Jobbet "1 hoveduddannelsesforløb i Kirurgi 2. halvår 2021 Nord, 2. opslag" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26 , 8800 Viborg

Dit næste skridt
1 hoveduddannelsesforløb i Kirurgi opslås til besættelse 2. halvår 2021 Nord, 2. opslag

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk, ansøgere, der er formelt kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet, opfordres til at søge.

Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb, se: www.videreuddannelsen-nord.dk

Ubesatte forløb vil kunne komme i genopslag.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 16-09-2021 kl. 23.59.

Samtaler afholdes den 29-09-2021, i Aarhus.

Samtalen vil tage udgangspunkt i den faglige profil og den motiverede ansøgning.
Under samtalen vil du blive bedt om at uddybe din ansøgning og dit CV, samt præsentere en case fra egen hverdag. Casen skal du forberede hjemmefra. Casen er en situation eller sygehistorie, hvor du selv var indblandet, og som belyser en eller flere af dine kompetencer. Lav et kort resumé af den kirurgiske (medicinsk ekspert) problemstilling. Fremhæv helst også andre kompetencer end din medicinske ekspertrolle. Der vil blive brugt 5-10 minutter i alt på casen.


Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 1
01-11-2021 til 30-04-2023 Regionshospital Nordjylland, Kir. Område
01-05-2023 til 30-04-2025 Aalborg Universitetshospital, Kir. Afd, afsnit syd, Aalborg
01-05-2025 til 31-10-2026 Regionshospital Nordjylland, Kir. Område