Jobbet "Kan du tænke ud af boksen og skabe job- & uddannelsesmuligheder for mennesker med autisme?" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Hinnerup Beskæftigelse og Uddannelse (HBU)

Stadion Alle 1, 8382 Hinnerup

Dit næste skridt
Hos Hinnerup Beskæftigelse og Uddannelse er vi i vækst. Derfor har vi brug for flere kolleger til at hjælpe mennesker med autisme med at finde netop deres vej til uddannelse og beskæftigelse og til et liv på deres præmisser. Lige nu søger vi tre forskellige profiler: 

•    Faglig udvikler 
•    Jobkoordinator
•    Medarbejder til STU og aktivitetsteamet

Vi tilbyder dig: 

•    Fagligt stærke kolleger med forskellig uddannelsesbaggrund 
•    Et engageret team, hvor der er tryghed til at kunne lære og fejle 
•    Dagarbejde og fri alle weekender og helligdage 
•    Stor fleksibilitet med indflydelse på eget arbejdsliv
•    Spændende arbejdsopgaver med stor alsidighed
•    Mulighed for sparring, feedback og refleksion som en naturlig del af hverdagen
•    Et nytænkende team og deltagelse i forskellige udviklingsprojekter
•    Specialområde Autismes uddannelse, Autismepiloten og anden relevant efteruddannelse. 

Du får samtidig en leder, som er så overbevist om, at hendes medarbejdere er eksperter på netop deres felt, at hun hverken kan eller skal følge med i hver del af deres daglige arbejde. Men er der brug for hende, så er hun der. 

Hvem er de personer vi leder efter? 
For alle tre jobs gælder det, at du som person er åben og trives på en arbejdsplads, hvor vi er optaget af etik, ordentlighed og respekt – både i samarbejdet med borgerne og eksterne samarbejdspartnere og i samarbejdet blandt ledelse og kollegaer.
•    Du har en pædagogisk, socialfaglig eller anden relevant uddannelse 
•    Du har gerne kendskab til autisme
•    Du er nysgerrig, tålmodig og kan skabe en tillidsfuld relation med de menneske, som du omgås 
•    Du har flair for IT 
•    Du har gode refleksions- og dokumentationsevner
•    Du ved, at succes kan have mange former og er ihærdig og tålmodighed nok til at blive ved med at lede efter netop dét, som virker og giver mening for den enkelte 
•    Du er bevidst om din professionelle rolle
 
Jobprofil 1: Faglig udvikler

Som faglig udvikler støtter, udvikle og observerer du på faglige kompetence for at finde frem til den enkeltes ressourcer og interesser i forhold til fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Det gør vi blandt andet gennem forskellige typer af opgaver, hvor den enkelte kan afprøve sig selv i mange forskellige typer af jobfunktioner. Det vil også være en del af dine opgaver at videreudvikle eksisterende afklaringsopgaver – og at udvikle nye afklaringsopgaver - praktiske såvel som elektroniske.
•    Afholde ugentlige samtaler med fokus på faglighed eller trivsel
•    Afklare og støtte i forskellige af opgaver fx matematik, dansk, engelsk og IT
•    Klargøre opgaver til den enkelte
•    Vedligeholde og udvikle afklaringsopgaver
•    Navigere mellem Lov om aktiv beskæftigelse og Lov om social Service
•    Bidrage til udarbejdelse af afklaringsrapporter
•    Daglig kontakt til sagsbehandlere, pårørende samt andre kontaktpersoner
•    Afholdelse af opstartsmøder og opfølgningsmøder

Vil du vide mere om dette job? Ring til afdelingsleder Mary Ann Brix på tlf. 24 96 69 71

Jobprofil 2: Job og uddannelseskoordinator

I samarbejde med den enkelte undersøger vi muligheder for fremtidig beskæftigelse; job og/eller uddannelse - primært gennem praktik. Du baner vejen for relevante praktikker i virksomheder, brobygning og besøg på uddannelsesinstitutioner – og vedligeholder netværket til allerede eksisterende samarbejdspartnere. I samarbejde med den unge og virksomheden udarbejder vi arbejdsprofiler som en del af afklaringsprocessen. 
•    Superbruger i vores systemer til praktik, VITAS
•    Afklare og støtte den enkelte i forskellige typer af opgaver på arbejdspladsen
•    Besøge uddannelsesinstitutioner for at få borgeren i relevant uddannelse
•    Afholde praktiksamtaler og månedlige opfølgningsmøder på virksomhederne
•    Udarbejde individuelle støttesystemer
•    Navigere mellem Lov om aktiv beskæftigelse og Lov om social Service
•    Vejlede omkring handicapkompenserende ordninger på virksomheder
•    Varetage kontakt til sagsbehandlere, virksomheder, pårørende samt andre kontaktpersoner
•    Bidrage til udarbejdelse af afklaringsrapporter 
•    Afholdelse af opstartsmøder og opfølgningsmøder

Vil du vide mere om dette job? Ring til afdelingsleder Mary Ann Brix på tlf. 24 96 69 71

Jobprofil 3: Medarbejder til STU og aktivitetsteamet

Med udgangspunkt i bestillingen fra kommunen deltager du i aktiviteter, der følger den enkeltes ønsker i forhold til motivation og drømme for deres fremtid. Du er medskaber i forhold til meningsfulde sociale sammenhænge og aktiviteter på stedet, som bidrager til øget trivsel hos den enkelte. Du samarbejder med unge fra Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) og borgere, der har et tilbud under Lov og Social Service §103-104
•    Individuel- og gruppeundervisning
•    Afholde trivsels- og udviklingssamtaler 
•    Oprette eksterne praktikker og virksomhedsbesøg
•    Arrangere og deltage i interne og eksterne sociale aktiviteter
•    Udarbejde uddannelses- og beskæftigelsesplaner 
•    Opstille individuelle mål, observere, beskrive og dokumentere progression.
•    Afdække muligheder i forhold til fremtidige ønsker for livsførelse og beskæftigelse
•    Navigere mellem Lovgivningen om Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse og Lov om social Service              
                                                                                  
Vil du vide mere om dette job? Ring til afdelingsleder Mary Ann Brix på tlf. 24 96 69 71.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomster og aftaler om Ny Løn. Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Specialområde Autisme. 
Ansøgningsfrist d. 20. september og Samtaler forventes afholdt den 24. september. Husk at skrive hvilken af de 3 jobprofiler du søger.

Om Hinnerup Beskæftigelse og Uddannelse
Hinnerup beskæftigelse og uddannelse er en del af Specialområde Autisme og samarbejder med kommunernes jobcentre og uddannelsesvejledning for at få unge mennesker afklaret i forhold til job og uddannelse, så de kan opnå et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt. Vi tilbyder forskellige forløb under Lov om aktiv beskæftigelse fx ud af isolationen, afklaring i forhold til fremtidig job og uddannelse og Den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Vi tilbyder også beskæftigelse og praktik under Service Loven §103-104.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.