Jobbet "Lægesekretær med fagligt og organisatorisk funktionsansvar til Onkologisk og Palliativ Afdeling, Nordsjællands Hospital – Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Vi søger en engageret, anerkendende og erfaren lægesekretær, der kan med- og nytænke den lægesekretærfaglige viden i en organisation under forandring. Om nogle år står det Nye Hospital Nordsjælland klart, og allerede nu er vi i fuld gang med at tilpasse vores organisation de kommende ændrede arbejdsgange og fysiske rammer.

Vi har brug for dig til at løfte denne opgave sammen med os i ledelsen og resten af lægesekretærgruppen, hvor 1 til dagligt er fysisk på Frederikssund og de resterende 5 på Hillerød.

Vi søger en lægesekretær

 • Der deltager i det daglige lægesekretærarbejde svarende til ca. 50% af stillingen. Den resterende tid målrettes faglige og organisatoriske opgaver i tæt samarbejde med afdelingsledelsen og den samlede lægesekretærgruppe
 • Der har fokus på faglighed samt trivsel og som evner at gå forrest i driften
 • Der har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med afdelingsledelsen og kan drive det lægesekretærfaglige arbejde frem mod det nye hospital
 • Der er fleksibel og proaktiv overfor de opgaver der skal løses og ser sig selv som en aktiv medspiller i det daglige arbejde
 • Der kan indgå i omlægning af opgaver som forberedelse til og være koordinator ved flytning af afdelingen til Nyt Hospital Nordsjælland
 • Der er medansvarlig for, at patienterne føler sig ventede og velkomne
 • Der anvender og medvirker til at kvalificere og videreformidle de muligheder, der ligger i IT-systemer. Indtænker IT-løsninger i afdelingens opgaveløsning, og er en aktiv medspiller i udviklings- og implementerings- og vedligeholdelsesfasen
 • Der sikrer korrekt registrering af patientdata for at sikre opfyldelse af afdelingens mål, hensigtsmæssig drift og kvalitetssikring i form af korrekt og tidstro registrering af data i forbindelse med behandling af patienter
 • Der har forståelse og arbejder for opfyldelse af afdelingens mål og strategier
 • Der kan agere og medvirke til at fremme optimale arbejdsgange

Vi forventer følgende af dig:

 • Du er uddannet lægesekretær
 • Du har stærke kommunikative kompetencer
 • Du kan arbejde selvstændigt og trives med forandringer
 • Du er fortrolig med IT- herunder solidt kendskab til SP og ønsker at udvide dette kendskab
 • Du er god til at planlægge, har overblik og kan prioritere arbejdet

Vi tilbyder:

 • En engageret og stabil lægesekretærgruppe med mange år i afdelingen
 • En spændende afdeling i rivende udvikling og med fokus på patientforløb og kvalitet
 • Mulighed for personlig udvikling. Evt. personaleledelse på sigt.
 • Stor medindflydelse på tilrettelæggelsen af egne opgaver

Lidt om afdelingen:

Onkologisk og Palliativ Afdeling er en af Region Hovedstadens tre onkologiske afdelinger. Onkologien er placeret i Hillerød og Palliation i Frederikssund. Hele afdelingen planlægges samlet i 2024 på Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød.

Onkologisk ambulatorium varetager medicinsk behandling af kræftpatienter. I ambulatoriet behandles patienter med kolon-, mamma- og lungecancer. I alt har vi cirka 7 lægespor dagligt og omkring 2.500 patienter i åbne forløb. Afdelingen har sin egen kliniske forskningsenhed og cytostatika blandestation, og tilbyder patienterne såvel standardbehandlinger, som mulighed for deltagelse i protokolbehandlinger.

Udover onkologisk ambulatorie har det onkologiske sengeafsnit plads til 16 patienter, som indlægges via afdelingens egen akutfunktion eller FAM.

Palliativ Enhed varetager pleje og behandling af patienter med livstruende sygdom og med specialiserede palliative behov i Nordsjælland. Afdelingen består af et sengeafsnit med 10 pladser og en udefunktion bestående af 5 udekørende sygeplejersker og 1 fysioterapeut, hvor der er tilknyttet ca. 120 patienter i eget hjem.

Afdelingen er kendt for at tilbyde gode, kontinuerte patientforløb med Patient Ansvarlig Læge (PAL) og kontakt sygeplejerske samt overholdelse af behandlingsgarantier. Vi prioriterer højt at patienter med åbne forløb i ambulatoriet har adgang til indlæggelse i egen afdeling. Det har medført, at afdelingen har høj patienttilfredshed i LUP og gode resultater i medarbejdernes trivselsundersøgelser.

 

Løn – og ansættelsesvilkår:

Stillingen er vagtfri, på 37 timer og til besættelse 1.december eller snarest derefter. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. For yderligere oplysninger om stillingen og funktionsbeskrivelse, er du velkommen til at kontakte

ledende oversygeplejerske Lene Vibe Høyer, mail Lene.vibe.hoeyer.01@regionh.dk,

telefon 23 67 68 87.

ledende overlæge Thomas Broe Christensen, mail Thomas.Broe.Christensen@regionh.dk,

telefon 20 12 07 37 eller

lægesekretær Janne Bonde eller lægesekretær Lisbeth Vendersbo på tlf. 4829 6126

 

Send din ansøgning og CV senest onsdag den 20/10 kl. 12. Samtaler forventes gennemført tirsdag den 26 oktober.