Jobbet "Bioanalytiker med specialistfunktion i vores medikament- og misbrugsområde" er udløbet

Region Nordjylland

Klinisk Biokemi

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
Vil du med din høje faglighed være med til at hjælpe vores patienter godt på vej med svar på deres analyser. Vil du arbejde med det nyeste udstyr og tilegne dig indgående viden om medikament- og misbrugsanalyserne?
 
Vi søger bioanalytikere, men hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse eller anden relevant uddannelse og den rette indstilling, er vi også klar på at oplære dig til udvalgte opgaver. 
 
På Klinisk Biokemisk Afsnit i Hjørring får du 50 kolleger. Vi producerer hver dag analysesvar af høj kvalitet og til rette tid, så vores patienter kan komme videre i deres behandling. Det er vigtigt for os, at bidrage til de gode patientforløb. 
 
Sådan bliver din hverdag på vores afdeling
Du møder mange indlagte og ambulante patienter. Derfor er det vigtigt, at du har lyst til og sans for patientkontakt. Det betyder også, at du får et stort netværk på alle de kliniske afsnit, du kommer på besøg hos.

Vi har en stor viden og ekspertise inden for medikament og misbrug, og vi udfører analyser for andre hospitaler i og uden for regionen. Som specialbioanalytiker i området får du et tæt samarbejde med vores kemiker, der er fagligt ansvarlig for området og I har sammen ansvaret for vedligeholdelse og fejlfinding på analyseudstyrene, der omfatter HPLC, GC-MS, LC-MS-MS og LS-MS-MS.
  
På afdelingen har vi også Atellica, Sysmex XN, CS5100 og ImmunoCAP. Vi udfører allergianalyser for Regionshospital Nordjylland og for de praktiserende læger i hele Region Nordjylland.
 
Som vagtbærende bioanalytiker bliver du oplært i enten kemi/immunkemiske analyser og udstyr eller koagulation og hæmatologiudstyr.
 
Om dig
Vi søger både specialbioanalytikere og bioanalytikere. Skriv derfor, hvilken stilling du søger.
 
Vi har hele hospitalet som vores arbejdsplads og derfor mange forskellige opgaver, og vi har til tider temmelig travlt. Derfor skal du trives i en travl og omskiftelig hverdag.
Du ser patienterne som omdrejningspunktet og gør dig derfor altid umage for, at patienterne får en positiv oplevelse og oplever et effektivt patientforløb.
Og så forventer vi naturligvis – som alle arbejdspladser – at du er en positiv og hjælpsom kollega, der bidrager til vores gode arbejdsmiljø. Vi er nemlig selv meget glade for vores arbejdsmiljø og værner om det.

Vi kan tilbyde dig
Du får et selvstændigt og udfordrende arbejde i en afdeling med høj aktivitet. Men vi sørger naturligvis for, at du er ordentligt oplært, og at du føler dig sikker i dine arbejdsopgaver.
I det hele taget prioriterer vi uddannelse højt, både din og de studerende vi har i afdelingen.
Vi er kendt for at have højt til loftet, og at vi tager os af hinanden. Det betyder blandt andet, at vi har kort afstand mellem ledelse og medarbejdere, og vi synes, det er spændende at afprøve nye ideer fra medarbejderne.
Det betyder også, at vi gør os umage, når vi laver arbejds- og ferieplaner, så det passer bedst muligt til den enkeltes familie / fritid.

Hvem er vi?
Klinisk Biokemisk Afsnit er akkrediteret efter ISO 15189 DANAK. Vi har specialiseret os i allergi, misbrugs- og medikamentanalyse og har regionsfunktionen inden for colorectal screening. Årligt afgiver vi omkring 6,2 millioner analysesvar. Ydelserne udføres for hospitalets kliniske afsnit og områdets praktiserende læger.

Praktisk:
Samtaler afholdes i uge 43 og i uge 47.
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomsten for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem DBIO og Danske Regioner.
Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest og referencer i henhold til Region Nordjyllands ansættelsespolitik.
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.