Region Nordjylland

Kvisten

Højdedraget 5, 9530 Støvring

Nattevagt til Specialbørnehjemmet Kvisten i Støvring

Specialbørnehjemmet Kvisten, Højdedraget 5, Støvring søger 3 social- og sundhedshjælpere som nattevagt til at arbejde med børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og sundhedsmæssige behov.

Om jobbet
Det er faste stillinger med 34-37 timer pr. uge i gennemsnit. Nattevagterne ligger som udgangspunkt med 7 nætter i træk. Der kan forekomme møder i dagtimerne. Stillingerne ønskes besat pr. 1. november 2021 eller efter aftale.

Stillingerne er som vågen nattevagt ved et fast barn. Du samarbejder om natten med Kvistens ansvarshavende nattevagt.

Du vil have ansvar for alle pleje- og behandlingsmæssige opgaver om natten, at observere, vurdere og handle på barnets aktuelle helbredsmæssige tilstand. Det er vigtigt, at du er i stand til at dokumentere og videreformidle disse observationer, samt inddrage ansvarshavende nattevagt i beslutninger og handlinger.

Derudover er der praktiske opgaver, der løses om natten.

Som social- og sundhedshjælper arbejder du med pædagogiske, sundhedsfaglige, plejemæssige og praktiske opgaver vedrørende børnene/de unge på afdelingen. Du vil få pædagogisk og sundhedsfaglig vejledning fra faglærte kolleger.

Om dig
 • Du kan i samarbejde med kolleger varetage de pædagogiske, sundhedsfaglige, plejemæssige og praktiske opgaver vedrørende børnene/de unge.
 • Du er aktivt opsøgende i forhold til at besidde eller tilegne sig de nødvendige kompetencer, som de pædagogiske og sundhedsfaglige metoder og tilgange til enhver tid kræver. Dette under hensyntagen til faglig baggrund og jobfunktion.
 • Du kan i mødet med børnene/de unge skabe et støttende og omsorgsfuldt miljø, og at bidrage til at give det enkelte barn/den unge et godt liv set i forhold til handicap.
 • Du har interesse i at kunne forstå andres og egen adfærd og indgå i relationen derefter.
 • Du har gode kommunikationsevner i såvel den skriftlige dokumentation, som i den mundtlige kommunikation.
 • Du trives i en nattevagt.
 • Du kan tage et medansvar for at skabe og fastholde et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø og bidrage til en positiv stemning på arbejdspladsen.
 • Du kan sammen med kollegaer arbejde ud fra Specialsektorens visioner og værdier og være loyal over for fælles beslutninger. Det betyder f.eks., at man udviser initiativ og man er konstruktiv i forhold til at pege på muligheder inden for de givne rammer.
 • Du er en holdspiller, der formår at arbejde efter fælles mål samt give og modtage feedback på en god og konstruktiv måde.

Vi tilbyder
 • Et grundigt introduktionsforløb, herunder vejledning/undervisning i f.eks. forflytning, medicinhåndtering, konflikthåndtering og relevante faglige tilgange og metoder.
 • Spændende udfordringer i en børnegruppe, der kræver høj grad af faglig indsigt og forståelse.
 • Dygtige og engagerede kolleger.
Om os
Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen 0-18 år. Kvisten er et af Region Nordjyllands 4 specialbørnehjem beliggende i Støvring.

På Specialbørnehjemmene arbejder vi for at have børnene/de unge i centrum i hjemlige omgivelser.

Samarbejdet med forældre og andre samarbejdspartnere er en væsentlig del af vores arbejde – vi arbejder alle hen mod det samme mål; at sikre barnet/den unge den optimale trivsel og tryghed.

Kvisten modtager børn og unge i alderen 0-18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne med et særligt behov for sygepleje.

Børnene/de unge er alle svært fysisk handicappede. De er kørestolsbrugere med massivt behov for hjælp til alt. De fleste af børnene/de unge ernæres via sonde. Herudover har alle børnene sundhedsmæssige problematikker så som epilepsi, lunge- og hjerteproblemer.

Ingen af børnene/de unge har et verbalt sprog, hvorfor der arbejdes med alternativ og supplerende kommunikation, f.eks. Totalkommunikation og Tegn Til Tale.

Alle børnene/de unge har brug for en individuelt tilrettelagt genkendelig, forudsigelig og struktureret hverdag, og der tages udgangspunkt i neuropædagogik og ICDP.

Kvisten er et helhedstilbud, hvilket vil sige, at børnene/de unge ikke har noget eksternt dagtilbud. I stedet er der aktiviteter på Kvisten, som tager deres udgangspunkt i børnenes/de unges dagsrytme samt børnenes/de unges aktuelle fysiske og psykiske tilstand og finder sted sammen med Kvistens eget personale. For skolesøgende børn er der arrangeret hjemmeundervisning med en lokal skole.

Kvisten er en del af det forstærkede samarbejde – et samarbejde mellem 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland med fokus på særligt specialiserede tilbud i Nordjylland, hvor formålet er at sikre, at regionens borgere altid har adgang til højt specialiserede tilbud.

Derudover tilbyder Kvisten terminal pleje, hvor anden behandling må opgives på grund af dårlig og uhelbredelig almentilstand. Her får barnets/den unges velvære højeste prioritet, hvor der er særlig fokus på omsorg, lindring, pleje og en tæt kontakt til familien.

Vil du vide mere
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Neel Skovgaard på tlf. 22 80 25 92 på hverdage mellem kl. 10-12.

Du kan læse mere om Specialbørnehjemmene på vores hjemmeside www.specialbornehjem.rn.dk

Det praktiske
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 22. september 2021.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Regionen og den forhandlingsberettigede organisation. I forbindelse med ansættelsen indhentes straffe- og børneattest.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Specialsektoren
 • Kontaktperson
  Neel Skovgaard
  22802592
 • Adresse
  Højdedraget 5, 9530 Støvring
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedshjælper
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2021
 • Regionens jobnr.
  11640
 • Quick-nr.
  415929
 • Ansøgningsfrist
  19-09-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Specialsektoren
 • Adresse
  Højdedraget 5, 9530 Støvring
 • Kontaktperson
  Neel Skovgaard
  22802592
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedshjælper
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2021
 • Regionens jobnr.
  11640
 • Quick-nr.
  415929
 • Ansøgningsfrist
  19-09-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Nattevagt til Specialbørnehjemmet Kvisten i Støvring"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.