Jobbet "Bioanalytiker til Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg. Bioanalytikerstuderende der er færdiguddannet til januar 2022 opfordres også til at søge stillingerne!" er udløbet

Region Midtjylland

Fysiologi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Et 1 årigt vikariat for en fuldtidsstilling som Bioanalytiker ved Hospitalsenhed Midt, Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse fra den 1. december 2021 eller snarest herefter. Der er en god mulighed for, at stillingen kan blive permanent.
Arbejdstiden er 37 timer om ugen, stillingen er vagtfri.

Om afdelingen
Fysiologisk Klinik er netop flyttet i nye lokaler i Akuthuset på Regionshospitalet Viborg.
Fysiologisk Klinik varetager et bredt udsnit af undersøgelsestyper inden for specialet, såvel inden for den klassiske fysiologi som inden for nuklearmedicin herunder PET. Således varetager afdelingen ultralydsundersøgelser af kar, lever- og nyrevene kateterisationer, diverse lungefunktionsundersøgelser, måling af blodtryk i fødder og hænder, døgnblodtryksmåling etc. Assistance ved organkateterisationer udføres af sygeplejersker, mens ultralydsundersøgelserne af kar primært varetages af bioanalytikere efter længerevarende oplæring. Øvrige undersøgelser foretages ligeværdigt af bioanalytikere og sygeplejersker.

Foruden de klinisk fysiologiske undersøgelser foretages stort set samtlige nuklearmedicinske herunder diverse SPECT/CT og PET/CT undersøgelser, inklusiv rubidium hjerte undersøgelser, samt radioiodbehandlinger. Endelig udfører Fysiologisk Klinik DEXA scanninger (osteoporose) for Region Midtjylland.

Afdelingen deltager i uddannelsen af læger, bioanalytikere og sekretærer.

Om stillingen
Vi kan tilbyde et spændende job med alsidige udfordringer, tværfagligt samarbejde og tæt patientkontakt.

Kendskab til specialet er en fordel, men ingen betingelse, da oplæring vil finde sted.
Det vil være en fordel, hvis ansøgeren har kendskab til computere og flair for samt lyst til at arbejde med teknik.
Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren er fleksibel, således at arbejdsopgaverne kan veksle fra dag til dag.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.300 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Fysiologisk Klinik.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos
Ledende overlæge,dr.med. Jan Abrahamsen på telefon 78443355.
Afdelingsbioanalytiker Rikke Duus Petersen på telefon 78443360.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 20. oktober 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 43.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.