Region Sjælland

Region Sjælland

Vestermarksvej 9, 1. sal, 4000 Roskilde

Overlæge eller afdelingslæge søges til Hæmatologisk afdeling, Sjællands universitetshospital

 

En stilling som overlæge eller afdelingslæge på Hæmatologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital er ledig til besættelse 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Klinikkens ansvars- og arbejdsopgaver   
Hæmatologisk Afdeling varetager både udredning, diagnostik og behandling af patienter med lymfekræft, myelomatose, leukæmier og andre blodsygdomme for Region Sjællands 830.000 borgere. Vi er en af Danmarks fem hæmatologiske centerafdelinger og varetager alle hæmatologiske regionsfunktioner.

Afdelingen har 28 senge med ca. 2200 indlæggelser årligt og et ambulatorium med 46.000 konsultationer årligt.  I afdelingen er vi 135 ansatte, heraf 17 speciallæger, én professor og 9 yngre læger. Vi har eget bagvagts- og døgndækkende forvagtslag.

Hæmatologisk afdeling er opdelt i 2 teams:

 • Et lymfoidt team, der varetager udredning og behandling af maligne lymfoproliferative sygdomme, herunder autologe transplantationer af lymfom patienter
 • Et myeloidt team, der varetager udredning og behandling af myeloide sygdomme, herunder akutte leukæmier, og øvrige myloide sygdomme samt myelomatose, herunder autologe transplantationer af myelomatosepatienter

Afdelingen har et stærkt uddannelsesmiljø og varetager både prægraduat uddannelse af medicinstuderende og postgraduat uddannelse af læger i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb inden for hæmatologi, onkologi, infektionsmedicin og dermatologi.

Der er stor forskningsaktivitet dels i form af kliniske behandlingsprotokoller, og dels i form af ph.d. forløb. Indenfor de lymfoide sygdomme er der aktuelt en markant øget forskningsindsats – både i den kliniske forskning og i lægemiddelafprøvninger. På nuværende tidspunkt er der 4 igangværende ph.d. projekter men vi forventer et øget antal, også indenfor de lymfoide sygdomme. Afdelingens speciallæger forventes at medvirke til en yderligere styrkelse af afdelingens forskningsprofil.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Vi værdsætter og prioriterer et godt tværfagligt samarbejde, præget af holdånd og gensidig respekt.

Kvalifikationer 
Stillingen ønskes besat med en dedikeret og engageret speciallæge i hæmatologi med interesse for maligne lymfomer og med brede hæmatologiske kompetencer indenfor alle de hæmatologiske fagområder. Den, der modtager stillingen forventes at bidrage til en fortsat styrkelse af det gode tværfaglige miljø, der præger afdelingen, samt bidrage til administrative funktioner i afdelingen. Ansøger skal kunne udføre selvstændigt klinisk arbejde på et højt niveau, træffe selvstændige beslutninger og påtage sig ansvaret som patientansvarlig læge. Det må forventes, at ansøger vil kunne påtage sig ansvaret for særlige områder i afdelingen.

Den, der ansættes i stillingen vil blive tilknyttet afdelingens lymfoide og skal selvstændigt kunne varetage alle klinikkens funktioner.
 
Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor hver af de 7 kompetenceområder. Ansøgerne skal forholde sig til de 7 kompetenceområder og dokumentere kvalifikationer indenfor disse kompetencer.  Ansættelse som overlæge kræver 5 års funktionstid som speciallæge og at et fagligt bedømmelsesudvalg vurderer ansøger kvalificeret til overlægeansættelse
 
Løn- og ansættelsesforhold 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst for afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger eller overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Overlægeforeningen.
 
Vagt 
Stillingen er forbundet med vagtforpligtelse og den ansatte indgår i weekend- og helligdagsstuegang. 
 
Udetjeneste 
Stillingen er på nuværende tidspunkt ikke forbundet med udetjeneste, men afdelingen har satellit-funktion på Nakskov Sygehus, hvorfor ansøger skal være indforstået med at deltage heri som led i ansættelsen.
 
Undervisning og forskning 
Ansøger skal kunne varetage præ- og postgraduat uddannelse, ligesom ansøger forventes at bidrage til forskning i afdelingen.
 
Yderligere oplysninger 
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mikkel Helleberg Dorff, Hæmatologisk Afdeling, 47 32 48 08, mihd@regionsjaelland.dk
 
Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, dokumentation for kvalifikationer indenfor de 7 kompetenceområder samt curriculum vitae og sendes via link. 
 
Ansøgningsfrist: Den 26. september 2021 
Samtaler: Efter aftale, forventeligt i uge 39.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Mikkel Dorff
  mihd@regionsjaelland.dk
  47324808
 • Adresse
  Vestermarksvej 9, 1. sal, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge, Afdelingslæge, Leder
 • Speciale
  Intern medicin: Hæmatologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2022
 • Regionens jobnr.
  014047
 • Quick-nr.
  416462
 • Ansøgningsfrist
  26-09-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Vestermarksvej 9, 1. sal, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Mikkel Dorff
  mihd@regionsjaelland.dk
  47324808
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge & Afdelingslæge & Leder
 • Speciale
  Intern medicin: Hæmatologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2022
 • Regionens jobnr.
  014047
 • Quick-nr.
  416462
 • Ansøgningsfrist
  26-09-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge eller afdelingslæge søges til Hæmatologisk afdeling, Sjællands universitetshospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.