Region Midtjylland

Regionshospitalet Holstebro

Lægårdvej 12 A, 7500 Holstebro

Afdelingssygeplejerske til Sengeafsnit for Lungesygdomme, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest

Har du ambitioner? Så kig med her – vi har nemlig en ledig stilling som afdelingssygeplejerske – og den kan måske blive din!  

Til Sengeafsnit for Lungesygdomme, Regionshospitalet Holstebro søger vi en afdelingssygeplejerske pr. 1. november eller efter aftale. Du vil komme til at indgå i et stærkt ledelsesteam i en afdeling, hvor vi har sat barren højt med en vision om at være Danmarks Bedste Medicinske Afdeling.

Vi ønsker en afdelingssygeplejerske, som med sine faglige og personlige kvalifikationer kan gå forrest i drift, udvikling og profilering af Sengeafsnit for Lungesygdomme. Afsnittet har aktuelt 26 sengepladser og vil få 27 sengepladser i det spritnye hospital i Gødstrup, hvor vi flytter ind i slutningen af januar 2022. Du vil blive leder for en motiveret og engageret personalestab, som konstant har fokus på det gode og hensigtsmæssige forløb for vores lungemedicinske patienter.

Afdelingssygeplejersken udgør sammen med den specialeansvarlige overlæge ledelsen i afsnittet og indgår i den samlede ledergruppe i Medicinsk Afdeling. Det lungemedicinske speciale består ud over sengeafsnittet af Klinik for Lungesygdomme, og du vil få et meget tæt samarbejde med klinikledelsen om både daglig drift og tilrettelæggelse af patientforløbene.

Medicinsk Afdeling
De medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer inden for intern medicin bortset fra kardiologi, som er en selvstændig afdeling. I Holstebro findes specialerne geriatri, hæmatologi, lungemedicin, nefrologi og reumatologi. Der er tæt samarbejde med afdelingens øvrige medicinske grenspecialer i Herning, som er gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og infektionsmedicin. Der er ligeledes meget tæt samarbejde med hospitalets andre afdelinger.
 
Til afdelingen er knyttet samlet 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro, og der er tilhørende ambulant funktion inden for alle specialer. Desuden er der et stort dialyseafsnit med 37 dialysepladser. I Gødstrup vil det samlede sengeantal i Medicinsk Afdeling blive 115.

I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse, og aktuelt har vi også fokus på implementering af den patientansvarlige læge. Vi lægger desuden stor vægt på samarbejdet med primærsektoren.

Aktuelt arbejdes der i alle hjørner af afdelingen med optimering af arbejdsgange i forbindelse med flytningen til Gødstrup, som sker i slutningen af januar 2022. Du vil komme til at indgå som en vigtig nøgleperson i dette arbejde.

Den lungemedicinske funktion i Medicinsk Afdeling
Lungemedicinsk Afsnit er en del af Medicinsk Afdeling i Hospitalsenheden Vest. Afsnittet består af Sengeafsnit for Lungesygdomme med 26 sengepladser og Klinik for Lungesygdomme.
I afsnittet varetager vi opgaver med udredning, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med lungemedicinske sygdomme, hovedsagelig lungecancer og KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) på specialiseret niveau.

Der er tæt tværfagligt samarbejde om patientforløbene mellem sengeafsnit og klinik.

Personalet i afsnittet er en god blanding af erfarne og nye medarbejdere, som supplerer hinanden rigtigt godt i de mange daglige arbejdsopgaver. Vi lægger vægt på tværfagligheden som en afgørende styrke, og på at vi alle har et fælles ansvar for at skabe de bedste rammer for vores patienter, deres pårørende og ikke mindst for hinanden.

Vores nye afdelingssygeplejerske skal have følgende profil:
 • Klinisk erfaring og gerne kendskab til et eller flere medicinske specialer.
 • Gerne flere års ledelseserfaring samt relevant videreuddannelse i ledelse.
 • Er beslutningsdygtig, har naturlig gennemslagskraft og formidler med klare budskaber.
 • Talent for at få hverdagen til at fungere tværfagligt og tværsektorielt ved en synlig og inspirerende tilstedeværelse og en åben og respektfuld kommunikation.
 • Kan sikre følgeskab, sætte retning og lede med værdier, der sikrer høj faglighed, respekt, tillid, nærvær, helhedssyn og professionalisme.
 • Kan skabe et godt læringsmiljø for medarbejdere og studerende med fokus på kompetenceudvikling og trivsel.
 • En personlighed med et åbent, tillidsvækkende og imødekommende væsen, som interesserer sig for sit personale både som helhed og som enkeltindivider.
 • Skal sikre et højt gensidigt informationsniveau i forhold til såvel afsnittets personale som til andre samarbejdspartnere.
 • Har og kan skabe overblik og forebygge kritiske situationer.
 • Ser muligheder – og ikke begrænsninger – og påvirker andre med denne holdning.
 • Kan takle svære situationer, patient- og pårørendeklager, personaleforhold og samarbejdsrelationer.
 • Kan indgå i dialog, lytte og reflektere, er sanseskarp, ærlig og respektfuld.
 • Kan oversætte afdelingens værdier, så de lever i hverdagen.
 • Har IT-kompetencer på brugerniveau 
Se link til stillings- og funktionsbeskrivelsen her.


Og til gengæld tilbyder vi:
 • En arbejdsplads med et højt fagligt niveau og en dygtig medarbejderstab, og hvor der er gode kollegiale relationer.
 • En helt central rolle i udvikling og profilering af det lungemedicinske speciale.
 • Et udfordrende job, hvor arbejdsdagene aldrig er ens.
 • Tæt samarbejde og sparring med afdelingens øvrige ledere.
 • At du bliver en del af en ledergrupper, hvor vi tilfælles har et ønske om at skabe de bedst mulige vilkår for afdelingens medarbejdere og patienter.
 • En stilling med plads og rum til at arbejde med egne målsætninger for afsnittet.
 • Løbende kompetenceudvikling.
 • En arbejdsplads med et godt læringsmiljø.
 • En arbejdsplads, hvor vi altid sætter barren højt og tør have høje ambitioner.

Hvis du er interesseret i at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Bodil Overgaard på tlf. 3065 0857 eller via mail: bodiakse@rm.dk

Du kan læse mere om Medicinsk Afdeling på www.vest.rm.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der vil i ansættelsesproceduren blive anvendt personlighedstest. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online på www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”.
Vedhæft din ansøgning og dit CV (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Samtaler forventes afholdt tirsdag den 28. september/onsdag den 29. september 2021.
Din ansøgning skal være hos os senest søndag den 19. september 2021.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job
 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Holstebro
 • Kontaktperson
  Bodil Overgaard Akselsen
 • Adresse
  Lægårdvej 12 A, 7500 Holstebro
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2021
 • Regionens jobnr.
  32110
 • Quick-nr.
  416199
 • Ansøgningsfrist
  19-09-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Holstebro
 • Adresse
  Lægårdvej 12 A, 7500 Holstebro
 • Kontaktperson
  Bodil Overgaard Akselsen
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2021
 • Regionens jobnr.
  32110
 • Quick-nr.
  416199
 • Ansøgningsfrist
  19-09-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingssygeplejerske til Sengeafsnit for Lungesygdomme, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.