Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Vil du også være medlem af gruppen Verdens bedste sygeplejersker?

Vil du også være medlem af gruppen Verdens bedste sygeplejersker?
Så er Børne- og Unge Akutmodtagelsen måske noget for dig? Vi søger sygeplejersker til vores afsnit, og måske er det dig?

Vi synes selv vi er verdens bedste sygeplejersker på alle måder, og synes vi arbejder indenfor det mest spændende fagområde med børn, unge og deres forældre i den bedste afdeling.
Vi synes også selv vi har verdens mest spændende og sjove job, når vi er nok på arbejde. Det er vi ikke nu, så derfor leder vi efter dig, der synes det er sjovt at arbejde med sygepleje til børn i alle aldre. Vi har Blodtryks manchetter i alle størrelser og indenfor få timer har du modtaget og triageret en 15 dage gammel baby og en 17 årig ung mand på 100 kg. De kan fejle alt mellem himmel og jord, eller også fejler de stort set ikke noget og sendes hjem igen. Dit kliniske blik og skøn, herunder din mavefornemmelse værdsættes og din faglighed kommer i spil.

Verdens bedste tværfaglige samarbejde og miljø findes også hos os, og vi er gode til at hjælpe hinanden, uanset hvad din stillingsbetegnelse er.

Stillingerne er ledige snarest muligt, men meget gerne pr. 1/12. Vi ønsker gerne fuldtidsansættelser, men deltid er bestemt også en mulighed. Stillingerne er blandede vagter eller i fast aften- eller nattevagtsrul alt efter hvad dine ønsker er, og de kompetencer du kommer med. Weekend vagt er som udgangspunkt hver tredje weekend, men der er også kollegaer, der arbejder hver anden weekend samt hver anden og hver fjerde. På fuld tid skal du være indstillet på 8-10 vagter på 4 uger.

Vi er udelukkende sygeplejersker i afsnittet samt 1 sundhedsservicesekretær, der hjælper os med mange praktiske opgaver i dagtid. Om aftenen har vi ansat blæksprutter til at hjælpe med diverse praktiske opgaver.

Den daglige ledelse af afsnittet, der omfatter drift, kvalitet, organisering, personaletrivsel, patientsikkerhed og patienttilfredshed, varetages i et tæt samarbejde mellem afdelingssygeplejersken, en afsnitsansvarlig læge og den ledende lægesekretær. Personaleledelsen af sygeplejerskerne varetages af afdelingssygeplejersken og til hvem sygeplejerskerne refererer.


Arbejdsopgaverne:

I Børne- og Unge Akutmodtagelsen (BAM) modtager vi børn henvist fra 1813 og praktiserende læger. Børnene henvises til enten børnelægevagten eller BAM. Vi har desuden børn med direkte adgang, der visiteres til BAM af den koordinerende sygeplejerske. Og vi modtager ambulancer med kørsel A og B. Sygeplejerskerne deltager i udredning og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med kirurgiske og medicinske sygdomme. Sygeplejerskerne har delegerede rettigheder til at opstarte smertebehandling, inhalations- og krampebehandling, peroral rehydrering samt iværksætte diverse parakliniske undersøgelser. Som sygeplejerske har du en stor opgave med at informere både børn, unge og deres forældre og skabe tryghed hos dem. Vi arbejder aktivt med at forebygge og forhindre ufrivillig fastholdelse af børn ved smertefulde procedurer. I fht akut kritisk syge børn arbejder vi tværfagligt ud fra en ABCD tilgang med stabilisering og behandling. Vi sender mere end 70 % af vores patienter hjem direkte fra BAM. Derfor ligger der også en stor opgave i at instruere og vejlede forældrene i fortsat observation og behandling af barnet hjemme.


Vi tilbyder:

 • Masser af faglige udfordringer med høj grad af uforudsigelighed og omskiftelighed i hverdagen
 • Et inspirerende, tæt og velfungerende mono- og tværfagligt samarbejde
 • Mange engagerede, dygtige, kompetente og positive kollegaer
 • Individuelt tilrettelagt introduktion og oplæring, herunder monofaglig simulationstræning samt tilknyttet tutor
 • Tværfaglig simulationstræning i afsnittet med fokus på håndtering af akutte situationer
 • Case baseret monofaglig simulationstræning
 • Synlig og tydelig kliniknær afdelingssygeplejerske med et højt informationsniveau
 • God kultur for interkollegial feed back og debriefing
 • Et godt arbejdsmiljø


Dine kvalifikationer og kompetencer:

 • Du har måske erfaring med pædiatrisk og/eller akut sygepleje og triage, men det er IKKE noget krav
 • Du har lysten til at arbejde med patientgruppen og deres forældre
 • Du bevarer overblikket i travle og akutte situationer samt prioriterer og handler konstruktivt i disse
 • Du møder barnet i øjenhøjde og drager omsorg for både barn og forældre
 • Du har gode samarbejdsevner
 • Du bidrager aktivt til at børn og forældre føler sig ’ventet og velkommen’
 • Du er en god kommunikator, forstår at lytte aktivt, at være empatisk og imødekommende og rummer forældres bekymringer og angst
 • Du bidrager positivt og konstruktivt til opretholdelse af et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor der er fokus på arbejdsglæde
 • Du er fagligt engageret, er god til at ”spotte” udviklingstiltag, har lyst til udvikling og ser positivt på både faglige og organisatoriske forandringer
 • Du prioriterer patientsikkerhed højt i din sygepleje og arbejder for at indfri de formulerede kvalitets- og servicemål, der er for afsnittet
 • Du har en positiv og fleksibel indstilling til arbejdsstedet, det vekslende patientflow og travlhed
 • Du er i godt humør, har humor og let til grin og har lyst til socialt samvær med dine kollegaer


Om afdelingen:

Børne- og Ungeafdelingen består, udover den akutte Børne- og Ungemodtagelse og Ambulatoriet, af 3 sengeafsnit, to almene og et neonatalafsnit, med i alt 52 sengepladser. Derudover varetager vi i afsnittet børnelægevagtsfunktionen for børn op til 12 år.
Den akutte Børne- og Ungemodtagelse er alle dage bemandet med en lægesekretær fra kl. 8-23 til bl.a. modtagelse og registrering af alle vores patienter samt diverse administrative- og servicerettede funktioner.
Børne- og Ungeafdelingen har et godt og velfungerende tværfagligt samarbejde, som ud over sygeplejersker, læger og lægesekretærer, også omfatter pædagoger, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver og hospitalsklovne.
Børne- og Ungeafdelingen består af ca. 180 medarbejdere. Vores mål er at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vores faglige standard er høj og vores erklærede mål for den patientoplevede kvalitet er at ”familierne går ind ad vores dør med tillid og ud af vores dør med tilfredshed”.


Løn- og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist: onsdag den 17.november kl. 12. Ansøgning fremsendes via link nederst i annoncen. Vi afholder løbende ansættelsessamtaler.
Stillinger i Børne- og Ungeafdelingen er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har en blank børneattest. Afdelingen indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.


Vil du vide mere:
Har du lyst til at høre nærmere om stillingen og afsnittet eller har du andre spørgsmål så er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lone Rønnow Faltz Møller på 48294349.
Du kan også læse mere om Børne- og Ungeafdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Kontaktperson
  Lone Rønnow Møller
  lone.roennow.moeller@regionh.dk
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2021
 • Regionens jobnr.
  235658
 • Quick-nr.
  418362
 • Ansøgningsfrist
  17-11-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nordsjællands Hospital
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Kontaktperson
  Lone Rønnow Møller
  lone.roennow.moeller@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2021
 • Regionens jobnr.
  235658
 • Quick-nr.
  418362
 • Ansøgningsfrist
  17-11-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Vil du også være medlem af gruppen Verdens bedste sygeplejersker?"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.