejledning og sparring ved behov.
 • Tager ansvar for egen faglig og personlig udvikling
 • Gode formidlingsevner i skrift og tale. 
 • Bidrager til det gode arbejdsmiljø med åbenhed, tillid, venlighed og respekt.

 

Stillingen er på 32-37 timer, og med arbejde hver 3.weekend. Som terapeut indgår man i afdelingens samlede fremmøde, og man arbejder i dag- og aftenvagter.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller har lyst til at besøge os helt uforpligtende. Kontakt Ledende oversygeplejerske Lotte Grønning på telefon 3868 2871. Du kan også rekvirere en stillingsbeskrivelse på mail: lotte.groenning@regionh.dk

Vi indkalder løbende til samtaler, og glæder os til at møde dig.

Find os også på instagram: @afdelingfornyresygdomme