Region Midtjylland

Tangkær Bomiljø HS

Sygehusvej 31, 8950 Ørsted

Tangkær HS søger 2 faste medarbejdere

Bomiljø HS søger to nye medarbejdere.

Tangkær - Bomiljø HS - Huntingtons Sygdom - søger:
Social og sundhedsassistent med lyst til specialisering eller en Pædagog med lyst til specialisering. 


Tangkær - Bomiljø HS:
Danmarks eneste regionale botilbud samt træningsophold til borgere med Huntingtons Sygdom.

Vi søger to nye kolleger med fokus på at styrke livskvalitet i et stærkt tværfagligt samarbejde.

Huntingtons Sygdom er en sjælden arvelig og uhelbredelig sygdom. Sygdomsbilledet er karakteriseret af en kombination af motoriske symptomer, personligheds- og adfærdsændringer samt kognitive svækkelser.
Der er ikke mange der kender sygdommen, hvilket gør familielivet meget svært og ofte vælger den enkelte, at flytte og bo på et specialiseret bosted.
Alle de der bor her har indtil sygdommens udbrud levet et helt almindeligt liv. Det betyder der her ligger en stor både sundhedsfaglig og socialpædagogisk opgave i, at støtte og inspirere til et fortsat godt liv med stor fokus på den enkeltes identitet, selvbestemmelse og interesser, samt opmærksomhed på at være aktive ind i at styrke og bevare deres netværk og understøtte nye relationer i nærområdet. Alt dette er ofte en stor udfordring, men også vigtigt for, at kunne leve så godt et liv som muligt, hvor det er vores opgave at skabe de bedste livsbetingelser. En forudsætning herfor er et bredt tværfagligt samarbejde i udvikling, med beboeren i centrum.
Det er derfor vigtigt, at du er professionelt nysgerrig og villig til at modtage specialiseret oplæring, så du kan blive fagligt og personligt kvalificeret til at omgås og hjælpe beboerne og kollegaer. Dette fordi vi som personale hele tiden møder nye udfordringer.
Specialet er bredt og sygdommen udvikler sig individuelt. Derfor står vi ofte i nye og ukendte problemstillinger. Vi lærer af hinanden og de mennesker, der har valgt at bo på HS. Sådan udvikler vi sammen gode løsninger i det daglige arbejde og i specialet som helhed.
Vi har et ønske om, at være så dygtige som muligt. Du vil opleve et ofte travlt miljø, men også et miljø der understøtter frihed, inspiration og muligheder. Det gælder både for dig som ny kollega og for beboerne. Du vil opleve et speciale i udvikling. Det betyder, at vi også orienterer os ud over de danske grænser og deltager i internationalt samarbejde.
Arbejdsopgaverne er alsidige og følger den enkelte beboers behov i forhold til sygdommens udvikling – lige fra helt praktiske plejeopgaver til komplekse neuro psykosociale udfordringer og et komplekst sundhedsbillede. Det betyder, vi har et stærkt og bredt samarbejde på tværs af sundhed, det sociale, ergonomi, egen læge og pædagogik i afdelingen, samt eksternt samarbejde med fysioterapi, psykiater og neurolog. Vi modtager endvidere løbende socialfaglig supervision.
På HS er vores opmærksomhed rettet imod - ”den gode dialog” og hvordan vi sikrer at værdighed, selvbestemmelse, integritet og sårbarhed respekteres og rummes imellem os, - lige fra vi byder et nyt menneske velkommen på HS til den sidste tid, i den palliative pleje.   
 
Du vil indgå i et af de 4 teams hvor du selvfølgelig vil blive hjulpet rigtig godt på vej ind i specialet. Du vil også få vejledning fra en erfaren mentor fra dit team.
Ikke to dage er ens. Her bor 18 personer i aldersgruppen 35 - 77 år.
 
 • Vi tilstræber, "at alt kan lade sig gøre" i forhold til fortsat at leve et selvstændigt liv med egne værdier og gode prioriteringer i hverdagen.
 • Vi arbejder ud fra en empowerment orienteret tilgang og tænker metoden ind i alt, hvad vi gør.
 • NAU - neuro affektiv udviklingspsykologi samt ASK - alternativ supplerende kommunikation er nogle af de metoder der danner en stor del af fundamentet for vores samarbejde med beboerne. Begge metoder udvikles og tilpasses individuelt.
 • Vi arbejder med tværfaglige kontaktteam omkring den enkelte beboer samt pårørende.
 • Vi arbejder ud fra mission, vision og Region Midtjyllands målbilleder.
Vi forventer, at vores fremtidige kollega:
 • Har lyst og engagement til at specialisere sig i Huntingtons Sygdom.
 • Besidder evnen til at perspektivere beboernes behov for hjælp og rette egne handlinger ind herefter.
 • Kan lide at bringe dine faglige og personlige kompetencer i spil og bidrage til et dynamisk fællesskab.
 • Har en høj refleksionsevne og anerkender forskellige perspektiver.
 • Når man arbejder med HS er ro, tålmodighed, humor og at kunne se det skæve en forudsætning for trivsel for alle.
 • Vi har et nødvendigt specialiseret sundhedsfagligt fokus og er optaget af at skabe palliative forløb på et højt fagligt niveau.
 • Du vil blive grundigt introduceret til vores specialområde og din nye arbejdsplads ved deltagelse i Region Midtjyllands fagpilot SVO –  Socialpsykiatri Voksne.
 • Kendskab til SENSUM vil være en fordel. Dokumentation er en vigtig og nødvendig del af vores arbejde.
 • Indgår positivt i - og bidrager anerkendende til et kontinuerligt fokus på et værdigfuldt samarbejde med hinanden, hvilket vi er bevidste om er nødvendigt for, at kunne inspirere og lade sig inspirer af sine kollegaer samt skabe et godt fagligt og socialt fundament sammen.
 • Vi har et stort behov og ønske om, at forstå den enkelte beboer, os selv og de dynamikker der opstår i det sociale fællesskab. Derfor har vi kontinuerligt supervision hvor vi arbejder med hverdagslivet ud fra et sociologisk perspektiv.
 • Vi har sammen med beboerne en "Eksistens" gruppe hvor vi vender skæbnen, fællesskabets styrke og livets aspekter i forhold til tro, håb og drømme. Vi anerkender at de der bor på HS har et unikt fællesskab som vi ønsker at understøtte bedst muligt.
Vi tilbyder vores fremtidige kollega:
 • Innovative og højt specialiserede nyere rammer / faciliteret i naturskøn beliggenhed
 • Kompetence og ansvar i et tværfagligt kollegateam hvor vores fælles styrke er funderet i et stærk samspil i forhold til både kendskab til den enkelte og fælles faglige tiltag der samlet understøtter det bedst mulige liv for den enkelte og sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
 • Region Midtjylland specialområde Socialpsykiatri Voksne - SVO har til stadighed fokus på kompetence og metodeudvikling. Som ny medarbejder vil du deltage i SVO´s interne fagpilot uddannelse.
 • Stort fokus, medindflydelse og engagement i et godt arbejdsmiljø. Vi ved det ikke skaber sig selv.
 • I 2021 arbejder vi på afdelingen med ”Etisk kvalitet og dialog” i vores møde med os selv og hinanden. Hverdagslivet i socialfagligt kontekst samt lægefaglig undervisning i Huntingtons Sygdom.
 • Kostordning
 • Medindflydelse i arbejdstidsplanlægningen
 • Deltagelse i forskelligartede aktiviteter som Bakken Bears kampe i Århus, ferieture, svømning, ridning, gå gruppe, træning i vores motionsrum og meget mere – vi forsøger at gøre det muligt for vores beboere, at deltage i de aktiviteter, der kan give deres liv mening.
Sidst men ikke mindst … Fortæller beboerne i Bomiljø HS:
 • At alle udviser respekt for, at Bomiljø HS er et hjem, hvor vi deler både glæde, sorg og mange smil.
 • At tiden er værdifuld og derfor skal bruges på det, der giver livet værdi!
Stillingerne er to faste stillinger på fuld tid – 37 timer om ugen, men timetallet kan blive fleksibelt, hvis du ønsker det.
Stillingen er til besættelse så hurtigt som muligt og senest fra den 01. december 2021.

Vi arbejder også weekender og helligdage med arbejdstider vekslende mellem dag- og aften, derudover har vi enkelte nattevagter på et år. Vi ønsker at sikre den tværfaglige specialisering på Tangkær og derfor vil der pt. kunne forekomme 2 nattevagter i gennemsnit over 3 måneder. Der er mulighed for individuel planlægning.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores Stedfortræder Charlotte Hold Hedegaard der kan kontaktes på tlf.: 51212940.
Der vil evt. være brugerdeltagelse i ansættelsesforløbet. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Du kan læse mere om Specialområde Socialpsykiatri Voksne – SVO – på hjemmesiden: www.svo.rm.dk
Ansøgning med bilag sendes digitalt og vi vil afholde løbende ansættelsessamtaler

Bomiljø HS er et bosted for mennesker med Huntingtons Sygdom, som er en arvelig og progressiv lidelse i nervesystemet, der medfører både fysiske, psykiske, kognitive og sociale vanskeligheder. I bomiljøet er det vores mål, at beboerne bevarer et selvstændigt, aktivt og meningsfuldt liv – trods den degenererende sygdom.
Er din interesse vakt kan du orientere dig i specialet på http://huntingtons.dk/


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Socialområdet
 • Kontaktperson
  Lisbeth Hanne Olsen
 • Adresse
  Sygehusvej 31, 8950 Ørsted
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2021
 • Regionens jobnr.
  32615
 • Quick-nr.
  417865
 • Ansøgningsfrist
  07-11-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Socialområdet
 • Adresse
  Sygehusvej 31, 8950 Ørsted
 • Kontaktperson
  Lisbeth Hanne Olsen
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2021
 • Regionens jobnr.
  32615
 • Quick-nr.
  417865
 • Ansøgningsfrist
  07-11-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Tangkær HS søger 2 faste medarbejdere"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.