Jobbet "Projektbioanalytiker til nyoprettet stilling i Hæmatologisk Forskningsenhed (HFE-X)" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws vej, Indgang 112,, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Projektbioanalytiker til nyoprettet stilling i Hæmatologisk Forskningsenhed (HFE-X)

Vi søger en frisk og ansvarsbevidst projektbioanalytiker, som brænder for forskning, patientkontakt og, som tør tage ansvar.

Vi søger, pr. 1. december 2021, eller snarest derefter, 1 projektbioanalytiker, med en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Vi har travlt og får flere og flere komplekse studier. Vi er som noget nyt begyndt at have FIH (First in Human) studier i afdelingen.

Hæmatologisk afdeling er en meget forskningsaktiv afdeling, både inden for den kvantitative og den kvalitative forskning og oftest med en tværfaglig vinkel. Afdelingen har klinisk lægemiddelforskning, livskvalitetsstudier, epidemiologisk - og laboratorieforskning samt forskning inden for det sygeplejefaglige felt, bl.a. med fokus på sundhedsteknologi og brugerinddragelse. Til afdelingen er der tilknyttet en forskningsenhed, Hæmatologisk Forskningsenhed (HFE-X).

HFE-X varetager alle støttefunktioner vedrørende afdelingens forskning. I HFE-X er der aktuelt ansat 12 projektsygeplejersker, 1 daglig leder med ansvaret for den daglige drift, 2 forskningssekretærer, 1 forskningskoordinator, 5 professorer og 3 ph.d.-studerende. Der er tillige tilknyttet en enhed vedr. forskning i sygdomsrelateret livskvalitet.

Som projektbioanalytiker i forskningsenheden vil du, sammen med projektsygeplejerskerne, være ansvarlig for planlægningen og koordineringen af de praktiske, administrative og samarbejdsmæssige opgaver i relation til forskningsprojekter, herunder sikre korrekt og præcis datarapportering i den laboratoriemæssige del at studierne.

Opgavesammensætningen betyder, at du får en stor kontaktflade med eksempelvis afdelingens personale, patienter og laboratorier. Samtidig vil du indgå i et tæt samarbejde med Onkologisk afd R’s laboratorie, hvor vores patienter får taget blodprøver i henhold til studierne.

Vi søger en projektbioanalytikker med følgende kvalifikationer og kompetencer:

 • Erfaring med kliniske studier og protokollerede behandlinger.
 • Behersker engelsk i skrift og tale.
 • IT-færdigheder, herunder kendskab til Microsoft Office-pakken og Microsoft Outlook.
 • Er imødekommende, serviceorienteret og har gode kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt.
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og målrettet med sans for orden og detaljer, og samtidig håndtere mange bolde i luften.
 • Kan arbejde såvel mono- som tværfagligt, samt evner at skabe et frugtbart og respektfuldt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Indstillet på fleksibelt fremmøde i forbindelse med evt. sene PK prøver, samt ved
  mødeaktivitet i ind-og udland i forbindelse med opstart af nye studier.
 • Kan være ressourceperson for laboratoriedelen i forbindelse med studier i afdelingen.
 • Kan udarbejde af økonomisk oversigt i henhold til laboratoriedelen.
 • Kan ajourføre protokolmapper, instrukser, referenceværdier samt diverse certifikater i henhold til laboratoriedelen i studier.
 • Kan eller har interesse i at lære at tage EKG samt udføre LFU.
 • Kan varetage lagerstyring af laboratorie kits og diverse prøver i samarbejde med R-lab.

Vi tilbyder:

 • Et job, hvor du bliver nøglepersonen i forhold til varetagelse af funktioner vedrørende laboratoriedelen i laboratorie-komplekse projekter, - fra opstart til afslutning.
 • Et velfungerende og tæt tværfagligt team, hvor fagligheden er i højsæde.
 • Et stabilt og dedikeret personale.
 • Et spændende speciale med en patientgruppe i alderen 18 år og opefter.
 • En god introduktion og oplæring ud fra kvalifikationer og behov.
 • Gode og hjælpsomme kollegaer, som har let til smil og er meget sociale.

Om Hæmatologisk afdeling X:

Hæmatologisk Afdeling X varetager diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med akut leukæmi, malignt lymfom, kronisk myeloproliferativ sygdom, myelomatose og benigne hæmatologiske sygdomme. Størstedelen af de patienter, der er tilknyttet afdelingen, har en cancerdiagnose, hvorfor Kræftpakker og implementering af disse har en central rolle i afdelingen.

I forbindelse med den nyligt gennemførte revision af Sundhedsstyrelsens Specialeplan har afdelingen fået tildelt tre nye højtspecialiserede funktioner (mastocytose, eosinofili og amyloidose) foruden tidligere hjemtagelse af kontrolforløb af patienter efter allogen stamcelletransplantation.

De hæmatologiske patienter har ofte årelange forløb i afdelingen, da mange af sygdommene med de nye behandlingsmodaliteter har ændret sig i retning af at være kroniske cancere. Disse forhold samt det faktum, at befolkningen bliver ældre, gør, at afdelingen er i vækst.

Det hæmatologiske speciale er karakteriseret ved, at der er behov for samarbejde med mange andre specialer på både kliniske og parakliniske afdelinger, og afdelingen arbejder derfor sammen med næsten samtlige andre afdelinger på OUH, lige som afdelingen også, såvel på det kliniske som på det forskningsmæssige område, har mange regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere.

For yderligere beskrivelse af afsnittet samt uddybelse af de enkelte afsnits funktioner, henvises til vores hjemmeside på www.ouh.dk.

Løn og ansættelsesforhold:

Ansættelse i henhold til overenskomst mellem Danske Bioanalytikere og Danske Regioners lønnings- og takstnævn.  

 

Hvis du har spørgsmål:

Vi håber, opslaget har vakt din interesse, og du er velkommen til at kontakte Konstitueret daglig leder, Pia Pedersen på tlf. 5183 0096 for at høre nærmere om stillingen.

Funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos Forskningssekretær Vickie Svane Kristensen, mail: Vickie.Svane.kristensen@rsyd.dk eller på tlf. 6541 1637.

 

Din ansøgning:

Det anbefales, at du sender ansøgningen elektronisk via link på siden her, og du bedes stile din ansøgning til Konstitueret daglig leder Pia Pedersen, Hæmatologisk Forskningsenhed, OUH, Kløvervænget 10, 12. sal, 5000 Odense.

Ansøgningsfrist d. 07-11.21 kl 12.  Interview finder sted d. 11.11.2021