Jobbet "Klinisk Diagnostisk Afdeling søger en afdelingsbioanalytiker til Klinisk Biokemi og Immunologi, det biokemiske afsnit, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, SVS" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Har du lyst til at blive afdelingsbioanalytiker og blive en del af et stærkt lederteam i en unik afdeling? Har du det der skal til?

Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA) er en spændende afdeling, som omfatter specialerne Klinisk Biokemi, Klinisk Immunologi, Patologisk Anatomi, Klinisk Mikrobiologi, Infektionshygiejne samt Molekylærbiologisk laboratorium.

Vi søger en afdelingsbioanalytiker, som vil samarbejdet på tværs af laboratoriehuset, som ser muligheder og har blik for strategisk ledelse, personaleledelse, faglig ledelse, forandringsledelse og driftsledelse. KDA’s mission er at være grundlaget for det bedste patientforløb, og vi ønsker en leder, som sammen med den øvrige laboratorieledelse vil arbejde mod denne fælles mission, og som i sit arbejde vil underbygge visionen om at være én afdeling med højeste faglighed og begejstrede medarbejdere. 

Du skal derfor trives med personalerelationer og have et skarpt fokus på kerneopgaven for derigennem at skabe trivsel og arbejdsglæde i dit afsnit. Du skal være indstillet på en foranderlig hverdag, hvor der er plads til at føre idéerne ud i livet for derved at udfordre måden vi arbejder på til patientens og medarbejdernes bedste.

I afsnittet Klinisk Biokemi og Immunologi er der ca. 90 medarbejdere, og du bliver leder for et team bestående af ca. 40 dygtige medarbejdere, som beskæftiger sig med biokemiske analyser, blodprøvetagning, kvalitetskontrol og meget mere.

Klinisk Biokemi og Immunologi er akkrediteret efter ISO 15189 og den årlige analyseproduktion var i 2019 på ca. 5,8 mio. analyser og ca. 280.000 prøvetagninger. Afsnittet er fuldautomatiseret, og vi har i år fået bevilget 10 mio. kr. til opgradering af vores automatiserede løsning, hvor du bliver en vigtig del af denne implementering. Du bliver en del af specialeledelsen og skal arbejde tæt sammen den specialeansvarlige overlæge og to afdelingsbioanalytikere inden for området. Derudover bliver du en del af laboratorieledelsen, hvor du i tæt samarbejde med afdelingsledelsen også får unik mulighed for at samarbejde med de øvrige specialeledelser på KDA. Her får du mulighed for at bidrage til KDA’s fortsatte udvikling og fremme samarbejdet på tværs.

KDA flyttede i 2013 ind i et helt nyt laboratoriehus på SVS i Esbjerg. Det nye laboratoriehus er højt automatiseret og med avanceret teknologi på et højt niveau, som har betydet helt nye standarder for patientsikkerhed samt effektive analyser og ydelser. Afdelingen er desuden kendt for et aktivt forskningsmiljø. Afdelingen betjener SVS samt primærsektoren i det sydvestjyske optageområde fra matriklerne i henholdsvis Esbjerg, Grindsted og Varde samt psykiatrien. Der er i alt ca. 200 medarbejdere i KDA bestående af læger, bioanalytikere/laboranter, akademiske medarbejdere, lægesekretærer, kapelbetjente og sygeplejersker. 

Vi tilbyder 

 • En stilling med stor selvstændighed og ansvarlighed
 • En spændende og travl hverdag blandt hjælpsomme, dygtige og engagerede kollegaer
 • Et energisk og stærkt ledelsesteam med høje ambitioner, som både kan og vil hjælpe dig til fortsat udvikling
 • En udviklende arbejdsplads såvel fagligt som personligt
 • En stilling i et moderne laboratorium, hvor patienten er i centrum

Dine primære opgaver som afdelingsbioanalytiker bliver blandt andet at 

 • Tage medansvar for specialernes og KDA’s udvikling
 • Varetage personaleledelsen af ca. 40 bioanalytikere/laboranter
 • Have høj fokus på personalets trivsel og opgaver
 • Udarbejde arbejds-, vagt- og ferieplaner i samarbejde med dine ledelseskolleger
 • Udarbejde og implementere introduktionsplaner for nyansatte
 • Udvikle og gennemføre kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Gennemføre medarbejderudviklingssamtaler
 • Afholde personalemøder og andre relevante møder
 • Være sikkerhedsleder for dit afsnit
 • Gennemføre forandringsprocesser
 • Tage medansvar for implementering af nyt apparatur og nye metoder
 • Understøtte god kommunikation og samarbejde med eksterne leverandører og rekvirenter
 • Deltage aktivt i diverse ledelses- og medarbejderfora
 • Koordinere og deltage i løsningen af faglige problemstillinger i det daglige arbejde
 • Sikre et godt samarbejde mellem KDA’s afdelinger og bidrage positivt til afdelingens fælles brug af ressourcer og teknologi samt fremme vidensdeling på tværs af afdelingen.
 • Bidrage aktivt til at bryde grænserne mellem specialerne, så der opnås synergi og bedst mulige vilkår for driften og personalet i KDA.

Vi forventer, at du 

 • Er uddannet bioanalytiker med minimum 2 års erfaring
 • Har interesse og gerne erfaring med ledelse på mellemlederniveau
 • Har lederevner, som kan inspirere, begejstre og motivere
 • Har kendskab til kvalitetssikring og akkreditering
 • Er struktureret, fleksibel og selvdisciplineret og god til at overholde deadlines
 • Er nysgerrig og troværdig i din væremåde og i samarbejdet med personalet
 • Er serviceminded og har en positiv indstilling til arbejdet samt besidder humor og et godt humør
 • Har gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • Har et godt overblik - også i travle tider
 • Er engageret, resultatorienteret og kan drive forandringsprocesser i mål

Læs mere om funtionsbeskrivelsen her

Løn og ansættelsesforhold 

I henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling afhængig af kvalifikationer.

Stillingen er en fuldtidsstilling og er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til driftschef Brian Faurskov, tlf. 2014 2642, eller afdelingsbioanalytiker Alikka Birgith Omondi Kaalund, tlf. 7918 3331.

Du vil ved ansættelse få et grundig introduktionsprogram og blive tilbudt en mentor.

Ansøgning 

Ansøgningsfristen er d. 23. september 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 27. september 2021.

Afdelingens mission og vision