Jobbet "Overlæge til Klinik For Depression, Afdeling For Depression og Angst" er udløbet

Region Midtjylland

ADA Klinik for Depression

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Klinik for Depression, Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien søger en overlæge pr. 01.11.2021, eller efter nærmere aftale. Stillingen er tilegnet til en fleksjobber- og er som udgangspunkt på 7 timer ugentligt.

Klinik for Depression varetager udredning og behandling af patienter med depression. Vi ønsker at udvide klinikken med et tilbud om intensiveret udredning og behandling til nydiagnosticerede patienter med depression. Klinikken rummer også neuropsykiatrisk enhed samt ECT- og TMS-enheden, der varetager behandling af patienter henvist fra hele AUH Psykiatrien.

Klinik for Depression er en del af Afdeling for Depression og Angst, der omfatter ca. 400 fuldtidsansatte. Afdelingen består, foruden Klinik for Depression, af tre specialiserede sengeafsnit, Psykiatriens Hus i Aarhus, Klinik for Bipolar Sygdom, Klinik for PTSD og Angst samt Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse.

Vi lægger vægt på sammenhængende patientforløb og har derfor etableret et godt samarbejde mellem ambulatorierne og sengeafsnittene med henblik på at sikre overgangene mellem indlæggelse og ambulant kontakt bedst muligt for patienterne. Vi har fokus på inddragelse af patienter og pårørende i udredningen og behandlingen.

Afdeling for Depression og Angst har en meget aktiv forskningsafdeling, der bidrager til forskning af høj international standard. Vi lægger vægt på, at medarbejderne har mulighed for at indgå i forskningsprojekter, og der er derfor mulighed for delvis frikøb til forskning. Forskningsafdelingen har en velfungerende corefunktion, der er med til at kunne facilitere gennemførslen af forskningsprojekter.


Ønskede faglige kvalifikationer

 • Speciallægeautorisation i psykiatri samt bred almenpsykiatrisk viden og erfaring
 • Erfaring med eller interesse for det affektive fagområde samt for udviklingsarbejde.
 • Interesse for klinisk psykiatrisk forskning.

Ønskede personlige værdier og kvalifikationer
 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og kolleger.
 • Evne til at understøtte faglig identitet og udvikling i personalegruppen med særligt fokus på lægegruppen.
 • God til at samarbejde på alle niveauer og bidrager til et godt arbejdsmiljø.
 • Evne til at arbejde struktureret og tænke organisatorisk.

Vi tilbyder
 • Fine muligheder for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab.
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi profilerer os fagligt som en dynamisk samarbejdspartner til de somatiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital.
 • Mulighed for regelmæssig supervision og relevant faglig videreudvikling.


Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: d. 17.09.2021

Ansættelsessamtaler d. 21.09.2021

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Farahna Harees (pernhare@rm.dk / 23258288).Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.