Region Midtjylland

Børn og Unge

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Introduktionsstilling ved Børn og Unge

Introduktionsstilling ved Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt er ledig pr. 1. november 2021

Vi efterspørger en kollega stillingsnr. 6630-09-80-i-02, som har lyst til at arbejde med børn og unge, er faglig kompetent og engageret og med lyst til at yde en indsats sammen med en række gode kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere.

Børn og Unge omfatter
 • Neonatalafsnit modtagende børn fra gestationsuge 28 samt plads til medindlagte mødre
 • Sengeafsnit med pædiatriske heldøgnssenge
 • Dagafsnit
 • Døgnåben børnemodtagelse
 • Børn og Unge klinik med almen pædiatri og specialambulatorier

Afdelingen er organiseret i tværfaglige specialiserede teams.

Afdelingen har uddannelsesforpligtigelse over for uddannelsessøgende inden for de fleste sundhedsfaglige uddannelser. I uddannelsen af speciallæger i pædiatri varetager afdelingen hoveduddannelsesforløb samt introduktionsstillinger. Afdelingen har ry for et godt uddannelsesmiljø med tæt supervision og mesterlære.

Afdelingen varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende.

Arbejdstilrettelæggelse: 8-9 skiftet forvagt med tilstedeværelsesvagt i 2-holdsdrift. Bagvagt ligeledes i tilstedeværelsesvagt.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.300 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Jens Peter Nielsen tlf. 7844 5541

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest mandagden 20. september 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag, den 23. september 2021

Fakta om Børn og Unge
Børn og unge fra fødslen til 17 år, kan blive undersøgt og behandlet, hvis de er henvist af praktiserende læge, vagtlæge eller skadestue og er blevet sendt videre til Børn og Unge Afdelingen.

Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg varetager hovedfunktion indenfor de almindelige pædiatriske fagområder. Desuden har afdelingen regionsfunktioner indenfor neonatologi, gastroenterologi og neuropædiatri samt højt specialiseret funktion indenfor allergologi. 

Afdelingen har 31 senge og ca. 13.000 ambulante besøg om året.

På Børn og Unge arbejdes der ud fra en tværfaglig indsats, hvor følgende faggrupper er repræsenteret: Læge, sygeplejerske, sekretær, diætist, psykolog, socialrådgiver, pædagog og fysioterapeut.
Du kan læse mere om Børn og Unge på vores hjemmeside: https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/born-og-unge/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Kontaktperson
  Jens Peter Nielsen
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Pædiatri
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2021
 • Regionens jobnr.
  32124
 • Quick-nr.
  416210
 • Ansøgningsfrist
  20-09-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  Jens Peter Nielsen
 • Stillingstype
  Læge
 • Speciale
  Pædiatri
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2021
 • Regionens jobnr.
  32124
 • Quick-nr.
  416210
 • Ansøgningsfrist
  20-09-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Introduktionsstilling ved Børn og Unge"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.