Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapien, RHH

Sundvej 30, 8700 Horsens

Se nye muligheder i en fast stilling på fuldtid som fysioterapeut og ergoterapeut i tværfaglige opgavedelingsstillinger på Regionshospitalet Horsens. En stilling hvor du får en unik chance for at være med til at skabe fremtidens bæredygtige sundhedsvæsen.

Tiltrædelse pr. 1.2.22. eller efter aftale.

Vi søger flere kolleger og glæder os til at byde yderligere en fysioterapeut og to ergoterapeuter velkommen, der har lyst til at arbejde i et tæt tværfagligt samarbejde i grænselandet mellem fysioterapi, ergoterapi og sygepleje. Det rette hold med de rette kompetencer omkring patienten vil give patienten en bedre indlæggelse og udskrivelse. Terapeuters kompetencer er væsentlige faktorer i de gode patientforløb.

Gennem de seneste år har vi haft terapeuter i opgavedelingsstillinger ansat på Medicinsk og Kirurgisk sengeafsnit på Regionshospitalet Horsens. Vi har fået utroligt gode erfaringer med denne måde at arbejde tværfagligt og tværsektorielt med vores patientforløb. Derfor ønsker vi at udvide konceptet 'Sammen om Opgaven' med flere kolleger, således I vil blive to fysioterapeuter og to ergoterapeuter på den samme sengeafdeling. Vi er optaget af at sætte det rette hold omkring patienten som med hver sine kompetencer kan optimere patientens forløb fra indlæggelse til udskrivelse.

"Som ergoterapeut på sengeafsnittet kan jeg udøve ergoterapi på et bredt niveau, hvad enten det omhandler psykiske, kognitive eller fysiske aspekter. Jeg har mulighed for at lære fra mig og jeg kan se og høre på mine kollegaer, at deres opmærksomhed på bl.a dysfagi er øget. Jeg nyder det tværfaglige samarbejde, hvor alle bidrager med viden og kompetencer"

"Stillingen har givet mig rammerne til at selv kunne forme min hverdag og mine arbejdsopgaver ud fra, hvad behovet har været på afdelingen. Jeg har fået lov til at tænke kreativt og se fysioterapi på nye måder samt se, hvilken betydning det har fået for det tværprofessionelle samarbejde"

"Forskellige faggrupper har forskellige øjne på den samme opgave. Ved at flere faggrupper   bidrager til opgaven sikrer vi det gode patientforløb. Fysioterapeuter kan bl.a. bidrage med at sikre det gode fysiske arbejdsmiljø hos plejen med gode arbejdsstillinger. Ligeledes i forhold til at varetage forflytning af den immobile patient og ikke mindst lære patienter gode forflytningstekniker. Under indlæggelsen har fysioterapeuten hele tiden en rehabiliterende tilgang til forløbet med fokus på træning i alle situationer og ikke mindst altid have funktionsevne vurderinger for øje mhp. at sikre den rette beskrivelse til udskrivelse og derved den nødvendige information i forhold til evt. hjælp i hjemmet"

Det forventes, at arbejdstid kan placeres i dag- og aftentid samt weekend.

Vi søger dig som sundhedsprofessionel, der har følgende kvalifikationer:
 • har lyst og evner til at bidrage til løsning af kerneopgave, samt skabe gode patientforløb på sengeafdelingen
 • formår at medtænke og bidrage med egne faglige kernekompetencer i den fælles opgaveløsning sammen om den kirurgiske patient
 • besidder kreativitet og mod til at forme din funktion og dine arbejdsopgaver
 • formår at arbejde med egne terapeutfaglige kernekompetencer i samspillet med de andre sundhedsfaglige professioner med patienten i centrum
 • kan vise gode samarbejdsevner samt stor rummelighed og lyst til nært samarbejde med andre faggrupper
 • har evne til at lære fra dig, således at du er med til at øge kvaliteten på de områder, der er inden for dit fagområde. Det kan fx være i forhold til P-ADL samt måltider, dysfagi, lejring og forflytning, mobilisering af patienter, der har gennemgået en kompleks operation, funktionsevnevurderinger, komplekse udskrivelser eller patienter, der har behov for respirationsstøtte
 • har lyst og evne til at arbejde med komplekse problemstillinger hos patienterne, som kræver tværfaglig tilgang og dermed tværfaglige kompetencer
 • du kan bidrage til effektive og accelererede patientforløb med fokus på høj kvalitet
 • er fleksibel, kan prioritere, bevare overblik i pressede situationer og fungere i en travl hverdag
 • har evne til at dokumentere og kommunikere tydeligt og præcist både skriftligt og mundtligt
 • kan hurtigt tilegne dig ny viden og kompetencer
Vi tilbyder:
 • Du ansættes i Fysio- og Ergoterapien, hvor du bliver forankret i den gruppe af kolleger, som arbejder i opgavedelingsstillinger. Du har således et netværk, som kan tilbyde sparring, vejledning og erfaringsudveksling. Netværket ledes af afdelingsterapeuter fra Fysio- og Ergoterapien
 • Du bliver fast tilknyttet og har hele din arbejdsdag på Kirurgisk sengeafsnit 1 eller 2, hvor du arbejder med udgangspunkt i dine monofaglige kernekompetencer i mellemrummet mellem ergoterapi, fysioterapi og sygepleje i et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Du vil således få et tæt tværfagligt samarbejde og kollegaskab med alle faggrupper, som løser opgaver på sengeafsnittet
 • Uddannelse som forflytningsvejleder
 • Et dedikeret personale, som er klar til at modtage dig som ligeværdig kollega og som har stor fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Tæt samarbejde med kommuner i forbindelse med behov for hjemmepleje ved udskrivelser, hjælpemidler eller almen genoptræning
 • Grundig introduktion og personlig mentorordning
 • Deltagelse i intern undervisning og netværks- og gruppemøder som finder sted både på Kirurgisk sengeafsnit samt i Fysio- og Ergoterapien
Lidt om os:
Kirurgisk sengeafsnit 1, er normeret til 19 senge. Vi har speciale i sygdomme i den øvre del af mave-tarmkanalen, og har speciale i både galdevejs-kirurgi og i herniekirurgi. Vi har regionsfunktion i giganthernier og parastomihernier, hvilket betyder, at vi har specialfunktion på flere operationstyper, og derfor modtager patienter fra andre sygehuse i regionen. Derfor er der stor fokus på den faglige udvikling i afdelingen, og det vægtes højt, af både læger og plejepersonale, og vi søger at bruge den nyeste evidens når det er muligt.

Kirurgisk sengeafsnit 2, er normeret til 20 senge, hvoraf de 4 tilhører Kvindesygdomme. Vi har speciale i sygdomme i den nedre del af mave-tarmkanalen.
I Kir 2 inkluderes patienter i kræftpakkeforløb, hvis der er mistanke om coloncancer. Derfor har vi del i både udredning, behandling og pleje, hvilket betyder at vi følger patienterne hele vejen og skaber dermed tætte relationer til dem.
Endvidere har vi en række patienter der behandles for appendicitis, ileus, divertikulitis, traumer efter ulykker og meget mere.
I Kir 2 har vi også Stomiklinikken, som er en vigtig ressource, idet stomisygeplejerskerne har specialviden omkring stomier og gerne deler ud af den.

Fælles for kirurgisk sengeafsnit 1 og 2:
Vi modtager både akutte og elektive patienter. Ca. 75-80% af alle indlæggelser i afdelingen er akutte, hvorfor vi har en afvekslende og spændende hverdag.
En stor del af vores patienter er cancerpatienter, som har åbne indlæggelser hos os, hvorfor palliation også er en stor del af arbejdet. Indlæggelsestiden er derfor meget varierende, og det giver mulighed for at arbejde både med korte og med længere forløb, samt enke og komplekse forløb.
Vi arbejder ud fra Primary Nursing og teamsamarbejde som giver mulighed for at have alle elementer af patientforløbet med i sygeplejen. Vi arbejder i makkerpar, så vi altid hjælper hinanden, både med praktisk og faglig sparring, så man ikke står alene.

Kirurgisk klinik er fuldt integreret med sengeafsnittet, og bemandes af personale fra sengeafsnittet. Det giver mulighed for, at man som personale kan følge hele patientforløbet fra henvisning, til operation, til afslutning.
Personalet fra sengeafsnittet bemander også Operation og Opvågning, hvor mange af vores elektive patienter møder ind.
Disse to funktioner giver mulighed for kompetenceudvikling flere år ud i fremtiden, og giver stor mulighed for afveksling i arbejdsopgaverne.

Personalet i afdelingen er en blanding af både unge/nye og meget erfarne sygeplejersker. Vi er omstillingsparate og har et modstandsdygtigt hold, og vi er positivt indstillet over for forandringer.
Vi har et rigtig godt socialt sammenhold som vi værner meget om. Vi har en åben og ærlig omgangstone og som oftest et muntert arbejdsklima. Vi prioriterer at have det godt sammen, vi er gode til at grine sammen og laver mange sociale ting.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Danske Regioner. Aflønningen fastsættes efter principperne for lokal løndannelse med baggrund i løntrin 4 efter anciennitet op til løntrin 6 (8 års anciennitet) samt eventuel kvalifikationsløn.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Caroline Mågaard på telefon 78426274 Du kan også ringe til afdelingsterapeut Inger Valentiner-Branth på telefon 78427800 eller 78427817.

Ansøgning
For at komme i betragtning til stillingerne, skal du være uddannet og autoriseret fysioterapeut eller ergoterapeut. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest. Du skal ansøge elektronisk via dette stillingsopslag. Kopi af autorisation, eksamensbevis med karakter og relevante udtalelser eller referencer bedes vedhæftet som bilag.

Ansøgningsfrist 12.12.2021 Ansættelsessamtaler forventes afholdt 16.12.2021

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Kontaktperson
  Rikke Møller Jensen
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2022
 • Regionens jobnr.
  33368
 • Quick-nr.
  420534
 • Ansøgningsfrist
  12-12-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Horsens
 • Adresse
  Sundvej 30, 8700 Horsens
 • Kontaktperson
  Rikke Møller Jensen
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2022
 • Regionens jobnr.
  33368
 • Quick-nr.
  420534
 • Ansøgningsfrist
  12-12-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Se nye muligheder i en fast stilling på fuldtid som fysioterapeut og ergoterapeut i tværfaglige opgavedelingsstillinger på Regionshospitalet Horsens. En stilling hvor du får en unik chance for at være med til at skabe fremtidens bæredygtige sundhedsvæsen."

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.