Jobbet "5 hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Geriatri - 1. halvår 2022 Øst" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. , 2900 Hellerup

Dit næste skridt

Forløb nr. 1
01-03-2022 til 28-02-2023 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, BBH, Geriatrisk og Palliativ afd.
01-03-2023 til 31-08-2023 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, BBH, Kardiologisk afd. Y (Fællesdel)
01-09-2023 til 29-02-2024 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, BBH, Lungemedicinsk afd. (Fællesdel)
01-03-2024 til 28-02-2026 Holbæk Sygehus, Medicinsk afd. (12 mdr. Fællesdel + 12 mdr. geriatri)
01-03-2026 til 28-02-2027 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, BBH, Geriatrisk og Palliativ afd.

Forløb nr. 2
01-03-2022 til 28-02-2023 Herlev og Gentofte Hospital, GEH, Medicinsk afd. for ældresygd. C
01-03-2023 til 31-08-2023 Herlev og Gentofte Hospital, HEH, Hjertemedicinsk afd. S (Fællesdel)
01-09-2023 til 28-02-2025 Herlev og Gentofte Hospital, GEH, Medicinsk afd. C (Fællesdel)
01-03-2025 til 28-02-2026 Herlev og Gentofte Hospital, GEH, Medicinsk afd. for ældresygd. C
01-03-2026 til 28-02-2027 Nykøbing F. Sygehus, Medicinsk afd. - geriatrisk afsnit

Forløb nr. 3
01-03-2022 til 28-02-2023 Rigshospitalet, GLO, Medicinsk afd., MG (Geriatrisk afsnit)
01-03-2023 til 29-02-2024 Rigshospitalet, GLO, Medicinsk afd., MG (Fællesdel - 6 mdr. på kard. afsnit)
01-03-2024 til 28-02-2025 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, SLA, Medicinsk afd. 2 - endokrinologisk afs. (Fællesdel)
01-03-2025 til 28-02-2026 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, SLA, Medicinsk afd. 3 - geriatrisk afs. (Geriatrisk afsnit)
01-03-2026 til 28-02-2027 Rigshospitalet, GLO, Medicinsk afd., MG (Geriatrisk afsnit)

Forløb nr. 4
01-03-2022 til 28-02-2023 Amager og Hvidovre Hospital, AMH, Medicinsk afd. (Geriatri)
01-03-2023 til 31-08-2023 Amager og Hvidovre Hospital, AMH, Medicinsk afd. (Kard. afsnit)
01-09-2023 til 29-02-2024 Amager og Hvidovre Hospital, AMH, Medicinsk afd. (Fællesdel)
01-03-2024 til 28-02-2025 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, SLA, Medicinsk afd. 1 (Fællesdel)
01-03-2025 til 28-02-2026 Amager og Hvidovre Hospital, AMH, Medicinsk afd. (Geriatri)
01-03-2026 til 28-02-2027 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, SLA, Medicinsk afd. 3 - geriatrisk afs. (Geriatri)

Forløb nr. 5
01-03-2022 til 28-02-2023 Sjællands Universitetshospital, KOE, Medicinsk afd. - geriatrisk afsnit (Geriatrisk afsnit)
01-03-2023 til 29-02-2024 Sjællands Universitetshospital, KOE, Medicinsk afd. (Fællesdel)
01-03-2024 til 28-02-2025 Rigshospitalet, GLO, Medicinsk afd., MG (Fællesdel heraf 6 mdr. på kard.afsnit)
01-03-2025 til 28-02-2026 Rigshospitalet, GLO, Medicinsk afd., MG (Geriatrisk afsnit)
01-03-2026 til 28-02-2027 Sjællands Universitetshospital, KOE, Medicinsk afd. - geriatrisk afsnit (Geriatrisk afsnit)


Du finder en vejledning til det enkelte speciales ansøgningsskema på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside: www.laegeuddannelsen.dk
Du anbefales at læse hele vejledningen igennem inden du søger.

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår elektronisk på
www.videreuddannelsen.dk


Bemærk at ansøgning kun kan ske elektronisk.

Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb
se www.laegeuddannelsen.dk

Specialets faglige profil kan findes på sekretariatets hjemmeside www.laegeuddannelsen.dk

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest tirsdag den 9. november 2021 kl. 23.59.

Indkaldelse til samtale forventes udsendt senest fredag den 26. november 2021.

Samtaler afholdes tirsdag den 7. december 2021

Lokale 4 i Undervisningsbygningen
Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre.


For yderligere oplysninger om samtalen - se vejledningen til opslaget.

Ansøgere kan forvente endeligt svar med udgangen af uge 52