Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Overlæge med særligt ansvar inden for brystkræft, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

En attraktiv stilling som overlæge er ledig for den rette til besættelse 1. december 2021 eller efter aftale.

Sygehuset er gentagne gange udnævnt til landets bedste kræfthospital, og særligt behandlingen af brystkræft har medvirket til dette.

Vi søger nu en overlæge til at fortsætte og ikke mindst udvikle det succesfulde arbejde for patienter med brystkræft. Vejle Sygehus er Patienternes Kræfthospital, og ansøgeren skal mestre en patientcentreret tilgang, have øje for pårørende og medvirke til at give behandling på en professionel måde og på højeste niveau både nationalt og internationalt.
Der er mulighed for at præge, hvilke særlige ansvarsområder, stillingen skal fokusere på. Kerneområderne er medicinsk kræftbehandling, stråleterapi og understøttende behandling. Der er 5 andre speciallæger fuldtidsbeskæftiget med brystkræft.
Som overlæge på afdelingen er man rollemodel for alle øvrige ansatte og skal bidrage til trivsel, udvikling, forskning, uddannelse og høj klinisk kvalitet.

Onkologisk Afdeling har 280 ansatte og varetager den ikke-kirurgiske cancerbehandling for patienter i det tidligere Vejle Amt og modtager også patienter fra tilgrænsende områder. Vejle Sygehus er udpeget til at være specialsygehus med særligt fokus på kræftbehandling.
Afdelingen består af:

 • En stråleterapiafdeling med fem lineære acceleratorer, en CT-scanner og en MR-scanner (der gives ca. 25.500 strålebehandlinger årligt)
 • Et ambulatorium med ca. 35.000 besøg årligt
 • Kræftambulatorium på Sydvestjysk Sygehus, der lægemæssigt bemandes fra Vejle
 • Et sengeafsnit med 19 onkologiske sengepladser, og et sengeafsnit med 10 palliative pladser
 • Palliativt team med udkørende funktion og yderligere en intern funktion for ikke-maligne sygdomme
 • En klinisk forskningsenhed med lægelig leder, 7 projektsygeplejersker og en forskningssekretær
 • Patienthotel
 • Center for Fælles Beslutningstagning

Lægemæssigt er vi nu bemandet med en ledende overlæge, 11 overlæger, 12 afdelingslæger, 4 1. reservelæger og 15 reservelæger.
Afdelingen indgår i speciallægeuddannelsen i klinisk onkologi med både introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb, ligesom der er lægestuderende på ophold.
Afdelingen har en betydelig forskningsaktivitet. Forholdene er gode til investigatorinitieret forskning, laboratoriebaserede undersøgelser og industrisponserede studier pga. det store patientantal og en effektiv forskningsenhed. Der er desuden tilknyttet to professorer, 10-12 ph.d.-studerende, lektorer og post.doc.-kandidater.

Overlægestillingen ønskes besat med en speciallæge i klinisk onkologi, der har klinisk erfaring inden for brystkræft, mindst 5 års speciallægetid og udprægede gode samarbejdsevner. Der vil være et særligt ansvar for integration af kræftambulatoriet i Esbjerg, herunder ugentligt fremmøde og varetagelse af MDT-konferencer.
Der er beredskabsvagt for afdelingens overlæger primært for telefonisk henvendelse 2-3 gange månedligt.

Løn
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Du kan se funktionsbeskrivelsen her.

Ansøger bedes i ansøgningen med bedst mulig dokumentation forholde sig konkret til de syv kompetencer (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel). Vurdering af de syv kompetencer vil indgå i den faglige bedømmelse.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Henrik Jensen, tlf.: 7940 6802.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
 • Kontaktperson
  Mette Simonsen
  mette.simonsen@rsyd.dk
 • Adresse
  Beriderbakken 4, 7100 Vejle
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Klinisk onkologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2021
 • Regionens jobnr.
  217243
 • Quick-nr.
  416556
 • Ansøgningsfrist
  30-09-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus
 • Adresse
  Beriderbakken 4, 7100 Vejle
 • Kontaktperson
  Mette Simonsen
  mette.simonsen@rsyd.dk
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Klinisk onkologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2021
 • Regionens jobnr.
  217243
 • Quick-nr.
  416556
 • Ansøgningsfrist
  30-09-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge med særligt ansvar inden for brystkræft, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.