Jobbet "Klinisk vejleder til Røntgen og Skanning Afsnit 1, 2 og 3 på Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Hvis du brænder for at sikre vores studerende de bedste rammer i klinikken, så er det dig vi har brug for.


Pr. 1. februar 2021, mangler vi en klinisk vejleder, der i et tæt samarbejde med vores øvrige kliniske vejledere, skal sikre den bedste vejledning af vores studerende.
Så synes du det er spændende at vejlede studerende - og har du lyst til at fordybe dig i den pædagogiske verden samtidig med at du får mulighed for at formidle radiografi, så har du nu muligheden for at uddanne dine fremtidige kollegaer.
Din vejleder opgave vil primært dreje sig om studerende på 2. semester, der skal studere DR undersøgelser og CT undersøgelser samt vejledning af 4. og 6. semester i deres MR forløb og tværfaglige valgfag. (MR kompetencer er ikke en forudsætning for at søge).
I den pædagogiske gruppe på Røntgen og Skanning, deles viden, erfaringer og undervisningsmateriale.

Vi tilbyder:
 • Sparring og inspiration i den pædagogiske gruppe, som består af de kliniske vejledere fra alle afsnit på Røntgen og Skanning.
 • Supervision ved vores Uddannelsesansvarlig radiograf, omkring rollen som klinisk vejleder, planlægning og gennemførelsen af den kliniske undervisning, samt kliniske prøver.
 • Tid til opgaven, med selvstændig planlægning af opgaver og vejledning.
   
Stillingen er på 37 timer pr. uge, og ud over funktionen som Klinisk vejleder, vil du indgå i den samlede drift af vores 3 Afsnit med deltagelse i vagttjeneste, efter endt oplæring.

Afsnit 1: Varetager primært radiologisk diagnostik og behandling af akutte patienter til udredning og evt. indlæggelse via Traumecenteret, Skadestuen, Lægevagten eller Psykiatrisk Skadestue.

Afsnit 2: Varetager hovedsageligt radiologisk diagnostik og behandling af patienter henvist akut fra Privat praktiserende læger samt indlagte og ambulante patienter fra Afdelingen Diabetes og Hormonsygdomme og Afdelingen for Ældresygdomme.

Afsnit 3: Varetager hovedsageligt radiologisk diagnostik, behandling og kontroller af både indlagte og ambulante patienter fra Ortopædkirurgisk Afdeling.

Samlet på de 3 afsnit, drifter vi følgende modaliteter:
 • 3 CT skannere
 • 7 DR rum
 • 3 Traumerum (G-arme)
 • 2 MR skannere
 • 2 UL rum
   
Vi ønsker en ny kollega som
 • har dansk autorisation som radiograf
 • er engageret og selvstændig
 • er serviceminded med let til smil
 • har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • er ansvarsfuld og kvalitetsbevidst
 • trives med et til tider højt arbejdstempo
 • har interesse og/eller erfaring inden for Akut-Traume samt orto-radiologi.
 • Har en vejleder uddannelse/ eller indstillet på, at tage den.
   
Vi tilbyder dig
 • positive, humoristiske og imødekommende kolleger
 • en afdeling med fokus på høj kvalitet i det gode patientforløb
 • varierende arbejdsopgaver
 • fleksibilitet i forbindelse med planlægning af vagt/ferie.
 • mulighed for faglig og personlig udvikling
 • social, organisatorisk, læring og faglig kompetenceudvikling

Røntgen og Skanning er fordelt på otte afsnit på Aarhus Universitetshospital og beskæftiger ca. 375 medarbejdere. Organisatorisk er afsnittene fordelt på fire afsnitsledelser, som refererer til én afdelingsledelse.
 
Vores vision er at tilhøre eliten for radiologiske ydelser og vi stræber efter fortsat udvikling, da vi ønsker at være patienternes og de fagprofessionelles sikre valg.
Røntgen og skanning samarbejder på tværs af afsnit og udfører varierende arbejdsopgaver indenfor højt specialiserede undersøgelser.
Radiograffaglig udvikling og kvalitetssikring vil indgå, som en naturlig del af din hverdag på afdelingen.
 
Vi har et veltilrettelagt, individuelt introduktions-/oplæringsprogram. 
Vi er uddannelsessted for radiografstuderende fra University College Nordjylland UCN og har studerende i alle de kliniske uddannelsesforløb.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
Tillidsrepræsentant for plejepersonale Jørn Salte på joersalt@rm.dk
Afdelingsradiograf Charlotte Weigand på charweig@rm.dk

Har du yderligere spørgsmål omkring funktionen som klinisk vejleder, er du velkommen til at henvende dig til Uddannelsesansvarlig Radiograf Astrid Vedsted astrveds@rm.dk

Ansøgningsfrist den 8. december 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 50/51.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.