Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nannasgade 28, 2200 København N

2 teamkoordinatorer til Psykoterapeutisk Klinik Nannasgade

Ved Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk Klinik, søger vi to teamkoordinatorer. Stillingerne kan besættes af psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter eller socialrådgivere med en psykoterapeutisk uddannelse. 

Stillingerne er i hhv. Team for unipolar depression, og Team for PTSD. Teamene er tværfaglige og omfatter speciallæger, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter. De er samlet hhv. ca. 10 og 7 årsværk, og alle indgår i et tæt dagligt samarbejde indenfor og mellem teamene. 

Behandlingen er organiseret i pakkeforløb og omfatter primært udredning, psykoterapi, individuelt og i gruppe, pårørendesamtaler og netværksmøder samt medikamentel behandling. Der er både kognitiv adfærdsterapeutisk og psykodynamisk behandling i teamene. Teamet for depression er involveret i ét større forskningsprojekt og et andet med Schematerapi til depression er under planlægning.

Rolle og ansvarsområde som teamkoordinator

Teamkoordinatorenes opgaver er dels varetagelse af kliniske funktioner, dels at sikre sammenhæng mellem indtagsbudget og ressourcer, dvs. mellem antal patienter og behandlingstilbud fra teamets medarbejdere, samt varetagelse af personalets trivsel og udvikling og gennemførelse af organisatoriske indsatser på teamniveau. Arbejdet foregår i et fastlagt samarbejde med klinikleder og øvrige teamledere/-koordinatorer og med løbende sparring. 

Psykoterapeutisk Klinik som helhed tilbyder ambulant behandling til emotionelt ustabil personlighedsstruktur; ængstelig evasiv personlighedsstruktur; PTSD; OCD og angstlidelser og klinikken omfatter desuden Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse, i alt ca. 60 fagpersoner.

Psykoterapeutisk Klinik tilbyder en dynamisk og udfordrende arbejdsplads med gode faglige udviklingsmuligheder på et højt niveau, hvor centrets værdigrundlag respekt, faglighed, ansvar og engagement står i forgrunden. Klinikken anvender evidensbaserede psykoterapeutiske metoder indenfor både den psykodynamiske og den kognitiv-adfærdsterapeutiske referenceramme (KAT). De nyansatte teamkoordinatorer tilbydes korte kurser i anvendelse af relevante manualer. 

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte følgende:
Der ansøges i dette stillingsopslag særligt efter to forskellige personer med godt kendskab til KAT og erfaring med en af de kognitive tilgange samt erfaring med indledende vurderinger (anamnese og diagnostik) og interesse i drift. Arbejdsopgaverne vil være:

 • Kognitiv adfærdsterapi (KAT) i gruppe og individuel
 • Indledende vurderinger (vurdering og diagnostik før behandling)
 • Møde- og konferenceledelse – sidstnævnte i samarbejde med teamenes speciallæger
 • Undervisning samt udviklings- og forskningsopgaver
 • MUS med teamets medarbejdere 

Det daglige arbejde samt løbende undervisning, supervision og personalemøder er i Psykoterapeutisk Klinik, der er beliggende i Nannasgade 28, 2200 København N.

Ønskede kvalifikationer:

 • Psykiatrisk og psykoterapeutisk erfaring samt kendskab til hhv. depression og PTSD – gerne begge
 • Erfaring med kognitiv adfærdsterapi, gerne i gruppe
 • Erfaring med anamneseoptagelse og kliniske vurderinger (AOP)
 • Erfaring med eller interesse for drift og koordinations-funktioner
 • Evt. erfaring med forskning

Yderligere oplysninger:
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Klinikleder Nicole GK Rosenberg på nicole.rosenberg@regionh.dk

Løn og vilkår

Der er tale om to 37-timers stillinger som teamkoordinator ledige til besættelse pr 1. februar 2022. 

Forud for ansættelse og efter aftale med den udvalgte ansøger, vil der blive indhentet referencer fra tidligere ansættelser jf. regionens retningslinjer.
Find flere informationer om Psykiatrisk Center København på vores hjemmeside www.psykiatri-kobenhavn.dk

Ansøgning
Ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse stiles til klinikleder specialpsykolog Nicole Rosenberg og chefpsykolog Karen Sandal (hvis psykolog) og sendes online via linket her på siden senest mandag den 6. december 2021

Ansættelsessamtaler planlægges afholdt den 15. december 2021

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center København
 • Kontaktperson
  Nicole Rosenberg
  Nicole.Rosenberg@regionh.dk
 • Adresse
  Nannasgade 28, 2200 København N
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2022
 • Regionens jobnr.
  236538
 • Quick-nr.
  420681
 • Ansøgningsfrist
  06-12-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center København
 • Adresse
  Nannasgade 28, 2200 København N
 • Kontaktperson
  Nicole Rosenberg
  Nicole.Rosenberg@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2022
 • Regionens jobnr.
  236538
 • Quick-nr.
  420681
 • Ansøgningsfrist
  06-12-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "2 teamkoordinatorer til Psykoterapeutisk Klinik Nannasgade "

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.