Jobbet "Afdelingssygeplejerske til Ældrepsykiatrisk Team på Psykiatrisk Center Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nordstjernevej 32, 2600 Glostrup

Dit næste skridt

Interesserer du dig for ledelse? Og kan du sætte fokus på kvalitet, faglig udvikling og medarbejdertrivsel? Så se her.


Velkommen indenfor hos Ældrepsykiatrisk Team

Teamet behandler patienter over 70 år med psykiske lidelser. Vi har desuden regionsfunktion, dvs. at vi behandler patienter med demens og svære adfærdsforstyrrelser, der er under 70 år og bosat i Region Hovedstaden.

Vi er en mindre tværfaglig personalegruppe beståede af sygeplejersker, overlæger, en psykolog og en sekretær.  Vi møder vores patienter i patienternes eget hjem, i ambulatoriet i Glostrup samt på plejecentre i vores optageområde.

 

Din rolle og dit ansvarsområde som afdelingssygeplejerske

I samarbejde med den afsnitsledende overlæge skal du varetage ledelsen af teamet. I skal sammen sikre, at arbejdet tilrettelægges effektivt og optimalt samt at vores ressourcer bruges optimalt. En af dine første opgaver bliver at deltage i udarbejdelsen af en kapacitetsanalyse, hvilket personalet er godt engageret i, og har meget at bidrage med.

Du bliver leder for både erfarne og nyere medarbejdere, som alle bidrager med en høj faglighed og forskellige behandlingstilgange til den enkelte patient. Vi har specialiseret os i at tilrettelægge individuelle patientforløb, og lægger stor vægt på den enkelte medarbejders medansvar og medindflydelse for patientforløbene. Vi er gode til at supplere og hjælpe hinanden, så opgaverne bliver løst effektivt.

Du skal arbejde udviklingsorienteret, og have indgående kendskab og erfaring med lean som kvalitetsudviklingsmodel, eller være klar til at lære af os, så du kan videreføre teamets forbedringsarbejde, hvor lean er den bærende metode. Vi klæder dig selvfølgelig gerne på til opgaven.

Du kommer ligeledes til at indgå i den daglige drift, hvor du har nogle egne patientforløb som klinisk kontaktperson.

 

Dig som leder

Du har en anerkendende og lyttende ledelsesstil, og du vil aktivt medvirke til at fastholde teamet som en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og godt arbejdsmiljø. Derfor er det essentielt, at du har gode samarbejdsevner samt stærke kommunikative evner, og kan vedligeholde og danne netværk internt i organisationen og eksternt med henblik på de bedst mulige forudsætninger for opgaveløsningen. 

Derudover lægger vi vægt på, at du:

  • har ledelseserfaring og gerne en lederuddannelse på diplom- eller masterniveau
  • er nærværende i hverdagen, og har en åben dør med let adgang for alle medarbejdere
  • er realistisk ift. at balancere den daglig drift med udviklingsplaner
  • er motiveret for at arbejde med lean som værktøj til forbedringer af kvaliteten af behandlingen og effektive arbejdsgange
  • har relevant klinisk erfaring, fx psykiatri, neurologi, geriatri eller intern medicin.

 

Hos os får du

  • Ledelsesudvikling. Vi sørger løbende for, at du er godt klædt på til at varetage ledelsesopgaven. Som nyansat leder i Region Hovedstadens Psykiatri bliver du tilmeldt introduktion til ledelsesopgaven, hvor du får et forløb tilpasset dig, dine kompetencer og erfaring.
  • Gode muligheder for faglig sparring. Du vil dagligt kunne sparre med din medleder, den afsnitsledende overlæge, og du vil blive en del af en erfaren afdelingssygeplejerskegruppe, der sparrer på tværs. Den første tid vil du få tilknyttet en mentor, så du kommer godt og trygt fra start. I hverdagen får du ligeledes mulighed for at sparre med de erfarne, engagerede og fagligt meget kompetente medarbejdere. Der er strukturerede 1:1 samtaler med din leder månedligt, i starten hyppigere.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse den 1. november 2021.

Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med dig.

 

Klar til nye udfordringer?

Søg stillingen senest den 19. september. Du bedes uploade CV, uddannelsesbevis og andre relevante dokumenter sammen med din ansøgning.

Yderligere oplysninger kan fås hos udviklingschef Kirsten Tofterup på tlf. 30587797.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 23. september fra kl. 13.