Jobbet "Sundhedsfaglig visitator Akutafdelingen i Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ingemannsvej 50, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Sundhedsstyrelsen udsendte i oktober 2020 de nye 10-års ”Anbefalinger for Organisering af den Akutte Sundhedsindsats” og i tråd med denne og Region Sjællands ”Perspektiv 20-23” på Akutområdet indføres nu Sundhedsfaglig team Visitation i Akutafdelingen, Slagelse Sygehus.

 

I dag foregår telefonvisitation ind i Akutafdelingen døgnet rundt i et samarbejde mellem vores rutinerede lægesekretærer, triagerende sygeplejerske og Akut-bagvagt.

Vi tror dog på, at tættere adgang til lægelig sparring i telefonvisitationen kan forebygge unødvendige akutte indlæggelser og medvirke til at få tilbudt en del af patienterne et bedre alternativ til akut indlæggelse.

Derfor søger vi 3 speciallæger- og 6 sygeplejersker-  til Sundhedsfaglig telefonvisitation.

Som sundhedsfaglig visitator vil du som sygeplejerske skulle arbejde 50 pct. af din ansættelse enten i rød zone eller accelereret zone afhængigt af dine kompetencer.

 

Sundhedsfaglig visitation:

Arbejdet vil foregå i tæt samarbejde mellem sygeplejerske, sekretær og læge. Der vil fortsat være en rutineret sekretær, der håndterer de ca 50-60 % af henvendelserne, der meldes via AMK (kørsel 1 og 2), samt indlæggelser af børn. Ligeledes vendes kirurgiske indlæggelser ofte med kirurgisk vagthavende og gynækologiske indlæggelser meldes altid til gynækologisk bagvagt.

Den sygeplejefaglige visitator skal i tæt samarbejde med den lægelige visitator primært inddrages i henvendelser fra læger- herunder praktiserende læger, vagtlæger og henvendelser fra sygehusansatte læger- med ønske om indlæggelse af medicinske/akutmedicinske patienter.

 

For at kunne udfylde denne centrale rolle i Akutafdelingen, forventer vi at du er bekendt med strukturen i Region Sjælland og har kendskab til/ interesse for at udnytte og facilitere brugen af de mange forskellige tilbud, der findes i vores optageområde.

Eksempelvis:

 •                       Sygeplejerske Akut-teams i flere kommuner

 •                       Kommunale akutpladser

 •                       E-hospitalet

 •                       Sub-akutte tider i specialeambulatorier

 •                       Daghospital, Slagelse Sygehus

 •                       ETUB, Næstved (diagnostisk enhed)

  Sparring med speciallæger fra en række andre specialer på vores samt regionens øvrige sygehusmatrikler

 •                       Fast-track i Akutafdelingen

 •                       Sub-akut tid i Akutafdelingen

 •                       Misbrugscenter

 •                       PAM (psykiatrisk akutmodtagelse)

 •                       Kontakt til Socialsygeplejerske

     

  Vores forventninger til dig i rollen som sundhedsfaglig visitator:

  Du skal have gode kommunikative evner og flair for samarbejde både tværfagligt og tværsektorielt.

  Du skal brænde for, at få hver patient ind i det helt rigtige patientforløb.

  Interesse for at udnytte og facilitere brugen af de mange forskellige tilbud, der findes i vores optageområde

  Kendskab til både primær - og sekundær sektor ser vi som en oplagt fordel.

  At du er uddannet sygeplejerske og har klinisk medicinsk eller akut erfaring

   

  Vi ønsker

 • At du brænder for det akutte speciale og vil gøre en forskel

 • At du medvirker med gode ideer til udvikling af det gode patientforløb for den akutte patient. At du kan se muligheder frem for begrænsninger og arbejde løsningsorienteret

 • At du er parat til at indgå i et arbejdsfællesskab med dine kolleger

 • At du er parat til at være en del af et organisatorisk medlemskab med den akutte patient som kerneopgave, hvor du i mødet med patienten arbejder ud fra ABCDE algoritmen                                         

 • At du kan navigere i en travl hverdag med mange bolde i luften 

       

  I nogle af Danmarks bedste rammer gør vi dagligt en forskel for akutte patienter. Med over 70.000 patienter årligt kan du som sygeplejerske på Akutafdelingen på Slagelse Sygehuse forvente en arbejdsdag, der udfordrer dig, tester din faglighed og kræver det bedste af dine samarbejdsevner. Du kan forvente at blive del af en afdeling, hvor engagement, humor og sammenhold skaber de gode relationer til både kolleger og patienter.            

  Vi er Region Sjællands største akutafdeling, hvor i alt 140 sygeplejersker og sosu’er, sammen med læger, sekretærer samt fysioterapeuter dagligt samarbejder om de gode akutte patientforløb, høj faglig kvalitet og med et skarpt fokus på patientsikkerhed. Selvom vi er et etableret team af gode og dygtige ledere og medarbejdere, så sætter vi en ære i hele tiden at forny os. Du kan derfor være med til at præge afdelingen både i det store og i det små.

   

  Rød Zone:

 • Sundhedsfaglig visitation

 • Traume, røde- og orange kald samt børnekald

 • Fast track - doorkeeper-funktion

 • Korte observationer- 17 senge

 • Skadestue med behandlersygeplejersker Slagelse og Næstved

 • Akuttelefon (Skadevisitering)

  Accelereret zone:

 • Indlæggelsesspor med 39 senge (14 senge varetages af respektive afd. på Slagelse Sygehus)

 • Gule og grønne patienter, patientforløb i op til 48 timer.

 • To teams - medicinsk og kirurgisk

   

  Du vil som sygeplejerske hos os opleve en ledelse, som lytter til dine behov. Du vil opleve en ledelse, som respekterer og forstår, du har et liv udenfor afdelingens vægge – Vi har fokus på arbejdsmiljø og trivsel - glade medarbejdere giver glade patienter.

  Vores kerneopgave er den akutte modtagelse, initiering af behandlingen og visitering af patienten hen til det rigtige sted. Vi modtager et bredt udsnit af Danmarks befolkning i alle aldre. Du skal derfor kende til bredden af sygdomme og ikke til dybden, som man skal andre steder i de respektive specialer. Vi arbejder med implementering af perspektiv 20-23, hvor baggrunden er at nytænke løsningen af sundhedsopgaven og samarbejdet på tværs i Regionen.

   

  Akutafdelingens vision:

 • 70 % udskrivelse fra Akutafdelingen

 • Vende 15 % af indtaget i fasttrack

 • Visitere de rigtige patienter til rigtig afdeling med udgangspunkt i patientens forløb

 • 90 % af patienter skal have en behandlingsstyrende diagnose og behandlingsplan indenfor 4 timer

 • Optimeret og ensartet patientforløb i indlæggelsesspor og skadestue

 • Bedre patientoplevet kvalitet døgnet rundt

 

Akutafdelingen vil være kendte for

 • Konstruktive samarbejdsrelationer om kerneopgaven så der skabes værdi for patienterne.

 • At patienten føler sig velkommen og velinformeret

 • Et attraktivt uddannelse – og arbejdsmiljø

 • Kollegialt sammenhold – her arbejder du aldrig alene

 • Tværfagligt samarbejde omkring det akutte patientforløb

 

 

 

Vi tilbyder dig

Arbejde hver 2. weekend i 8 timers vagter eller hver 3. weekend (hver 2./hver 4. weekend) i 12-timers vagter. Indflydelse på vagtplan og fleksibilitet i forhold til at bytte vagter.

 • Den største akutafdeling i regionen med dejlige nye rammer og rigtig gode kolleger

 • En kultur, der altid finder vej selv i svære situationer

 • En spændende, uforudsigelig og meningsfyldt hverdag, der spænder vidt fra rolige dage til travle dage

 • Faglig udvikling og sparring; praksisnært og i læringslaboratoriet samt simulationstræning

 • Faglig supervision af vores dygtige uddannelsesenhed sammen med kompetencedage med skillsstations

 • Et veltilrettelagt introduktionsprogram

 • Ledelsesmæssig forankring enten i rød zone eller accelereret zone afhængig af kompetencer

   

  Om Akutafdelingen
  Slagelse Sygehus er et af regionens fire akutsygehuse.
  Akutafdelingen flyttede i 2013 til et nybygget akuthus, hvor vores patienter og personale har optimale rammer. Vores afdelingen modtager ca. 35.000 akutte patienter til indlæggelse og ca. 35.000 skadepatienter pr. år.

  Akutafdelingen består af; en skadestue med traumestuer, 56 akutte senge fordelt på to etager, skadeklinikken på Næstved Sygehus samt informationen på de to matrikler. Vi er ca. 256 ansatte i akutafdelingen; og er alle dedikeret til deres arbejde.

  Der afholdes samtaler i uge 38

  Har du spørgsmål er du mere end velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Anja Kargaard Alexandersen (Rød zone og Sundhedsfaglig visitation) på tlf. 93 56 69 70 eller på mail akal@regionsjaelland.dk.

  Afdelingssygeplejerske Jesper Skovgaard Gaasedal (Accelereret zone) på tlf. 51 72 97 36 eller på mail jspe@regionsjaelland.dk

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Sammen er vi bedst.