Jobbet "Overlæge / Speciallæge til FAM (Fælles Akut Modtagelse) Sydvestjysk Sygehus." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Vi mangler en god kollega i spændende stilling med stor alsidighed i opgaverne. Vi vil gerne sammen med dig udvikle en stor, central del af akut sygehuset – med tværfaglighed, høj faglighed og gode patientforløb i fokus.  

Afdelingen modtager ca. 60.000 akutte patienter årligt til samtlige specialer i FAM inkl. skader. Afdelingen med 63 senge ligger samlet i stueetagen centralt på sygehuset. Staben består af ca. 200 engagerede medarbejdere.

Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper prioriteres og praktiseres. Skadestuearbejdet varetages af behandlersygeplejersker med støtte fra ortopædien ved komplicerede skader. Det tværsektorielle arbejde med praksis og kommune prioriteres.

Stillingen indbefatter som udgangspunkt arbejde fra 8-16, alle hverdage, med 1 månedlig lørdagsvagt. Der kan komme projekter i FAM, hvor der vil kunne forekomme aftenvagter i stillingen. Du indgår i team sammen med overlæger i specialet Akut Medicin og Intern Medicin. Afdelingen har derudover et stort antal yngre læger i uddannelsesstillinger.

Du forventes at have bred klinisk erfaring, enten som speciallæge i et relevant speciale eller akutmedicinske kompetencer opnået på anden vis.

Du skal foretage vurdering af akutte patienter og vurdere indlæggelsesbehovet. Gå stuegang på akutte, indlagte patienter. Supervisere yngre kollegaer. Du skal bidrage til at skabe flow og kapacitet i FAM, så patienten kan komme videre i patientforløbet.

Derudover skal du være med til at koordinere patientforløbene, så de bliver af høj kvalitet, relevante og fyldestgørende – rette patient i rette spor.

Med den store spredning i opgaverne er der gode muligheder for at pleje særlige interesseområder. Hvis der er ønske om at vedligeholde kompetencer i et eventuelt speciale, er der mulighed for at udvikle disse kompetencer i ansættelsen.

Vi forventer, at ansøgeren vil bidrage til at fastholde afdelingens rigtigt gode uddannelsesmiljø ved at engagere sig i supervision og udmøntning af de yngre lægers videreuddannelse. Egne behov for supplerende kompetenceudvikling vil blive tilgodeset. Vi arbejder med implementering af meningsfyldt sundheds IT. Vi har fokus på ultralyd hos klinikeren og kompetenceudvikling heraf.

Afhængig af kvalifikationer kan du ansættes som overlæge eller afdelingslæge.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst. Deltid eller et aftalt antal arbejdstimer er absolut en mulighed.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Jan Vork jan.vork@rsyd.dk eller konstitueret ledende overlæge Allan Thimsen Pedersen allan.thimsen.pedersen@rsyd.dk.

Oplysninger om Sydvestjysk Sygehus fås på www.sydvestjysksygehus.dk

 

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren.Se http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/ eller se mere om Esbjerg her.

Ansøgningen:
Fremsendes elektronisk med relevante bilag til nedenstående link. Ansøger bedes forholde sig konkret til de 7 speciallægekompetencer. (Se vedhæftede skema)

Ansøgningsfrist:

28. september 2021, gerne med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarligt herefter.