Jobbet "Ledende lægesekretær til voksenpsykiatrien, Klinik Psykiatri Syd" er udløbet

Region Nordjylland

Klinikledelse inkl. stab

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Den ideelle ledende lægesekretær er for os en, der har et smittende engagement, som formår at tydeliggøre retning og mål, og som er visionær på lægesekretærernes vegne med en stærk faglighed og personlig gennemslagskraft. Du skal have gode samarbejdsevner og ønske om at inddrage medarbejderne i nye løsninger. Respekt, medmenneskelighed og empati er vigtige egenskaber. 
 
Som ledende lægesekretær i voksenpsykiatrien bliver du faglig og daglig leder for knap 40 lægesekretærer, og bliver samtidig en del af afdelingens tværfaglige lederteam, hvor vi har et tæt og ligeværdigt samarbejde på tværs af afsnit. Du vil desuden få et tæt samarbejde med den ledende lægesekretær i børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. 

Den væsentligste kvalifikation for dig som ledende lægesekretær er, at du kan og vil samarbejde, at du har fagligheden i orden samt at du kan kommunikere tydeligt og ordentligt. Du må gerne have erfaring med ledelsesopgaver.

Ledelsesmæssige opgaver er bl.a.:
 • Budget- og personaleansvar for lægesekretærerne
 • Indgå i relevante ledergrupper
 • Faglig udvikling og koordinering af lægesekretærarbejdsopgaver i samarbejde med øvrige ledere
 • Medvirke til implementering af tiltag og beslutninger truffet i afdelingsledelsen
 • Afstemme sekretærressourcer og -opgaver i samarbejde med klinikledelsen og afdelingsledelse
 • Sikre og udvikle det gode arbejdsklima i sekretærgruppen
 • Kontinuerligt afstemme krav og ressourcer
   
Kvalifikationer:
 • Uddannet lægesekretær
 • Gode samarbejdsevner
 • Agerer konstruktivt og loyalt i et krydsfelt mellem forskelligrettede ønsker og behov
 • Har overblik og tilegner dig indsigt i den enkelte lægesekretærs daglige opgaver og ansvarsområder
 • Er synlig, tilgængelig og lydhør
 • Er visionær, struktureret og en god kommunikator
 • Gerne ledererfaring eller relevant erfaring og motivation for at indgå i et lederudviklingsforløb

 Vi tilbyder:
 • En afvekslende og udviklende stilling med stort ansvar og gode muligheder for at præge funktionen
 • Et tæt tværfagligt samarbejde med den øvrige ledergruppe
 • Inspirerende, engagerede og dygtige kollegaer
 • Mulighed for faglig- og ledelsesmæssig udvikling herunder efteruddannelse
 • Ledelsesmæssig sparring

Almenpsykiatrien er en del af den samlede Klinik Psykiatri Syd, der varetager psykiatrisk behandling – både ambulant og stationær – på hoved- og regionsfunktionsniveau. Almenpsykiatrien i Klinik Psykiatri Syd består af en skadestue og modtagelse, herudover seks sengeafsnit samt seks ambulatorier.
 
Arbejdet i klinikken, såvel som i Almenpsykiatrien bygger på psykiatriens værdier: indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme (ITOP)og vi tilstræber hele tiden at styrke fagligheden og det tværfaglige samarbejde. Det er klinikkens mål at sikre hensigtsmæssig balance mellem opgaver og ressourcer.

Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du at få mere at vide om jobbet, er du velkommen til at kontakte klinikchef Maj Skårhøj på telefon 2926 1129.
Funktionsbeskrivelse kan rekvireres på mail mro@rn.dk.
 
Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.
 
Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.
 
Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.
 
Ligeledes er det Region Nordjyllands politik, at man ved ansættelse i Klinik Psykiatri Syd indhenter straffeattester på alle nyansatte medarbejdere.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.

Samtalerne forventes at blive afholdt onsdag den 13. oktober om eftermiddagen.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.