Jobbet "3 hoveduddannelsesforløb i Retsmedicin opslås til besættelse 1. halvår 2022 Landsdækkende" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26, 8800 Viborg

Dit næste skridt

3 hoveduddannelsesforløb i Retsmedicin opslås til besættelse 1. halvår 2022 Landsdækkende

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk, ansøgere, der er formelt kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet, opfordres til at søge.

Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb, se: www.videreuddannelsen-nord.dk

Ubesatte forløb vil kunne komme i genopslag.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går i gang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 06-10-2021 kl. 23.59.

Samtaler afholdes den 27-10-2021 i Odense. Samtalen vil være struktureret ud fra den faglige profil.

Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 1
01-01-2022 til 31-12-2022 Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut
01-01-2023 til 31-12-2023 Herlev og Gentofte Hospital, HEH, Patologisk-anatomisk institut
01-01-2024 til 30-06-2024 Rigshospitalet, RH, Patologiafdeling PA
01-07-2024 til 31-12-2025 Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut

Forløb nr. 2
01-01-2022 til 31-12-2022 Sygehus Lillebælt Vejle, Kl. Patologi
01-01-2023 til 30-06-2023 OUH Odense Universitetshospital, Afd. for Kl. Patologi
01-07-2023 til 31-12-2025 Syddansk Universitet, Retsmedicinsk Institut

Forløb nr. 3
01-01-2022 til 31-12-2022 Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut
01-01-2023 til 31-12-2023 Sjællands Universitetshospital, ROS, Patologi afd.
01-01-2024 til 30-06-2024 Rigshospitalet, RH, Patologiafdeling PA
01-07-2024 til 31-12-2025 Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut