Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Afdelingsjordemoder til Afsnit for Fødsler, Sygehus Sønderjylland

Har du lyst til at være afdelingsjordemoder på et velfungerende fødested – overskuelig af størrelse - hvor stillingerne er besat og hvor lærings- og arbejdsmiljø er helt i top? Hvis ja, så er det dig vi søger! ​ 

Som afdelingsjordemoder er du nærmeste leder for jordemødre og social-og sundhedsassistenter i afsnittet Fødsler (i alt ca. 60 medarbejdere). I tæt samarbejde med chefjordemoderen er du ansvarlig for afsnittets drift og udvikling.

Jobbet som afdelingsjordemoder:

Som afdelingsjordemoder skal du prioritere dit fokus ud fra afsnittets aktuelle behov - i tæt samarbejde med chefjordemoderen. Du vil have medansvar for, at de gravide og fødende får et tilbud af så høj kvalitet som muligt, herunder at patientforløbene afvikles med høj patientsikkerhed, at der er sammenhæng i forløbene samt at de klares inden for den givne økonomiske ramme. Medarbejdertrivslen og organisering af opgaverne er det helt centrale for at opnå dette, og derfor vil fokus på arbejdsmiljø, lærings- og studiemiljø, faglig udvikling, og ikke mindst den enkeltes trivsel og kommunikation med medarbejderne fylde en stor del af arbejdstiden.

Du er ikke alene om at løfte ovenstående. Du vil indgå i et lederteam i afdelingen og få lederinspiration og sparring til dine lederopgaver. Du vil kunne støtte dig til en fasttømret medarbejdergruppe, som ikke er bleg for at springe ud i nye udfordringer. Styrken i din medarbejdergruppe er alsidig erfaring, bred alderssammensætning og gensidig tryghed – alle kender alle.

Vi forventer, at vi i dig får:

 • En leder af lyst
  Du har evne og vilje, men først og fremmest lyst til ledelse. Ledelseserfaring er en fordel, men ikke et krav. Du har også lyst til at få en lederuddannelse (min. på diplomniveau), hvis du ikke har den i forvejen, og til at udvikle dine lederevner.
 • En positiv og samtalende leder
  Som leder er du overvejende positiv, anerkendende og går op i medarbejdernes trivsel. Du er ikke bange for samtaler, heller ikke de svære samtaler som opfølgning på psykisk belastende oplevelser.
 • En involverende og motiverende leder
  Din ledelsesstil er involverende og delegerende, og du er god til at formidle og igangsætte. Du motiverer medarbejdere til at fremme den gode udvikling i afsnittet.
 • En løsningsorienteret leder
  Du har blik for tværfaglighed, prioritering og er ikke bange for at gribe til kreative og praktiske løsninger. Du er tydelig som procesleder - samarbejde er nøgleordet.
 • En leder med faglighed i orden
  Du har dansk autorisation som jordemoder og gerne bred klinisk erfaring. Du opbygger et indgående kendskab til det kliniske arbejde i afsnittet. 

Om afsnittet Fødsler, Sygehus Sønderjylland

Vi varetager ca. 1700 fødsler pr. år. Fødeafsnittet er placeret i Aabenraa, og derudover er der jordemoderkonsultationer på 6 andre matrikler. Vi har opbygget en ”Aabenraamodel”, hvor vi stiler målrettet mod at undgå unødvendige indgreb og fokuserer på at styrke mor, barn og familie. Vi har en høj faglig standard, en lav indgrebsfrekvens og en høj patienttilfredshed. I vores arbejde lægger vi vægt på tværfaglighed og sparring - både mono- og tværfagligt, og værner om et godt læringsmiljø. Vi prioriterer et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor alle faggrupper viser respekt for hinanden og holder en god tone.  

I afsnit for Fødsler varetages:

 • Jordemoderkonsultationer med flere specialiserede tilbud samt fødsels- og forældreforberedelse 
 • Konsultation i akut svangreafsnit samt omsorg for indlagte gravide
 • Fødsler
 • Barselsophold på sygehuset op til 24 timer p.p. og barselskonsultation på 3. dagen p.p. inkl. hørescreening
 • Senaborter efter 12. graviditetsuge

Der er koordinerende jordemødre 24/7 på fødegangen og en koordinerende jordemoder i primærsektor. Afsnittet har desuden en koordinator/vagtplanlægger, en udviklingsjordemoder, en kvalitets- og udviklingskoordinator, to uddannelsesansvarlige jordemødre og sekretærfaglig bistand.

Afdelingsjordemoderen arbejder tæt sammen med især chefjordemoderen og den specialeansvarlige overlæge, men også den øvrige ledelse. Opgavefordeling mellem chefjordemoderen og afdelingsjordemoderener et baseret på en gensidig aftale.

Afsnittet Fødsler er en del af afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler, og der er et tæt etableret samarbejde med afdelingen Børn og Unge (hvorunder Neonatal- og Barselsafsnittet er organisatorisk placeret) samt med OP, anæstesien, sundhedsplejen osv.  

Lyder det spændende?

Du er velkommen til at kontakte chefjordemoder Trine Andersen, tlf. 7997 2230, trine.andersen1@rsyd.dk og høre nærmere om stillingen. 

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen og sker jf. overenskomst for ledende personale.

Ansættelsesstart 1. februar 2021 eller efter aftale.

Der vil blive indhentet reference inden ansættelse. 

Er du interesseret?

Send en ansøgning til os via linket nedenfor.

Ansøgningsfrist 11. december 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 17. december 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!    ​

Læs mere om os på nettet: http://www.sygehussonderjylland.dk/wm387900

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
 • Kontaktperson
  Blanka Rasmussen
  blanka.rasmussen@rsyd.dk
 • Adresse
  Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
 • Stillingstyper
  Ledende jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2022
 • Regionens jobnr.
  218329
 • Quick-nr.
  420634
 • Ansøgningsfrist
  11-12-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
 • Adresse
  Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa
 • Kontaktperson
  Blanka Rasmussen
  blanka.rasmussen@rsyd.dk
 • Stillingstyper
  Ledende jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2022
 • Regionens jobnr.
  218329
 • Quick-nr.
  420634
 • Ansøgningsfrist
  11-12-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingsjordemoder til Afsnit for Fødsler, Sygehus Sønderjylland"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.