Jobbet "Dygtig souschef til ældrepsykiatrisk døgnafsnit 24 på Psykiatrisk Center Ballerup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 24, 2750 Ballerup

Dit næste skridt

Er du skarp til at koordinere, har du erfaring fra ældrepsykiatrien og brænder du for at sparre og være rollemodel med og for dine kollegaer, alt sammen til gavn for vores patienter over 65 år med forskellige psykiske lidelser?

Vi søger nemlig en sygeplejerske, som sammen med afdelingsledelsen vil være en del af at koordinere og lede behandlingen af patienter over 65 år, hvoraf en del har affektive lidelser, psykoser og demens med adfærdsforstyrrelser.

Læs mere nedenfor eller søg stillingen via linket.

Dine ansvarsområder
Du vil i denne stilling som souschef have ledelsesansvar, men du er også tilknyttet miljøet i døgnafsnittet. Det vil sige, at din funktion også vil indebære generel sygepleje og at du vil bruge dine sygeplejefaglige og pædagogiske kundskaber til at understøtte patientens forandringsproces.

I samarbejde med afsnitsledelsen er du ansvarlig for at koordinere det kliniske patientforløb og så skal du være en tæt sparringspartner for det tværfaglige team i komplicerede patientforløb. Du sikrer kvalitet og medvirker til at udvikle afsnittet i forhold til at skabe gode, sammenhængende patientforløb.

Derudover vil du deltage i udviklingen af den kliniske praksis og er med til at højne den professionelle sygepleje gennem udvikling af sygeplejepersonalets praktiske og teoretiske kompetencer. Du medvirker til, at patientbehandlingen i afsnittet er i overensstemmelse med afsnittets og Region Hovedstadens Psykiatris krav, mål, visioner og værdier.

Dine nærmeste samarbejdspartnere er afdelingssygeplejerske, ledende overlæge, læger, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, socialrådgiver og diætister omkring den praktiske og psykiatriske sygepleje.

Derudover vil dine ledelsesopgaver bestå i, at du:

  • I samarbejde med afsnitsledelsen iværksætter introduktion, oplæring, undervisning og kompetenceudvikling for sygeplejeplejepersonalet
  • Varetager konkrete ledelsesmæssige opgaver efter aftale med afdelingssygeplejersken, herunder medansvar for ressource allokering, personaledækning og fremmødeplaner i afsnittet
  • Varetager generel ledelse i afdelingssygeplejerskens fravær 
  • Tager medansvar i forbedringsarbejdet
  • Ansvarlig for, at den professionelle psykiatriske sygeplejeindsats bliver tydelig i det tværfaglige samarbejde

Vores forventninger til dig er, at du er:

  • Autoriseret sygeplejerske
  • Udadvendt, engageret og fagligt dygtig
  • En god samarbejdspartner i det tværfaglige team, men at du er tryg ved at arbejde selvstændigt, og du har lyst til forandring og udvikling
  • Psykisk robust, rolig og tydelig samt kan agere rollemodel i akutte situationer.

Om afsnittet
Vi har et tæt samarbejde med det ældrepsykiatriske ambulatorium. Vi møder patienterne med forskellige tilgange, både biologisk og psykologisk, og lægger stor vægt på den tværfaglige indsats.

Afsnittet har 17 sengepladser og er bemandet med læger, specialpsykolog, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeut, socialrådgiver og sekretær.

Vi er i fuld gang med at implementere KAT- miljøterapi. I behandlingen arbejder vi recovery-orienteret, inddragende og med fokus på forebyggelse af tvang.

Hvem er du?
Du er autoriseret som sygeplejerske, har ledelseserfaring og gerne en relevant lederuddannelse. Du ønsker at bidrage med din viden og kompetencer på tværs af centeret.

Du kender til værktøjerne i forbedringsarbejdet og lyst til at tage medansvar i dette og kan se dig selv facilitere afsnittets løbende forbedringer med kvalitetsarbejdet gennem prioriterede indsatser, udvalgte arbejdsgrupper og de ugentlige tavlemøder.

Du har måske erfaring fra arbejdet på et intensivt afsnit.  

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer pr. uge med weekendvagt hver tredje weekend. Den er til besættelse pr 1. november 2021 eller hurtigst muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Kirsten Østerlund Nielsen på telefon 38 64 50 51/38 64 50 05 eller Mail: kirsten.oesterlund.nielsen@regionh.dk.

Ansøgningsfrist er den 24. september 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende.

Ansøgning, CV samt relevante dokumenter sendes via link andet sted på siden.

Om Psykiatrisk Center Ballerup
Vi er et stort universitetshospital i vækst med en lang række ambulante tilbud, døgnåben akutmodtagelse og 160 sengepladser med 5 intensive afsnit. Vi har lands- og specialfunktioner inden for døvepsykiatri, transkulturel psykiatri og spiseforstyrrelser.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".