Jobbet "Er du optaget af at skabe god ledelse, brænder du for lægesekretærfaget og gode patientforløb? – så har vi dit næste job" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nordstjernevej 26, 2600 Glostrup

Dit næste skridt

Du vil blive ansat i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC), Region Hovedstaden, som er Danmarks største børne- og ungdomspsykiatriske center med 13 ambulante- og 7 døgnafsnit fordelt på 4 matrikler.

På grund af stigende patientpres har Regionsrådet afsat 29 mio.kr. ekstra til området fra 2022. I den forbindelse ansætter vi også flere lægesekretærer.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center etablerede i oktober 2019 Klinisk Sekretariat og vi har en stærk organisering af vores godt 60 lægesekretærer (formentlig omkring 65-68 i 2022).

I spidsen for sekretærerne er vi et ledelsesteam bestående af 4 matrikelledende lægesekretærer, en sekretariatsleder og en administrationschef. Vores kollega på Glostrup matriklen har valgt nye udfordringer, og det er her du skal være ledende lægesekretær, hvor du skal stå i spidsen for en dygtig lægesekretærgruppe.

Vi arbejder målrettet på at styrke sekretærgruppens kompetencer, skabe større fleksibilitet og ensartethed i opgaveløsningen samt høj kvalitet for patienter, pårørende og afsnittenes ledere og medarbejdere på tværs af BUC.

Vi har stort fokus på udvikling af vores ledelsesteam, da det er vigtigt for os, at ledelsesteamet, som du bliver en del af, står stærkt, så vi er med i beslutningerne, når vi arbejder med de mange spændende projekter, tiltag og løbende forbedringer, en organisation som vores står i.

 

Opgaven
Du får ansvar for godt 15 lægesekretærer på i alt fire døgnafsnit og to ambulatorier. Der er afsat 4 dage om ugen til ledelsesopgaverne. Den øvrige arbejdstid indgår du i lægesekretærernes løsning af kerneopgaverne, så du har god viden om praksis med i din ledelse.

Du har ansvar for personaleledelse og den faglige ledelse af gruppen. Alle 4 matrikelledende lægesekretærer har, som en del af ledelsesopgaven, et tværgående ansvar i hele Klinisk Sekretariat for én af de 4 kerneopgaver (Forløbskoordinator, Patientadministrator, Ventet og Velkommen samt Tovholderfunktioner for bl.a. personaleadministration, it-systemer og øvrig drift.).

Du vil få ansvar for Patientadministrator, og det er derfor afgørende, at du lyst til at lede arbejdet med registrering og arbejdslister i Sundhedsplatformen. Vi har nedsat et registreringsteam på tværs af Klinisk Sekretariat, som du får ansvar for.

Vi søger en leder, som sammen med det øvrige ledelsesteam kan planlægge og udvikle opgaveløsningen for lægesekretærerne på BUC’s matrikler, så der sikres sammenhæng og ensartet kvalitet i ydelserne på tværs af centrets matrikler, og så disse løbende tilpasses centres udvikling og behov.

Dette kræver en evne til at se muligheder for nye, smidige og effektive arbejdsgange men også en forståelse for forandringsledelse, kompetenceløft og forankring af læring.

Vi søger en leder, som har overblik, kan være retningsgivende og samtidig har evnen til at få sin sekretærgruppe med sig. Du skal værdsætte og bidrage positivt til samarbejdet med det øvrige ledelsesteam i Klinisk Sekretariat og med afsnitsledelserne.

De matrikelledende lægesekretærer refererer til sekretariatslederen og administrationschefen for Klinisk Sekretariat.

 

Vi tilbyder dig

 • En spændende stilling med mulighed for såvel personlig som ledelsesmæssig udvikling
 • En sekretærgruppe og et BUC i udvikling
 • At være en del af og indgå i tæt samarbejde med lederteamet
 • At være med til at udvikle samarbejde og opgaveløsning i Klinisk Sekretariat
 • En dynamisk og fleksibel arbejdsplads

 

Dine kvalifikationer

 • Gerne lægesekretær eller anden relevant baggrund
 • Ledelseserfaring - gerne fra tilsvarende stilling og gerne med erfaring i at arbejdet med registrering og arbejdslister i Sundhedsplatformen
 • Har en synlig og anerkendende ledelsesstil, er struktureret og kan inspirere, involvere og udvikle den enkelte såvel som gruppen
 • Skaber grobund for nødvendige forandringer og sikrer fortløbende forbedringer
 • Skaber hurtigt overblik, har gennemslagskraft og kan tage beslutninger
 • Er fleksibel i opgaveløsningen samt samarbejder og agerer med ordentlighed
 • Er tydeligt kommunikerende, skriftligt og mundtligt

 

Løn og vilkår
Vi ønsker, at du starter pr. 1. december 2021 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

 

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Cecilie Mahler på 23 47 45 99 eller mail cecilie.mia.mahler@regionh.dk, administrationschef Rasmus J. Hjuleraa på 23 88 44 33 eller på rasmus.joergen.hjuleraa@regionh. Ønsker du at tale med en matrikelledende lægesekretær kan du kontakte Lene Sørensen på 20 52 90 23 eller mail Lene.soerensen.07@regionh.dk.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".

 

Søg stillingen
Send din ansøgning, cv og uddannelsesbevis via linket på siden senest torsdag, den 21. oktober 2021.

Første ansættelsessamtale forventes afholdt mandag, den 25. oktober 2021, i tidsrummet 12.30-16.00 eller tirsdag, den 26. oktober 2021, i tidsrummet 12.00-15.00.  2. samtale forventes afholdt torsdag, den 28. oktober 2021.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen.

Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside
www.buc-regionh.dk.