Jobbet "Vicechefjordemoder / afdelingssygeplejerske" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000

Dit næste skridt
 

Barselsgangen på Sjællands Universitetshospital søger vicechefjordemoder / afdelingssygeplejerske.

Har du lyst til at være en del af Danmarks nyeste Universitetshospital og er faglighed og ledelse dit felt?

Så skal du læse vores stillingsopslag.

Vi søger en vicechefjordemoder / afdelingssygeplejerske, som vil være med til at give de 2400 kvinder / familier der årligt føder / barsler på SUH, et godt og trygt forløb, hvor de føler sig velinformeret og medinddraget.

GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK Afdeling SUH er en specialafdeling med ca. 2400 fødsler. Vi har et barselsafsnit med 14 senge og mulighed for overnattende partner.

Vi har et tæt samarbejde mellem svangre-, føde- og barselsgang, som ligger placeret tæt på hinanden. Vi vægter det tværfaglige samarbejde højt.

Ca. 25% af de fødende går hjem ambulant efter fødslen. Størstedelen af de kvinder som er indlagt på barselsgangen har lige født deres første barn, har haft en kompliceret fødsel eller har en allerede kendt sygdom, som kræver observation/pleje i de første dage efter fødslen.

Vi varetager bl.a. behandlingen af præmature og lysbehandling. Vi har et tæt samarbejde med neonatal afsnittet på børneafdelingen.

Vi arbejder med tildelt patientpleje og vores mål er, at familierne føler sig medinddraget i planlægningen af deres barselsforløb. Vi ønsker, at familierne ved udskrivelsen føler sig trygge og har fået en stor viden omkring familie-dannelse og amning.

Vi søger en leder der har lyst til:

At sikre, at alle kvinder / familier føler sig medinddraget og velinformeret

At sikre, at kvinderne får en optimal viden om ernæring af barnet

At styrke og udvikle fagligheden

At være en del af den daglige drift på barselsgangen

At være en empatisk og anerkendende leder  

At have fokus på nyuddannede sygeplejerskers og jordemødres trivsel

At have fokus på at udvikle det gode arbejdsmiljø  

At arbejde tværfagligt – du vil indgå i afsnitsledelsen med den obstetriske overlæge

At arbejde på tværs af specialer og med de øvrige sygehuse i regionen

At være på forkant med faglige tiltag og nye områder indenfor barselspleje

At deltage i planlægning af vores årlige skills træning på barselsgangen

At være fleksibel i opgaveløsningen i forhold til den øvrige ledergruppe

 

Hvis du kan se dig selv som leder i vores afdeling, kan vi tilbyde et arbejdsliv med fokus på kvinderne og deres familier, gode kollegaer, tæt tværfagligt samarbejde, høj faglighed, masser af indflydelse og en ledergruppe der arbejder tæt sammen og hjælper hinanden.

Du er meget velkommen til at ringe og høre mere om stillingen til chefjordemoder Ingelise Andersen, tlf. 23 32 79 13.

Ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelse 1. november 2021

Ansøgningsfrist 19. september 2021

Der er ansættelsessamtaler i uge 38 og 39

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital: