Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapien, RHH

Sundvej 30, 8700 Horsens

Sammen om Opgaven: Se nye muligheder i en fast stilling som fysioterapeut og ergoterapeut i tværfaglige opgavedelingsstillinger på Regionshospitalet Horsens

Tiltrædelse pr. 1.2.22 eller efter aftale.

Vi søger flere kolleger og glæder os til at byde yderligere to fysioterapeuter og en ergoterapeut velkommen, der har lyst til at arbejde i et tæt tværfagligt samarbejde i grænselandet mellem fysioterapi, ergoterapi og sygepleje.  
 
Gennem de seneste to år har vi haft en fysioterapeut og en ergoterapeut i opgavedelingsstillinger ansat på Medicinsk Sengeafsnit 1 på Regionshospitalet Horsens. Vi har fået utroligt gode erfaringer med denne måde at arbejde tværfagligt og tværsektorielt med vores patientforløb. Derfor ønsker vi at udvide konceptet 'Sammen om Opgaven' med flere kolleger, således I vil blive to fysioterapeuter og to ergoterapeuter på den samme sengeafdeling.
 
"Stillingen har givet mig rammerne til selv at kunne forme min hverdag og mine arbejdsopgaver ud fra, hvad behovet har været på afdelingen. Jeg har fået lov til at tænke kreativt og se fysioterapi på nye måder samt se, hvilken betydning det har fået for det tværprofessionelle samarbejde"
 
Arbejdstid er 37 timer ugentlig, som forventes kan placeres i dag/aftentid samt weekend.
 
Vi søger dig som sundhedsprofessionel, der har følgende kvalifikationer:
 • har lyst og evner til selv at være med til at bidrage til løsning af kerneopgaven på sengeafdelingen
 • formår at medtænke og bidrage med egne monofaglige kernekompetencer i den fælles opgaveløsning sammen med den medicinske patient
 • besidder kreativitet og mod til at forme din funktion og dine arbejdsopgaver
 • formår at arbejde med egne monofaglige kompetencer i mellemrummet mellem de tværfaglige professioner med patienten i centrum
 • kan vise gode samarbejdsevner samt stor rummelighed og lyst til nært samarbejde med andre faggrupper
 • har evne til at lære fra dig, således at du er med til at øge kvaliteten på de områder, der er inden for dit fagområde. Det kan fx være i forhold til P-ADL samt måltider, dysfagi, lejring og forflytning, mobilisering af patienter, funktionsevnevurderinger, komplekse udskrivelser eller patienter, der har behov for respirationsstøtte
 • har lyst og evne til at arbejde med komplekse problemstillinger hos patienterne, som kræver tværfaglig tilgang og dermed tværfaglige kompetencer
 • kan bidrage til effektive og accelererede patientforløb med fokus på høj kvalitet
 • er fleksibel, kan prioritere, bevare overblik i pressede situationer og fungere i en travl hverdag
 • har evne til at dokumentere og kommunikere tydeligt og præcist skriftligt og mundtligt
 • kan hurtigt tilegne dig ny viden og kompetencer
 
Vi tilbyder:
 • Du ansættes i Fysio- og Ergoterapien, hvor du bliver forankret i den gruppe af kolleger, som arbejder i opgavedelingsstillinger. Du har således et netværk, som kan tilbyde sparring, vejledning og erfaringsudveksling. Netværket ledes af afdelingsterapeuter fra Fysio- og Ergoterapien
 • Du bliver fast tilknyttet og har hele din arbejdsdag på Medicinsk Sengeafsnit 1, hvor du arbejder med udgangspunkt i dine monofaglige kernekompetencer i mellemrummet mellem ergoterapi, fysioterapi og sygepleje i et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Du vil således få et tæt tværfagligt samarbejde med alle faggrupper, som løser opgaver på sengeafsnittet
 • Uddannelse som forflytningsvejleder
 • Et dedikeret personale, som er klar til at modtage dig som ligeværdig kollega og som har stor fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Tæt samarbejde med kommuner i forbindelse med behov for hjemmepleje ved udskrivelser, hjælpemidler eller almen genoptræning
 • Grundig introduktion og personlig mentorordning
 • Deltagelse i intern undervisning og netværks- og gruppemøder som finder sted både på Medicinsk Sengeafsnit 1 samt i Fysio- og Ergoterapien
"Som ergoterapeut på MS1 kan jeg udøve ergoterapi på et bredt niveau, hvad enten det omhandler psykiske, kognitive eller fysiske aspekter. Jeg har mulighed for at lære fra mig og jeg kan se og høre på mine kollegaer, at deres opmærksomhed på bl.a. dysfagi er øget. Jeg nyder det tværfaglige samarbejde, hvor alle bidrager med viden og kompetencer"

Medicinsk Sengeafsnit 1 behandler primært lungemedicinske og gastroenterologiske patienter. Afsnittet er normeret til 27 patienter. Der indlægges årligt ca. 2300 patienter, heraf langt de fleste akut. Aktiviteten er høj, og hverdagen som sundhedsfaglig medarbejder kræver samarbejde, gensidig forpligtigelse og en grundlæggende dedikation til at møde hver eneste patient med udgangspunkt i den enkeltes behov og præmisser. Som arbejdsplads værdsætter vi det psykiske arbejdsmiljø og personalet samarbejder tæt med hinanden i makkerskaber. Der er altid rum for spørgsmål og plads til, at vi har forskellige kompetencer og kvalifikationer, som vi arbejder på at udvikle og udnytte på bedste vis. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Danske Regioner. Aflønningen fastsættes efter principperne for lokal løndannelse med baggrund i løntrin 4 efter anciennitet op til løntrin 6 (8 års anciennitet) samt eventuel kvalifikationsløn.
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Barbara Dyrmose (bardyr@rm.dk) på tlf. 7842 6775 eller afdelingsterapeut Liselotte Enggaard Hansen på tlf. 7842 7800.

Ansøgning
For at komme i betragtning til stillingerne, skal du være uddannet og autoriseret fysioterapeut eller ergoterapeut. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest. Du skal ansøge elektronisk via dette stillingsopslag. Kopi af autorisation, eksamensbevis med karakter og relevante udtalelser bedes vedhæftet som bilag.
 
Ansøgningsfrist: Søndag den 5. december 2021 kl. 23:59. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 17. december.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Kontaktperson
  Rikke Møller Jensen
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2022
 • Regionens jobnr.
  33367
 • Quick-nr.
  420516
 • Ansøgningsfrist
  05-12-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Kontaktperson
  Rikke Møller Jensen
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2022
 • Regionens jobnr.
  33367
 • Quick-nr.
  420516
 • Ansøgningsfrist
  05-12-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Sammen om Opgaven: Se nye muligheder i en fast stilling som fysioterapeut og ergoterapeut i tværfaglige opgavedelingsstillinger på Regionshospitalet Horsens"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.