Jobbet "Engageret bioanalytikerspecialist søges til Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Herlev og Gentofte Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Ved Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Herlev og Gentofte Hospital, er en fuldtidsstilling som bioanalytikerspecialist med ansvarsområde indenfor primært kvalitetssikring ledig til besættelse pr. 1. december 2021 eller efter nærmere aftale.

Har du lyst til at have en koordinerende rolle omkring kvalitetsarbejdet i afdelingen og vil du være den, der skal være med til at sørge for kvalitetssikring og drift på analyser udført på eksterne lokaliteter? Er du god til at kommunikere, skabe motivation og samarbejde med andre på tværs af faggrupper både internt og eksternt? Så er denne stilling måske noget for dig!

På Afdeling for Klinisk Mikrobiologi udfører vi mikrobiologisk diagnostik og rådgivning indenfor bakteriologi, virologi, serologi, parasitologi og mykologi for Herlev, Gentofte, Hillerød, Helsingør og Frederikssund Hospitaler samt den primære sundhedstjeneste indenfor optageområdet i Region Hovedstaden. Afdelingen er ansvarlig for den infektionshygiejniske rådgivning og fremstiller tillige bakteriologiske substrater og transportmedier.

Afdelingen har ca. 160 ansatte og er med et samlet årligt prøveantal på omkring en million en af de største klinisk mikrobiologiske afdelinger i Danmark.

Vi arbejder på en akkreditering efter standarden ISO 15189 og forventer indstilling i det kommende forår.

Vi tilbyder medindflydelse i et inspirerende og udviklende tværfagligt samarbejde med kvalitetsleder, læger, bioanalytikere, laboranter, molekylærbiologer, sekretærer, hygiejnesygeplejersker og andre faggrupper. 

I vores afdeling værner vi om det gode arbejdsmiljø, der bl.a. kommer til udtryk gennem gensidig tillid og respekt, god kommunikation og respektfuld håndtering af jobbet.

En god omgangstone værdsættes højt i afdelingen.

I vores afdeling er kompetenceudvikling, i relation til faglig og personlig udvikling, forankret i afdelingens kultur og som afdeling arbejder vi hele tiden på at udvikle os efter rekvirenternes- og samfundets behov.

KMA er en moderne arbejdsplads, hvor vi gør brug af det nyeste teknologiske udstyr i laboratorierne, hvilket understøtter analysesvar af høj kvalitet og medvirker til at skabe et godt arbejdsmiljø.

Arbejdsopgaver

 • Du har en koordinerende rolle i forbindelse med den faglige kvalitetssikring i afdelingen. Du vil være den, der sikrer vi får dokumenteret vores arbejde i laboratoriet på en hensigtsmæssig måde. Især med henblik på den forestående akkreditering vil dette være et vigtigt fokusområde.
 • Ekstern kvalitetssikring. I samarbejde med molekylærbiologer, bioanalytikerspecialister og andre faggrupper er du den der sørger for kvalitetssikring af analyser, der udføres uden for KMA’s laboratorier, og du vil i forbindelse med dette skulle samarbejde med afdelingerne, der udfører analyserne. Dette gælder både POCT-udstyr og andet udstyr relateret til mikrobiologiske analyser.
 • Du sikrer drift, vedligehold, reparation og kvalitetssikring af pipetter, køl-fryseskabe samt LAF-bænke og stinkskabe i afdelingen, samt sikrer løbende opdatering af instrukser tilhørende ansvarsområdet i samarbejde relevante samarbejdspartnere.
 • Tjenestetidsregistrering. Registrering af alle bioanalytikernes arbejdstider. Dette sker i tæt samarbejde med afdelingsbioanalytikerne.
 • Det forventes, at du deltager i planlægning og undervisning indenfor ansvarsområdet.
 • Du motiverer og fremmer en kultur med løbende drifts- og kvalitetsforbedringer.
 • Du indgår i et tæt samarbejde med afdelingens afdelingsbioanalytikere, molekylærbiologer og øvrige bioanalytikerspecialister, men vil ligeledes indgå i vores specialistforum samt andre relevante samarbejdsfora.
 • Du faciliterer et godt samarbejde på tværs af afdelingens afsnit samt professioner med fokus på hele afdelingens ydelser og det gode patientforløb.
 • Arbejdsområderne kan udvikle sig til at omfatte andre områder.

 Vi forventer

 • Du har en dansk autorisation som bioanalytiker og har erfaring indenfor Klinisk Mikrobiologi, også meget gerne med registrering af tjenestetid
 • Du er god til at lytte, kommunikere, samarbejde og udviser engagement.
 • Du er fleksibel, men arbejder systematisk og er god til at tackle en uforudsigelig hverdag, hvor sikring af driften, trods udfordringer, er i højsædet.    
 • Du har gennemslagskraft og har fokus på at fremme et godt arbejdsmiljø, hvor der stræbes efter at levere god kvalitet og den bedst mulige service til rekvirenter, patienter og vores samarbejdspartnere.
 • Du er god til at implementere beslutninger i samarbejde med afdelingens ledere og medarbejdere.
 • Du er villig til efteruddannelse, reflekterer over og udvikler din egen praksis samt bidrager og holder dig ajour med udviklingen indenfor dit fagområde. 

Stillingen er organisatorisk placeret på Afdeling for Klinisk Mikrobiologi på Herlev Hospital og har reference til den ledende overbioanalytiker. 

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomsten for personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Bioanalytikere og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Der henvises i øvrigt til afdelingens hjemmeside.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overbioanalytiker Anne Kailow på tlf. 3868 9741.

Lyder stillingen som noget for dig, så send en ansøgning via jobportalen til ledende overbioanalytiker Anne Kailow

Afdeling for Klinisk Mikrobiologi

Borgmester Ib Juuls Vej 52, 5. etage

2730 Herlev

Ansøgningsfrist d. 21. oktober 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 27. oktober 2020. Invitation til samtale vil ske via jobportalen.