Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Spændende seniorforskerstilling ved Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital. Stillingen er for 5 år med start 1. januar 2022

Genopslag

Vi kan, vi vil og vi tør – og vi er ambitiøse på forskningsområdet!
Er du seniorforsker og ergoterapeut eller fysioterapeut?
Er du lektor, eller er du klar til at blive lektorgodkendt?

Fysio- og Ergoterapi på Aarhus Universitetshospital (AUH) søger en fysio- eller ergoterapeut til en forskerstilling for en femårs periode. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Ansættelsen sker i første omgang i en forskerstilling på fuldtid, som klinisk specialist. Sammen med Aarhus Universitet (AU) er der lagt en plan for en umiddelbar efterfølgende lektorgodkendelse og derved et stillingsfællesskab med 20% ansættelse som lektor på Institut for Folkesundhed, AU og 80% ansættelse i en forskningsstilling som klinisk specialist ved Fysio og Ergoterapi, AUH.

Fysio- og Ergoterapi består af ca. 180 fysio- og ergoterapeuter, der arbejder inden for stort set alle kliniske specialer på AUH. Vi varetager udredning, behandling og specialiseret genoptræning indenfor AUH's optageområde samt på højt specialiseret regionalt og nationalt niveau.

Vi er ambitiøse, også når det gælder vores forskningsforpligtelse, og vi er derfor i gang med at revidere vores forskningsstrategi og den understøttende struktur. Dette sker i samarbejde med vores kliniske medarbejdere, funktionsledere, Stab, vores forskningsmedarbejdere samt afdelingens hollandske gæsteprofessor Maurits Van Tulder.

Afdelingens forskningsstrategi tager afsæt i AUH's Grundfortælling, "Den strategiske ambition" og den vil indgå som en del af den tværprofessionelle forskningsstrategi for alle afdelinger på AUH.

Visionen i Fysio- og Ergoterapi er, at bedrive forskning, udvikling og uddannelse på højt nationalt niveau, herunder at indsamle, skabe og implementere viden til gavn for patienterne. Vi stræber efter det bedste og giver plads til udvikling og nye ideer. Vi er gavmilde og deler vores viden lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Her kan du læse seneste årsrapport for Forskningsenheden.

Vi har ikke på forhånd defineret specifikke indsatsområder for forskningen, men forventer at du som klinisk specialist og vores kommende lektor har både specifikke og generiske kompetencer, der kan understøtte vores fags og specialers kerneområder. Ud fra dette vil vi sammen lægge en konkret forskningsplan for afdelingens forskning og lektoratet. Du vil blive en del af Fysio- og Ergoterapi på AUH, referere til afdelingsledelsen og have kontorfællesskab med de øvrige medarbejdere i vores forskningsenhed.

Dine opgaver er at
 • gennemføre egen forskning
 • udvikle og implementere afdelingens forskningsstrategi
 • udvikle og sikre en forskningsbaseret praksis i Fysio- og Ergoterapi
 • udvikle og vejlede fysio- og ergoterapeuter
 • facilitere implementering og formidling af forskningsresultater
 • at være medansvarlig for at skabe et aktivt forskningsmiljø i afdelingen
 • deltage i mindre grad i det kliniske arbejde, primært i forbindelse med forskningsprojekter.

Vi forventer, at du
 • har en ph.d.-grad og er etableret som seniorforsker i et adjunktforløb eller lignende
 • drives af egen forskning samt i at understøtte og vejlede både fysioterapeuter og ergoterapeuter i deres forskning og udvikling
 • besidder dokumenterede solide forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer på højt niveau
 • tager medansvar for udvikling og implementering af afdelingens forskningsstrategi og den tilhørende struktur
 • har fokus på hele forskningsprocessen fra ide til implementering
 • har fokus på, og erfaring med at godt samarbejde og relationelle kompetencer er afgørende for succes
 • er god til at skabe og indgå i netværk internt på AUH/AU og eksternt med samarbejdspartnere som f.eks. Aarhus Kommune, Defactum, VIA
 • har et nationalt og internationalt netværk.

Som person er du dedikeret og besidder gode kommunikationsevner på dansk og engelsk, både i skrift og i tale. Du evner at opbygge tillidsfulde relationer til både studerende, kolleger og samarbejdspartnere. Som underviser formidler du den nyeste viden engageret, klart og tydeligt. Som vejleder er du kompetent, inspirerende og støttende. Vi vil ligeledes vægte, at du har strategisk og politisk tæft og har vist resultater for hjemtrækning af eksterne forskningsmidler.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte afdelingsledelsen i Fysio- og Ergoterapi, Morten Albæk Skrydstrup på morten.skrydstrup@rm.dk eller Helle Kruuse-Andersen på helle@auh.rm.dk.

Ansøgningsfrist den 1. november 2021, og der forventes at afholde første samtaler den 12. november 2021 og anden samtale den 23. november 2021.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Morten Albæk Skrydstrup
  3161 4110
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2022
 • Regionens jobnr.
  32097
 • Quick-nr.
  416112
 • Ansøgningsfrist
  01-11-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Morten Albæk Skrydstrup
  3161 4110
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2022
 • Regionens jobnr.
  32097
 • Quick-nr.
  416112
 • Ansøgningsfrist
  01-11-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Spændende seniorforskerstilling ved Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital. Stillingen er for 5 år med start 1. januar 2022"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.