Jobbet "Sygeplejerske til Stomi- og Senfølgeklinikken, Ambulatorium for Mave- og Tarmkirurgi, Aalborg universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Ambulatorium for Mave- og Tarmkirurgi

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt

En af vores stomisygeplejersker går på efterløn, og vi søger derfor en ny kollega.  
Brænder du for sygeplejen til patienter med stomi, tarmproblemer eller senfølger, og ønsker du at blive del af vores stomi- og senfølgeklinik , så er det måske dig vi søger! 

Stillingen er ledig til besættelse 1. december 2021 eller efter aftale.
Der er mulighed for ansættelse i en delestilling med vores sengeafsnit A2
eller mulighed for fuldtidsstilling i Stomi- og Senfølgeklinikken.
 
Vi søger en sygeplejerske som:  
 • har erfaring og interesse indenfor nedre mave- og tarm kirurgi
 • har erfaring med stomi- og sårpleje samt tarmdysfunktion 
 • har høj viden og faglighed som prioritet
 • kan yde en kvalificeret og omsorgsfuld sygepleje til vores patienter  
 • har gode evner og lyst til at formidle viden og færdigheder til patienter, pårørende og kolleger 
 • har evne og lyst til at arbejde selvstændigt og struktureret og har et godt overblik
 • har gode samarbejdsevner, mono- og tværfagligt, i afsnittet og i specialet
 • har en positiv og kreativ indgangsvinkel til alle arbejdsopgaver
 • har flair for it, da vi arbejder i systemer som Clinical Suite, Bookplan, Ils online, Patientsystemet AS400 og RedCap
 • har Stomiterapeut uddannelsen (ET) eller har motivation for at tage uddannelsen
 
Vi tilbyder:
 • dygtige og dedikerede kollegaer, som glæder sig til at tage godt imod dig
 • et tilpasset oplæringsforløb i Stomi- og senfølgeklinikkens funktioner i tæt samarbejde med stomisygeplejerskerne
 • på sigt mulighed for formel uddannelse inden for stomipleje, hvis ikke denne haves
 
 
Præsentation af Stomiklinikken
I Stomiklinikken er der i øjeblikket 3 stomisygeplejersker ansat, som har stor erfaring i at hjælpe mennesker med stomi med de særlige behov samt bekymringer og ændringer, som kan følge med det at være stomiopereret.​​​​​
Her tilbydes patienter og pårørende sygeplejefaglig vejledning og støtte før (Stomiskole), under og efter en indlæggelse med en stomioperation.
 
Vejledningen omfatter blandt andet: 
 • Opfølgning af vejledning og information fra indlæggelsen
 • Hjælp til at finde de bedst egnede hjælpemidler
 • Hjælp til at forebygge eller afhjælpe allerede opståede komplikationer
 • Medvirke til løsning af f.eks. sociale, psykiske eller andre opståede problemer i forbindelse med livet med stomi
 • Bistå personale på og uden for hospitalet ved stomiproblemer hos borgeren
Stomisygeplejerskerne har et tæt samarbejde med andre faggrupper. Det være sig læger, bevillingsansvarlige i kommuner, hjemmesygeplejersker m.m., hvilket er med til at sikre en meget høj kvalitet i det daglige arbejde.
 
Stomisygeplejerskerne har et tæt samarbejde med patientforeninger, producenter og​​​ deltager aktivt i forskning, undersøgelser og udvikling af stomiopereredes livssituation og forhold.
 
Stomisygeplejerskerne har en opdateret viden om nye produkter, undersøgelser og behandlinger, som har betydning for det at leve med en stomi.​​
 
Stomisygeplejerskerne oplærer desuden patienter, med afføringsinkontinens og obstipations problematikker, i transanal irrigation (TAI).
 
Stomisygeplejerskerne har funktion i Klinik for Senfølger efter kræft i bækkenorganerne.
Her behandles de patienter som har fysiske senfølger efter afsluttet behandling af kræftsygdom i bækkenorganerne. I Senfølgeklinikken står du for at inkludere patienter, vurdere PRO (patient rapportere oplysninger),  vejlede enten pr. telefon eller fremmøde, kunne koordinere og samarbejde med andre specialer, samt være indstillet på at du indgår i forskningsrelaterede opgaver.

 
 
Du kan læse mere på vore hjemmeside :
 
https://aalborguh.rn.dk/afsnit-og-ambulatorier/kirurgi-syd_mave-tarmkirurgi/afsnit/ambulatorium-for-mave-og-tarmkirurgi-aalborg/om-ambulatoriet/saerlige-funktioner/stomiklinik-aalborg
 
 
Om din ansættelse
På Aalborg Universitetshospital har vi besluttet, at vores sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og jordemødre fremadrettet ansættes på afdelingsniveau, frem for afsnitsniveau.
 
Formålet med denne ændring handler om:
At skabe en attraktiv og fremtidssikret arbejdsplads, hvor du kan udvikle dig fagligt, både i dybden og i bredden.
At skabe sammenhæng i patientforløbene inden for specialerne.
At styrke din faglighed og dine sygeplejefaglige kompetencer inden for det samlede speciale.
At give dig mulighed for fleksibilitet i arbejdsforholdene.
 

Dit primære ansættelsessted er Mave-og Tarmkirurgisk Ambulatorium, men du kan forvente eventuelt også at skulle gøre tjeneste ved andre afsnit i Mave og Tarm kirurgisk afdeling. Det drejer sig for nuværende om  sengeafsnit A1 og A2, og det vil altid ske ud fra en faglig begrundelse og med et varsel på minimum 4 uger.
 
Ansættelsessamtaler: i uge 41  

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.