Jobbet "Holmstrupgård søger vågen nattevagt til nyoprettede projektstillinger med mulighed for efterfølgende fastansættelse i organisationen" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Fælles Faglig

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Dit næste skridt
Holmstrupgård søger tre tværgående nattevagter til projektet, der løber over 1 år og er på 26,5 timer i gennemsnit pr. uge med arbejde hver 3. weekend. Der vil være mulighed for fastansættelse på Holmstrupgård efterfølgende. Stillingerne er ledige pr. 1. november 2021.

Holmstrupgård er et højt specialiseret socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Holmstrupgård består af 7 døgnafdelinger, intern skole og beskæftigelse, udslusningsafdelinger samt flere ambulante behandlingstilbud. Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder så som skizofreni, autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, depressive tilstande, spiseforstyrrelser og svær selvskade. Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling baseret på et psykodynamisk grundlag. Der er tilknyttet afdelingspsykolog, ekstern psykiater samt centralt ansat socialrådgiver til afdelingen.
 
Du vil som tværgående nattevagt være tilknyttet en bestemt afdeling, men arbejde tværgående på alle afdelinger efter behov og du vil desuden blive en del af nattevagtsgruppen.
Vagterne vil være fordelt over hele ugen året rundt.

Du kan læse mere om Holmstrupgård og afdelingerne på vores hjemmeside www.holmstrupgaard.rm.dk. Vi forventer, at du er bekendt med den og har gjort dig overvejelser om den pædagogiske og miljøterapeutiske praksis.
 

Arbejdsopgaver

 • Du indgår i fast rul i mødeplanen på skift med to andre tværgående nattevagter
 • At træde til i akutte situationer evt. ved indlæggelse
 • At drage omsorg for og skabe ro omkring de unge
 • Du koordinerer og samarbejder med de øvrige nattevagter på de 6 døgnafdelinger
 • At hjælpe og understøtte afdelingsnattevagterne med de definerede opgaver af både miljøterapeutisk og praktisk erfaring
 • Dokumentation
 • Deltagelse i uddannelsesdage og forskellige mødefora sammen med dels de øvrige nattevagter og dels øvrige kollegaer på Holmstrupgård
 • Samarbejde med øvrige kollegaer på Holmstrupgård, politi, vagtlæger samt somatisk og psykiatrisk hospital
 • Deltagelse i overlap

Vi lægger vægt på, at du

 • har en relevant pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund (pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent)
 • er fleksibel og omstillingsparat
 • kan bevare ro og overblik i akutte situationer
 • kan trives med omskiftelige baser
 • har psykiatrierfaring – gerne erfaring fra arbejde med unge fra døgninstitutioner eller ungdomspsykiatri eller nattevagtserfaring
 • er robust og afklaret i forhold til at skulle arbejde alene og udviser stor ansvarlighed og selvstændighed og i samarbejde med kollegaer på tværs
 • er afklaret med at skulle handle i situationer med højt følelsesmæssigt pres
 • er afklaret i forhold til sig selv, kender egne rammer og grænser, og som person er åben og tydelig
 • har social kompetence, som gør dig i stand til at forstå den unge
 • kan yde støtte og motivere
 • ser det praktiske arbejde på afdelingen om natten, som en naturlig del af dine arbejdsopgaver
 • ser dokumentation som en naturlig del af dine arbejdsopgaver
 • opfatter feedback som en nødvendighed
 • har gode samarbejdsevner
 • kan og har lyst til at arbejde om natten
 • har kørekort
Vi kan tilbyde
 • en spændende og udfordrende arbejdsplads
 • en organisation med klare ambitioner inden for børn og unge psykiatri, som lægger vægt på rummelighed, respekt, samarbejde og udvikling
 • gode og loyale kollegaer
 • en synlig ledelse, som er tæt på det daglige arbejde
 • opkvalificering
 • arbejde hver 3. weekend
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist tirsdag den 20. oktober 2021
Samtaler bliver afholdt tirsdag den 25. oktober 2021


Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.