Jobbet "Sygeplejerske søges til en spændende og udfordrende uddannelsesstilling i sygeplejen til patienter med akut og kronisk lungesygdom" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 87-88, 1. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Er det dig, der ønsker en 2-årig intern uddannelse i lungemedicinsk sygepleje, som afsluttes med en intern opgave i afdelingen? 

Er du fristet af undervisning, refleksion, case læring og ny viden inden for lungemedicin og er du klar til at udvikle dine kompetencer inden for mange områder af sygeplejen og særligt i sygepleje til lungemedicinske patienter – så er du måske vores nye kollega.

På lungemedicinsk sengeafsnit ønsker vi at ansætte nye dygtige sygeplejersker, som ønsker at udvikle sig fagligt, og få nye kompetencer. Vores uddannelsesforløb vil bringe dig hele vejen rundt om sygeplejen til vores lungesyge patienter, hvor både forebyggende, intensiv/akut, pallierende/kronisk og instrumentel sygepleje er på spil hver dag i vores sygepleje.

Vi arbejder hele tiden på at sikre det gode læringsmiljø for vores personale. Vi tager afsæt i vores eget afsnit, men lærer også på tværs af øvrige afsnit i afdeling J, FAM og tværkollegialt med læring via vores fysioterapeuter, ergoterapeuter og farmaceuter

Vi har stort fokus på inddragelse af patient og pårørende som vores sygeplejefaglige referenceramme, og vi arbejder med at implementere den nye sygeplejestrategi og har mange andre spændende bolde i luften på vej mod det nye OUH.

Den sygeplejefaglige ledelse i afsnittet består af afdelingssygeplejersken og en stedfortræder for denne. Sammen med den kliniske sygeplejespecialist arbejdes der med sikring af kompetenceudvikling af vores sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

En stor faglig stolthed, arbejdsglæde, humor og konstant faglig udvikling er med til at skabe og stimulere det gode arbejdsmiljø. Vi er fælles om at tage ansvar for egen såvel som for kollegaers trivsel og arbejdsmiljø. Det forventes at man aktivt deltager i, at vores fælles arbejdsplads udvikles og at man som medarbejder leverer det optimale, inden for de rammer, der er os givet.

 

Vi tilbyder en uddannelsesstilling, hvor der er planlagt følgende program: 

 • Undervisning i specialets sygdomme, behandling og sygepleje
 • Teoretisk undervisning
 • Case læring
 • Fælles refleksion med andre nyansatte
 • Oplæring i afdelingens forskellige former for iltbehandlinger og drænbehandling

 

Du vil få følgedag(e) i ambulatoriet og forskningsenheden, så du kan danne dig et overblik over patientforløbene i Lungemedicinsk Afdeling J.

Du får en primær mentor og en eller flere ad hoc mentorer, der har overblik over dit oplæringsforløb. Mentorerne vil sammen med afdelingssygeplejersken vejlede dig gennem din uddannelsesstilling.

I de første 12 uger af din ansættelse er du ekstra og kun i dagvagt. Herefter planlægger vi det videre forløb ud fra status og dine kompetencer. Du vil på sigt blive oplært i aften- og nattevagt, og vi tilstræber 2-holds skift for de, der ønsker dette.

Vi har arbejdet hver 2 weekend men fra uge 48 har vi reduceret vores weekendarbejde. På 12 uger arbejder du 5 weekender, og vi arbejder på at alle de medarbejdere som ønsker det i fremtiden kommer til at arbejde hver 3. weekend.

Du vil få individuelle hyppige statussamtaler med din primær mentor om trivsel og udvikling, og ved udvalgte samtaler vil afdelingssygeplejersken også deltage. 

Du afslutter dit 2-årige uddannelsesforløb med udarbejdelse af en opgave ud fra en selvvalgt problemstilling. Du tilknyttes en vejleder på denne opgave.

For os er det vigtigt, at du bliver faglig dygtig og selv er interesseret i at udvikle dig og få nye spændende kompetencer. Samtidigt er det vigtigt for os, at du føler dig velkommen på afdelingen og bliver tryg blandt dine nye kollegaer.

I vores kollegagruppe lægger vi vægt på, at vi har det godt sammen. Humor, grin og latter er en del af vores hverdag – samtidigt med, at vi er bevidste om vores professionelle interaktion, når vi arbejder med patienter og pårørende.

Vores mål med denne uddannelsesstilling er, at du som ny kollega bliver kompetent, oplever faglig udvikling og aldrig har følelsen af at stå alene!
 
Lidt om Lungemedicinsk Afdeling J:
Lungemedicinsk Afdeling J er et regionalt og lokalt center for højt specialiseret behandling af forskellige kategorier af lungemedicinske sygdomme, foruden intern medicinske patienter.
Samlet består afdelingen af et sengeafsnit, et daghospital, et ambulatorium, en telemedicinsk enhed og en forskningsenhed.
 
I sengeafsnit J1 er der patienter med eksempelvis:

 • Kronisk obstruktiv lungelidelse og astma 
 • Interstitielle lungesygdomme 
 • Lungetransplanterede 
 • Infektioner i lungerne - empyem, abcesser, svære pneumonier og tuberkulose 
 • Cancer i lungerne - udredning, komplikationer og palliation 
 • Pneumothorax og drænbehandling 
 • Lungeødem 
 • Kronisk iltmangel og/eller kuldioxidophobning
 • Komplekse konkurrende sygdomme

Funktionsbeskrivelse - se HER
 
Du er meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Pia Ringkvist på tlf.: 2349 6378, e-mail: pia.h@rsyd.dk med henblik på at høre nærmere eller aftale besøg og eventuelt aftale en samtale for at afklare, om en ansøgning til Lungemedicinsk Afdeling J vil være noget for dig.
 

Der er tale om en fast stilling med ansættelsesbrøk på 37 timer pr. uge eller efter aftale. Tiltrædelse pr. 1. februar 2022 eller efter aftale.
  
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Sundhedskartellet og Region Syddanmark. Er du ikke ansat i Region Syddanmark, er der 3 måneders prøvetid.
Henvendelser om eventuelle lønspørgsmål bedes rettet til tillidsrepræsentant Betina Iroisch Kristensen på tlf.: 2940 9968.
  
Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er mandag den 4. oktober 2021. Det forventes, at ansættelsessamtaler afholdes fredag den 8.oktober 2021.