Jobbet "Vi genstarter vores børne- og ungdomspsykiatriske afsnit - hvis du vil være med, så læs videre!" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 30, 2400 Købehavn NV

Dit næste skridt

Vi skal genstarte et afsnit pr. 01/01/22 – frem til da bruger vi tiden på faglig udvikling, træning af sikkerhed, undervisning og oplæring af nye medarbejdere til et meget spændende og meningsfyldt speciale. Derfor søger vi pædagoger eller social og sundhedsassistenter til B104, intensivt børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg.

 

Hvilke arbejdsopgaver vil du få?
Du vil gennemgå et større introprogram sammen med vores faste personale i starten af december.

Derudover vil du deltage i afsnittets kurser og undervisning frem imod genåbningen i januar. Derudover vil du få virkelig stor indflydelse på indholdet i den behandling og tilgang vi fremadrettet skal have på B104 – det skal vi lave sammen!

På B104 modtager og hjælper vi unge med forskellige psykiatriske problemstillinger, som i en periode har behov for intensiv behandling i et beskyttet, intensivt miljø. Vi har plads til 8 unge i alderen 14-17 år og har regionens specialfunktion i affektive sindslidelser.

Du kommer til at arbejde med den tværfaglige miljøterapi med et særligt fokus på den sygeplejefaglige/pædagogiske metode, samt at deltage i observation, dokumentation og behandling af alle indlagte patienter.

Desuden skal du:

 • fungere som primær kontaktperson for 1-2 unge.
 • vejlede og støtte patienter og deres pårørende.
 • fungere som daglig vejleder for sygeplejestuderende/SSA elever.


Hvem er du?
Du er social- og sundhedsassistent, pædagog, fysio- eller ergoterapeut. Vi ser gerne, at du har erfaring i arbejdet med unge med psykiatriske problemstillinger eller fra voksenpsykiatrien.

Vi lægger vægt på at du:

 • har personlig modenhed, er stabil og fleksibel samt er parat til at arbejde i et, til tider, meget omskifteligt miljø.
 • evner og har lyst til at reflektere over egen praksis samt i grupper.
 • Fastholde retningslinjer som bliver besluttet på konferencer, hvor du også selv har stor indflydelse på den sygeplejefaglige retning.


Hvad tilbyder vi?
Vi sørger for, at du er godt klædt på til dine opgaver. Du vil få grundig introduktion og oplæring i specialet og funktionen, godt understøttet af vores mentorordning.

Vi afholder tværfaglig supervision hver 14. dag, hyppigere ved særlige behov samt halvårlige temadage.

Derudover afholder vi kursus i konflikthåndtering og brugen af deeskalerende teknikker samt vedligeholdelsestræning.

Vi giver mulighed for faglig udvikling, bl.a. gennem kurser. Der vil være mulighed for miljøterapeutisk uddannelse for pædagoger og praktikvejledere samt efteruddannelse og medicinkompetencer for SSA’er.

I foråret 2022 skal BUC i gang med kognitiv adfærds terapi (KAT) for alle medarbejdere i regionen.

 

Hvem er vi?
Vi er en tværfaglig gruppe bestående af sygeplejersker, pædagoger, social-og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, læger, psykologer og en socialrådgiver. Vi har desuden tilknyttet en lille skole til afsnittet, hvor der er 3 lærere, som er en aktiv del af undersøgelse, behandling og miljøterapi.

Afsnitsledelsen består af en afdelingssygeplejerske og en overlæge.

 • Vi er organiseret i 2 teams, med 4 patienter i hvert team.
 • Vi arbejder ud fra miljøterapeutiske principper og kontaktpersonsordning, hvor en væsentlig funktion er relations dannelse.
 • Centeret arbejder recovery-orienteret med fokus på og styrkelse af familieinddragelse.
 • SafeWards tilgangen er bidragende til vores arbejde med nedbringelsen af tvang i psykiatrien (safewards.net)
   

Arbejdsmiljø, kultur og værdier
På B104 lægger vi stor vægt på åbenhed og trivsel. Vi prioriterer sikkerhed højt og arbejder aktivt for at skabe et sikkert miljø for såvel de unge patienter som personalet.


Ansættelsesvilkår
Stillingen er fuld tid i blandede vagter. Er der ønske om primært aften- eller nattevagter kan dette aftales individuelt.

Stillingen er til besættelse pr. 1. december 2021 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. Der er tillæg for funktionen på intensivt (lukket) afsnit.

Som ansat på BUC hjælper man i vagtberedskabet på alle børne-unge afsnit i tilfælde af personalemangel.

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.


Ansøgningsprocedure
Synes du at ovenstående lyder interessant, så er vi meget interesserede i at høre fra dig.

Vil du høre nærmere om stillingen, så er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Mikkel Hemmje på 20280055.


Søg via link senest 18. oktober 2021
Du bedes uploade CV og relevante dokumenter sammen med din ansøgning.
Vi forventer at afholde samtaler løbende, dog senest i uge 43.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.


Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center varetager udredning og behandling af psykisk syge børn og unge i alderen 0-17 år fra hele Region Hovedstaden. Centret har basisfunktioner, regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. Der er ca. 650 ansatte, 79 døgnpladser og ca. 5000 nye henvisninger årligt. Centret er opdelt i 3 afdelinger: Bispebjerg, Glostrup og Hillerød.