Jobbet "1 hoveduddannelsesforløb i Klinisk genetik opslås til besættelse 1. halvår 2022 Landsdækkende" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26 , 8800 Viborg

Dit næste skridt
1 hoveduddannelsesforløb i Klinisk genetik opslås til besættelse 1. halvår 2022 Landsdækkende

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk, ansøgere, der er formelt kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet, opfordres til at søge.

Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb, se: www.videreuddannelsen-nord.dk

I din ansøgning skal du vedhæfte en oversigt over dine lægelige ansættelser og orlovsperioder i kronologisk orden ved at anvende denne skabelon som du finder her: www.videreuddannelsen-nord.dk

Ubesatte forløb vil kunne komme i genopslag.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 02-12-2021 kl. 23.59.

Samtaler afholdes den 19-01-2022, Ikke angivet. Samtalen vil være struktureret ud fra den faglige profil.

Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 1
01-03-2022 til 31-08-2023 Rigshospitalet, RH, Klinisk genetik KG
01-09-2023 til 29-02-2024 Efter aftale, Klinisk afd.
01-03-2024 til 28-02-2026 Rigshospitalet, RH, Klinisk genetik KG