Jobbet "Vil du stå i spidsen for at lede Afdeling for Fysio- og Ergoterapi på Herlev og Gentofte Hospital?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Region Hovedstaden søger en kompetent, erfaren, energisk og inddragende ledende overterapeut.

Hvis du brænder for at være med til at sætte og sikre retning for afdelingens udvikling sammen med hospitalsledelsen, afdelingens medarbejdere og kolleger både i og udenfor et af landets største hospitaler, vil vi gerne høre fra dig. 

Stillingen ønskes besat pr 1. februar 2022 eller efter nærmere aftale.

Om afdelingen

Afdelingens vision er at skabe værdi for patienten gennem aktivitet og bevægelse, og afdelingens 130 terapeuter vurderer, behandler, genoptræner og rådgiver patienter, som i forbindelse med sygdom og/eller skader har funktionsevnetab. Målet er, at patienter i så høj grad som muligt genvinder tidligere funktionsevne. Afdelingen varetager behandling af indlagte patienter på de kliniske sengeafdelinger samt patienter i ambulante forløb og bidrager dermed til gode og effektive patientforløb på samtlige af hospitalets kliniske afdelinger. Afdelingen har et stærkt samarbejde med afdelinger på tværs af hospitalet og ligeledes med samarbejdspartnere i de 9 kommuner i hospitalets optageområde.

Afdelingen er en arbejdsplads, der lægger stor vægt på udvikling og som til stadighed søger at øge kvaliteten i opgaveløsningen med udgangspunkt i den foreliggende evidens. Tværfaglighed, samarbejde, værdibaseret ledelse og kompetenceudvikling samt uddannelse og forskning er værdier, der sættes meget højt.

Læs mere på afdelingens hjemmeside.

Om dig

Stillingen bør besættes af en autoriseret fysioterapeut eller ergoterapeut. Det er vigtigt, at du

  • har erfaring med ledelse, og meget gerne en lederuddannelse på master- eller diplomniveau
  •  kan gå forrest med en strategisk og visionær tilgang med et skarpt blik for udviklings- og forskningsmuligheder
  • arbejder ambitiøst, åbent og målrettet med, at afdelingen inddrager patienter og pårørende samt etablerer samarbejde på tværs med hospitalets kliniske afdelinger og kommunerne i hospitalets optageområde
  • har nemt ved at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer internt og eksternt og kan sætte medarbejdernes potentialer i spil
  • har en åben og anerkendende kommunikation og kan stå på mål for et godt arbejdsmiljø.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil ske på overenskomstvilkår efter overenskomst for ledere, indgået med Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Stillingen tiltrædes 1. februar 2022, eller efter nærmere aftale.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte vicedirektør René Priess på telefon 38 67 28 00.

Ansøgningsfrist og proces for ansættelse

Ansøgningsfristen er den 30. november 2021. Send din ansøgning via annoncelinket her på siden.

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. Første samtalerunde forventes afholdt i uge 49 og anden samtalerunde i uge 50.

Ansøgere, som går videre til anden samtalerunde, gennemfører personprofilanalyse. Dette sker elektronisk, og det forventes, at der gives personlig tilbagemelding ved et møde i uge 50.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Henvisningsmateriale