Jobbet "Klinisk vejleder til Palliativ Enhed i Frederikssund, Nordsjællands Hospital." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Pr. 1 november 2021 eller efter aftale søges en klinisk vejleder til at varetage uddannelsen af sygeplejestuderende i Palliativ enhed beliggende i Frederikssund. Stillingen er på 24 timer.

Stillingen kan kombineres med en ansættelse som sygeplejerske i de supplerende 13 timer ugentlig. Dette for at opretholde egne faglige og kliniske kompetencer.

 

Om Palliativ Enhed:

Palliativ Enhed varetager pleje og behandling af patienter med livstruende sygdom og med specialiserede palliative behov i Nordsjælland. Afdelingen er placeret på Frederikssund Hospital og er organisatorisk en del af Onkologisk og Palliativ afdeling, Nordsjællands Hospital.

Vi møder patienter og pårørende, hvor indsatsområderne er palliation af såvel fysisk som psykisk, social og eksistentiel karakter. Patientens behov kan være mangeartede afhængige af, om det er den ældre enlige patient eller en ung familie med mindreårige børn.

Afdelingen består af et sengeafsnit med 10 pladser og en udefunktion, hvor der er tilknyttet ca. 120 patienter i eget hjem. Der er god dynamik og udvikling på tværs af personalegrupperne, da patienternes pleje og behandling, afhængig af behov, både kan varetages i hjemmet i samarbejde med primærsektor og under indlæggelse.

I sengeafsnittet arbejder vi i dagstid i kliniske makkerpar. Med fokus på sygeplejen arbejder vi med at implementere den pædagogiske refleksionsmodel som et redskab i dagligdagen.

Vi er en afdeling med et stærkt fagligt miljø og høj aktivitet i forhold til identificering af palliative symptomer og opfølgende behandlingstilbud. Den palliative indsats er helhedsorienteret, og aktivitets - og behandlingsniveau afstemmes efter, hvor i sygdomsforløbet patienten aktuelt befinder sig.

Opgaven som klinisk vejleder:

Onkologisk og Palliativ Afdeling varetager den kliniske uddannelse af social- og sundhedsassistenter samt sygeplejestuderende på 1. 2. 4. 5. 6. og 7. semester. Som klinisk vejleder har du ansvar for at sikre nogle pædagogisk og sygeplejefagligt veltilrettelagte studieforløb i samarbejde med afdelingens anden kliniske vejleder på onkologisk afdeling, Hillerød, afsnittes sygeplejersker samt afdelingssygeplejerske. Som led heri står du blandt andet for:

- At varetage den daglige undervisning, vejledning og oplæring af den studerende 

- At vejlede & undervise afdelingens personale i understøttende pædagogiske tiltag  

- At planlægge og gennemføre uddannelses- og evalueringssamtaler  

- At medvirke i klinisk forberedende undervisning 

- At vejlede og eksaminere ved interne prøver

- At vejlede, rådgive og udvikle kollegaer i uddannelsesmæssige opgaver

- At formidle resultater og erfaringer fra den kliniske undervisning/praktik til afdelingsledelsen og kollegaer

Vi kan tilbyde:

  • En afdeling med fokus på sygeplejen. Vi arbejder i kliniske makkerpar og ser mulighed for at samarbejde om at implementere den pædagogiske refleksionsmodel som et redskab i dagligdagen
  • Spændende patientforløb og sparring med dygtige kollegaer  
  • Arbejdsglæde og gode muligheder for arbejdstilrettelæggelse 
  • Tæt kontakt til både din direkte leder og hele mellemledergruppen 
  • Engagerede kollegaer der glæder sig til at samarbejde om at dygtiggøre kommende kollegaer 
  • Godt arbejdsmiljø

Vi forventer at:

Du er uddannet sygeplejerske med undervisningserfaring af studerende og har en relevant efteruddannelse. Du behersker sygepleje på et højt niveau. Du er nysgerrig og undersøgende og har gode kommunikative og sociale kompetencer.  

Du vejleder selv studerende og indgår aktivt i at understøtte det kliniske personale i at varetage undervisningsopgaven i relation til de studerende, ligesom du har en evne og lyst til at integrere teori og forskning i den daglige kliniske sygepleje. 

Yderligere information:

Den kliniske vejleder refererer til ledende oversygeplejerske Lene Vibe Høyer. Den daglige afvikling af uddannelsesopgaven foregår med reference til afdelingens afdelingssygeplejerske. 

Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Anja Kjems Jakobsen på telefon: 29 77 98 12 eller ledende oversygeplejerske Lene Vibe Høyer telefon: 23 67 68 87, hvor også stillingsbeskrivelse kan rekvireres. 

Du er også velkommen til at lave en aftale om at kigge forbi til et besøg og uformel samtale, så vi alle kan få en fornemmelse af et gensidigt match. 

 

Tiltrædelse 1.november 2021 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist torsdag d. 23/9 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt mandag 27/9. 

 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst