Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

To introduktionsstillinger på Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde har 2 ledige introstillinger pr. 1. december 2021 eller efter aftale.

Afdelingen prioriterer uddannelse højt, vi tilbyder bl.a.

 • En introstilling for dig der ved, at du skal være kardiolog, dig der gerne vil prøve kardiologien eller dig, der gerne vil lære intern medicin.

 • Mulighed for grundig oplæring i transthorakal ekkokardiografi og eget program i ambulatoriet efter endt oplæring.

 • Mulighed for ALS kursus, hvis du mangler dette.

 • En dagligdag, hvor der er afsat tid til faglig sparring og supervision.

 • En afdeling, der ofte får ros for vores gode arbejdsmiljø og gode stemning.

Kardiologisk Afdeling, Roskilde

Kardiologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde kan tilbyde en introduktionsstilling med mulighed for at stifte bekendtskab med hele det kardiologiske speciale, da vi har både akutte og planlagte patientforløb, omfattende ambulant aktivitet med mange subspecialer samt højt volumen af invasive og non-invasive procedurer.

Vi er en stor, dynamisk afdeling med ca. 27 speciallæger i kardiologi, herunder en klinisk professor, seks yngre læger i kardiologisk hoveduddannelse og yderligere 15 reservelæger i introduktionsstilling eller HU i flere andre medicinske specialer.

Afdelingen har tilknyttet en professor og fem lektorer, og hvis det har interesse, er der mulighed for at deltage aktivt i forskningen med en artikel eller et abstract. Afdelingen arbejder målrettet med videreuddannelse og arbejdsmiljø og hører til sygehusets mest forskningsaktive afdelinger. ​

Du vil indgå i forvagtslaget i Roskilde. Vagten er 9-skiftet tilstedeværelsesvagt fra vagtværelse i 2-holdsdrift, hvor du som forvagt passer afdelingerne og modtagelsen samt tager imod specialepatienter fra Region Sjællands øvrige hospitaler. Det øvrige vagthold består af en kardiologisk bagvagt i rådighedsvagt samt særskilt speciallægevagt for PCI og for pacemaker/ICD

Alt efter kvalifikationer vil der være mulighed for at rykke op i mellemvagtslaget, som har aften/natte-vagter i Køge, hvor du skal se de kardiologiske patienter i modtagelsen og gå kardiologiske tilsyn på sygehusets afdelinger ved akut behov. Det er dog en forudsætning, at du inden da har fået erfaring med ekkokardiografi. Det vil være med backup fra bagvagten fra Roskilde, som også i akutte tilfælde kan kaldes til Køge. Alt dag-arbejde inkl. dagvagter vil stadig være på kardiologisk afdeling i Roskilde.

Afdelingen består af to sengeafsnit med i alt 48 senge, et del-døgn afsnit med 8 senge til planlagte procedurer og DC konverteringer, et karkirurgisk afsnit med 8 senge samt et stort ambulatorium (inkl. pacemakerambulatorium) med bl.a. regionsfunktion for patienter med operationskrævende hjerteklapsygdomme og derved også et meget højt volumen af transthorakale og transoesophageale ekkokardiografier. Ambulatoriet har også almindelig ambulant kardiologisk funktion samt regionsfunktion for endokarditis, udredning af patienter med arvelige hjertesygdomme samt visse medfødte hjertesygdomme. Derudover et stort kardiologisk laboratorium, som forestår koronararteriografier, PCI-behandlinger, pacemaker- og ICD anlæggelser samt udfører RFA-procedurer.

I dagtid vil der være mulighed for at gå stuegang, se patienter i daghospitalet, sidde i reservelæge ambulatoriet og følge med i specialambulatorierne. Vi tilbyder systematiseret sidemandsoplæring i ekkokardiografi med mulighed for selvstændigt program efter endt oplæring.

Hvis du vil vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Martin Snoer, tlf 93 57 03 05, mail marsn@regionsjaelland.dk

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Martin Snoer
  marsn@regionsjaelland.dk
  47326277
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling, Reservelæge
 • Antal stillinger
  2
 • ESK-numre
  3800A10-01-i-05 & 3800A10-01-i-11
 • Speciale
  Intern Medicin & Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2021
 • Regionens jobnr.
  014053
 • Quick-nr.
  416520
 • Ansøgningsfrist
  04-10-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Martin Snoer
  marsn@regionsjaelland.dk
  47326277
 • Stillingstype
  Introduktionsstilling & Reservelæge
 • Antal stillinger
  2
 • ESK-numre
  3800A10-01-i-05 & 3800A10-01-i-11
 • Speciale
  Intern Medicin & Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Uddannelsesstilling – tidsbegrænset ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2021
 • Regionens jobnr.
  014053
 • Quick-nr.
  416520
 • Ansøgningsfrist
  04-10-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "To introduktionsstillinger på Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.