Jobbet "Brænder du for den kropslige tilgang i psykiatrien? Vi søger en fysioterapeut til Psykiatrisk Afdeling Middelfart" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Østre Hougvej 70, 5500 Middelfart

Dit næste skridt

Vi har et vikariat som fysioterapeut ledigt fra 1.12.2021 til 31.12.2022. Stillingen er på 37 timer (færre timer kan evt. aftales ved behov). Timerne vil være fordelt på 2 døgnafsnit med base i fysioterapien.
Psykiatrisk Afdeling Middelfart varetager den retspsykiatriske funktion for hele Region Syddanmark samt den almenpsykiatriske funktion for Middelfart og Assens.

Fysioterapien består af 8 engagerede og teamorienterede fysioterapeuter. Da vores nuværende ledende fysioterapeut har fået orlov, vil fysioterapien det næste år være organiseret med tværfaglig terapeutledelse og monofaglig koordinator. Vi har fælles kontorer og behandlingslokaler centralt i fysioterapien samt mulighed for at behandle i træningsrum og idrætshal tæt knyttet til afsnittene. Der er fokus på, at psykiatrisk fysioterapi indgår som en meningsfuld del af patientens samlede behandlingsplan og er med til at optimere patientens funktionsniveau. Undersøgelse og behandling sigter mod, at patienten med støtte eller selvstændigt kan anvende mestringsstrategier, som kan være med til at forebygge anvendelsen af tvang og uhensigtsmæssig adfærd samt støtte op om en sundhedsfremmende livsstil.

Der arbejdes ud fra en psykomotorisk og ressourceorienteret referenceramme. ROK eller BBAT uddannelse er en fordel, men ikke et krav.

Vi kan tilbyde:

 • en stærk monofaglig sparring i det daglige og fokus på faglig udvikling
 • supervision 2 gange månedligt
 • gode fysiske rammer
 • mentorordning det første ½ år ved erfaren fysioterapeut
 • introduktionsforløb med bl.a. kursus i konflikthåndtering og kommunikativ deekskalering
 • stor grad af indflydelse på tilrettelæggelse af de daglige arbejdsopgaver
 • arbejdstiden er i dagtiden med weekend- og helligdagsfri
 • høj trivsel internt i personalegruppen

Vi søger en fysioterapeut, som:

 • har erfaring med psykiatrisk fysioterapi eller psykisk sårbare borgere
 • gerne må have en bred faglig erfaring med sig, da vi ofte møder meget forskelligartede problematikker af såvel somatisk som psykiatrisk karakter
 • har mod på at sætte fysioterapi på dagsordenen og være vedholdende i det tværfaglige samarbejde til gavn for patienten
 • kan være fleksibel ift. at igangsætte relevant intervention hurtigt ved akutte og korte indlæggelser
 • har flair for at etablere relation og samarbejde med patienten
 • trives med at være opsøgende over for patienterne og arbejde intensivt med deres motivation
 • kan håndtere til tider opkørte situationer og patienter i affekt
 • er imødekommende overfor at inddrage fysioterapeutstuderende i sit daglige arbejde

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Afdelingen ansætter kun medarbejdere med tilfredsstillende straffeattest og referencer. Vi sørger for at rekvirere en offentlig straffeattest (datatræk 10 år tilbage i tiden) med indhentet samtykke fra den, der ansættes.

Hvis du vil vide mere kan du kontakte ledende fysioterapeut Lone Katballe på 9944 8401 eller fysioterapeut og TR Anne Madsen 9944 8404.

Vi skal have din ansøgning senest fredag den 22.10.2021.

Ansættelsessamtaler finder sted onsdag den 27.10.2021.