Jobbet "Forflytningsinstruktør til Service 1, Servicecentret, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt" er udløbet

Region Midtjylland

Servicecentret

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
 • Vil du være en del af et team, der arbejder med optimering af forflytningsindsatsen på Hospitalsenhed Midt.
 • Kan du undervise og vejlede medarbejdere i forflytning og har du lyst til ar deltage i udvikling på området.

Så har vi stillingen som Forflytningsinstruktør og Projektmedarbejder ved Hospitalsenhed Midt til besættelse d. 1. januar 2022 og frem til den 30. december 2023. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

De primære opgaver er
 • Undervise og vejlede HE Midts medarbejdere i forflytning
 • Deltage i observationer af forflytninger på HE Midts afsnit
 • Deltage i omsætning af data fra observationer og spørgeskemaer, til nye tiltag indenfor forflytningsområdet.
 • Deltage i praktiske opgaver i forhold til logistik og kvalitetssikring af hjælpemidler
Vi forventer at du
 • har en sundhedsfaglig uddannelse, som Fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske.
 • har erfaring fra HE Midt og har gennemført Region Midtjyllands forflytningsvejlederuddannelse
 • er fagligt velfunderet på hjælpemiddel- og forflytningsområdet og har lyst til at arbejde med dette
 • erfaring med undervisning og/eller vejledning indenfor forflytning/arbejde
 • kan varetage forflytningsundervisning, i tæt samarbejde med kollegerne i forflytningsteamet
 • erfaring med projektarbejde
 • er serviceminded og imødekommende
 • erfaring med mødeledelse, skriftlig dokumentation, referatskrivning mv.
 • har gode samarbejdsevner
 • har en robusthed i forhold til at slå igennem med forandringer
 • benytter en anerkendende kommunikation, som en naturlig del af dit væsen og møder såvel kollegaer som samarbejdspartnere i øjenhøjde.
 • er fleksibel i forhold til arbejdstid – den primære arbejdstid er mellem kl. 08.00 og kl. 15.00 og der kan være aften- natarbejde
 • har kørekort og gerne bil til rådighed, da vi arbejder på 5 matrikler.
 • have kørekort og bil til rådighed
 • har erfaring med DMS hjælpemiddelsystem
 • Der kan indgå driftsopgaver
Vi tilbyder
 • at du bliver en del af et yderst engageret team
 • at du får kontorfaciliteter, sammen med teamet på Regionshospitalet i Viborg
 • en stor kontaktflade, i forhold til alle afsnit i Hospitalsenhed Midt
 • en dynamisk arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, humor og at fællesskabet fungerer både fagligt og socialt.
Om Servicecentret
Servicecentret varetager mange af servicefunktionerne på hospitalet herunder rengøring, vareforsyning, køkken og kantine, informationer, teknisk afsnit, transportopgaver på tværs i regionen samt fællessekretariat. Afsnitslederne i de forskellige serviceområder varetager selvstændigt den daglige ledelse af deres funktionsområde. Der er ansat ca. 500 medarbejdere i Servicecentret.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.300 ansatte, samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.
De 4 regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde, en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland

Alle Hospitalsenhed Midts 4 matrikler er røgfri, hvilket indebærer, at personalet ikke ryger i arbejdstiden.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn-og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Servicecentret.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Servicekonsulent Helene Pallesen på tlf.: 5162 4957 eller Serviceleder Hanne Louring på tlf.: 6114 2521.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest søndag den 17. oktober 2021.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.